Lapsille ja Nuorille on taattava oikeus olla valitsematta Setan ideologiaa

Päivitys 6.12.23: Tämä adressi on sulkeutunut. Käy allekirjoittamassa kansalaisaloite.fi palvelussa lakiehdotus: https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/12978  "Laki lasten ja nuorten seksuaalikasvatuksesta - Lapsille ja nuorille on taattava kehitysrauha". Lue lisää kohdasta Tiedotteet. Kiitos!Me allekirjoittaneet vaadimme lakia suojaamaan lapset ja nuoret Setan ideologialta, jota se ja muut samaa ideologiaa edustavat tahot levittävät päiväkoteihin, kouluihin, oppilaitoksiin ja vapaa-ajan toimintoihin.Tähän ideologiaan sisältyy esimerkiksi sukupuolten moninaisuus ja ajatus siitä, että ihminen voi syntyä väärään kehoon. 

Setan käsitykset ovat arvomaailmaltaan erilaiset kuin monien lasten ja nuorten  vanhempien ja huoltajien käsitykset. Me emme halua, että Seta tai muut saman ideologian edustajat tuovat kyseistä ideologiaa lapsille ja nuorille ilman vanhempien tai huoltajien erillistä suostumusta.

Siksi päiväkotien, koulujen, oppilaitosten ja vapaa-ajan tahojen edustajien on tiedotettava hyvissä ajoin vanhemmille ja huoltajille, mikäli ne järjestävät Setan ideologiaa esillä pitävän tilaisuuden. Niille, jotka eivät osallistu, on järjestettävä muuta ohjelmaa tilaisuuden ajaksi. Haluamme näin taata lapsille ja nuorille kasvurauhan ikänsä mukaiseen kehitykseen. Se kuuluu heidän perusoikeuksiinsa.

https://www.ykliitto.fi/yk-teemat/ihmisoikeudet/lasten-oikeudet

https://www.oikeusasiamies.fi/web/lasten-ja-nuorten-sivut/mita-lapsen-oikeudet-ovat-

 https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/80220/039844e2-c540-4e81-834e-6f11e0218246.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 https://www.facebook.com/groups/968811867535941


Tarja M. Itkonen ja Irja Ollilainen    Ota yhteyttä adressin tekijään