Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunnan kirjasto on säilytettävä

VETOOMUS LIIKUNTA- JA TERVEYSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN KIRJASTON SÄILYTTÄMISEN PUOLESTA

Jyväskylän yliopiston liikunta- ja terveystieteiden tiedekunnan oma kirjasto saatetaan lakkauttaa syksyllä 2010. Aloitteen takana on yliopiston johdon ajama linja "kampuskirjastojen rakenteellisesta kehittämisestä". Kirjasto on opiskelijoille äärettömän tärkeä, eikä esitys saa toteutua. Tämän vastavetoomuksen takana on koko tiedekunnan väki opsikelijoista henkilökuntaan. Pelkona on, että toteutuessaan esitys laskisi tiedekunnan opetuksen ja tutkimuksen laatua.

Tämä vetoomus luovutetaan Jyväskylän yliopiston rehtori Aino Salliselle 26.1.2010.

Allekirjoituksellasi annat äänesi liikunnalliselle Suomelle ja sen ammattilaisille sekä tunnustat lähipalvelujen ja maamme ainoan liikunta- ja terveystieteiden tiedekunnan tärkeyden!

Kiitos etukäteen opiskelijoiden puolesta,

Johanna Paukku

---

VETOOMUS LIIKUNNAN KIRJASTON SÄILYTTÄMISEN PUOLESTA


Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunnan opiskelijat saivat 17.12.2009 ikäväkseen kuulla, että Liikunta-rakennuksen oma kirjasto saatetaan lakkauttaa. Mielestämme lakkauttaminen kuulostaa järjettömältä kirjaston korkean käyttöasteeseen suhteutettuna. Opiskelijan kannalta kirjasto on välttämätön. Tämä vetoomus esittelee opiskelijoiden kymmenen tärkeintä argumenttia oman kirjaston säilymisen puolesta.


1. Jyväskylän liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta on ainoa laatuaan Suomessa ja se tekee kirjastostakin erityislaatuisen. Tällä tiedekunnalla, joka on jyväskyläläisten ylpeyden kohde, täytyy olla oma arkisto ja sen materiaaleilla helppo saavutettavuus.

2. Liikunnan opiskelijat liikkuvat muutenkin opintojensa parissa huomattavan paljon. Sen vuoksi suuren osan opiskelijoista täytyy vaihtaa vaatteita kesken päivän, mikä lyhentää liikkumisaikaa luentojen välillä. Liikunnan rakennus ja myös kirjasto toimivat keskuspaikkana opintojen hektisyydelle. Oma kirjasto helpottaa yhteistyön ja aikataulujen sovittelua esimerkiksi ryhmätöiden osalta. Opiskelijoita ei pitäisi ehdoin tahdoin hajauttaa eri puolille kampusta. Lisäksi Liikunnalla kirjasto on tärkeä sosiaalinen ympäristö.

3. Kirjaston poistuminen huonontaisi opiskelijoiden akateemista osaamista ja opetuksen laatua. Kirjaston materiaalit ovat nyt vapaasti käytettävissä, mutta palvelujen siirtyminen pääkirjastolle uhkaisi esimerkiksi opinnäytetöiden esilläoloa ja vähentäisi niiden hyödyntämistä.

4. Liikunnan kirjasto on kovassa käytössä juuri sen helpon saavutettavuuden vuoksi. Kirjasto edistää oppimista, sillä lähikirjastoon on helppo piipahtaa opetuksesta vapaina ”hyppytunteina”. Oma kirjasto tarjoaa mahdollisuuden nopeaan asioimiseen.

5. Kirjaston tiloissa sijaitsee lisäksi liikuntapedagogiikan opiskelijoille välttämätöntä av-välineistöä. Videoidut opetukset analysoidaan kirjastossa. Lisäksi kirjastossa on ainutlaatuinen kokoelma tanssi-, liikeanalysointi- ja opetusvideoita sekä musiikkeja. Videoiden katselutila on jatkuvassa käytössä. Valikoimaan käsiksi pääseminen ja sen katselu hankaloituu, jos kaikki siirtyy pääkirjastolle. Nämä materiaalit ovat välttämättömiä esimerkiksi tanssin opetuksiin valmistautumisessa.

6. Jos kaikki hajautettu materiaali keskitetään pääkirjastolle, kasvaa pääkirjaston käyttöpaine todella paljon. Onko takeita, että kaikki aineisto saadaan esille kirjahyllyille nopeaa käyttöä varten? Myös pääkirjaston asiakkaiden määrä kasvaa huomattavasti; pystytäänkö palveluiden (ATK-laitteiden riittävyys, asiakaspalvelijoiden määrä, lainauksen jouhevuus, tilojen riittävyys ym.) toimivuus takaamaan?

7. Hyppytunneilla liikunnan kirjastossa voi rauhassa käydä lukemassa
käsikirjaston kirjoja ja valmistelemassa seminaaritöitä. Tenttikirjoja on muutenkin saatavilla todella niukasti, joten käsikirjaston kirjat ovat kovassa
käytössä ja liikunnan kirjasto tämän vuoksi tärkeä.

8. Huolena on myös asiantuntevien kirjastotyöntekijöiden katoaminen
kirjastojen lakkauttamisen mukana. Pelkäämme, että omaan alaamme perehtyneet työntekijät eivät ole siirron jälkeen enää yhtä helposti tavoitettavissa. Liikunnan kirjaston lakkauttaminen tuntuu työtekijöiden ammattitaidon hukkaan heittämiseltä.

9. Ennen viime remonttia 1990-luvun lopulla kirjastoa laajennettiin. Suunnittelu on todella lyhytnäköistä, kun Liikunnan kirjasto uusine tiloineen on ehtinyt vasta vakiinnuttaa paikkansa reilun vuosikymmen aikana, ja nyt sitä ollaan sulkemassa. Pääkirjaston käyttäjämäärät ovat pienentyneet jatkuvasti. Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunnan kirjaston käyttäjämäärät ovat pysyneet ennallaan koko 2000-luvun ajan, mikä kertoo kirjaston vakiinnuttaneen paikkansa ja suhteessa lisänneen käyttäjämääräänsä.

10. Alvar Aalto on alun perin pitänyt suunnitelmissaan kirjastoa Liikunnan "sieluna". Eikö jo Liikunnan arvo suojelukohteena vaadi sitä, että alkuperäinen tarkoitus säilyy?


Opiskelijat ovat huolissaan siitä, että kirjaston sulkeminen on seuraus yliopistolain muuttumisesta ja sitä seuranneista rahoitusvaikeuksista. Lainmuutoksen puolestapuhujat, esimerkiksi yliopiston rehtori Aino Sallinen lukuvuoden avajaispuheessa sekä muissa yhteyksissä, ovat korostaneet, että lainmuutos tulee parantamaan rahoitusta lähivuosina. Mielestämme kampuskirjastojen lakkauttamista ei voida perustella tämänhetkisellä talouden taantumalla, sillä ennustetun laajemman rahoituksen valossa se kuulostaa lyhytnäköiseltä ja järjettömältä – lupausten pettämiseltä.

Kuten kymmenestä argumentistamme käy ilmi, Liikunnan kirjastossa on huomattava määrä ainutlaatuista materiaalia, joiden käyttö on tällä hetkellä jokapäiväistä arkea. Niiden hyödyntäminen uhkaa jäädä unholaan, jos palvelut siirtyvät pääkirjastolle. Liikuntatieteet ovat saaneet viime vuonna kirpeää kritiikkiä akateemisesta tasostaan. Kirjaston lakkauttaminen ja siten akateemisen tiedon hakemisen vaikeuttaminenko on yliopiston johdon mielestä keino saavuttaa kansainvälistä menestystä maamme ainoassa liikuntatieteellisessä tiedekunnassa?

Me vaadimme kirjastojen rakenteellisen kehittämisen selvitystyöstä avointa tiedottamista. Olemme ottaneet ilolla vastaan kutsun keskustelutilaisuuteen kirjaston johdon kanssa. Ennen kuin päätös Liikunnan kirjaston lakkauttamisesta voidaan tehdä, on opiskelijoilla ja tiedekunnalla oikeus saada selvitys lakkauttamisen perusteista. Kuinka huomattavat säästöt saadaan aikaan sillä, että kirjaston materiaalit jätetään siirtämättä takaisin Liikunnalle remontin jälkeen? Säästöjä ei synny henkilöstökuluista, sillä Liikunnan kirjaston työntekijän on tarkoitus siirtyä pääkirjastolle. Kirjaston tilat jäävät yliopiston käyttöön, vaikka vuokraajan nimi muuttuisikin. Tiloissakaan ei synny todellisia kustannuksia. Lisäksi olemme tehneet selvitystyötä, jonka mukaan pääkirjastolla ja Liikunnan kirjastolla ei ole paljoa päällekkäistä materiaalia. Siten myöskään materiaalihankintojen päällekkäisyydellä ei voi perustella kirjaston lakkauttamista.

Kirjaston johto on kertonut, että kirjaston palvelut liikuntalaisille paranevat muutoksen myötä. Tällä hetkellä sekä opiskelijat että henkilökunta ovat tyytyväisiä oman kirjastonsa toimintaan. Kirjastoa pidetään niin tärkeänä, että opiskelijat ehdottivat joulukuun alussa kirjaston johtokunnalle aukioloaikojen pidentämistä. Materiaalien hajauttaminen ja oman lukusalin häviäminen eivät voi parantaa kirjastopalveluja.

Kirjaston strategia vuoteen 2015 asti painottaa palvelun laadukkuutta, asiakasläheisyyttä ja sähköisten materiaalien lisäämistä. Mielestämme Liikunnan kirjaston lakkauttaminen rikkoo törkeästi tätä asiakirjaa vastaan. Kuten olemme aiemmin selvittäneet, kirjaston palveluiden on opiskelijoiden mielestä mahdotonta parantua siirron myötä. Lisäksi liikunta- ja terveystieteellisten materiaalien muuttaminen sähköiseen muotoon on niin keskeneräisessä vaiheessa, että kirjaston lakkauttaminen aiheuttaa tiedonhaun hankaloitumista ja siten vaikeuttaa oppimista.

Mikäli selviää, että Liikunnan kirjasto täytyy lakkauttaa, oikeutemme on saada välitön selvitys siitä, millä lakkautus perustellaan. Lisäksi vaadimme vastauksia siihen, kuinka palvelut aiotaan pitää samantasoisina tai parempina kuin tähänkin saakka. Tässä selvityksessä tulee ilmetä seuraavien asioiden:

1. Kuinka varmistetaan, että Liikunnan kirjaston materiaaleille riittää avointa hyllytilaa pääkirjastossa?

2. Kuinka kirjasto aikoo vastata kasvavaan käyttöpaineeseen? Tällä tarkoitamme mm. ATK-palvelujen, ammattitaitoisen henkilökunnan ja lukusalipaikkojen riittävyyttä.

3. Kuinka suuret säästöt lakkauttamisella saavutetaan?

4. Kuinka liikeanalysointivideoiden katselumahdollisuus järjestetään tästä lähtien?


Toivomme asiasta päättäviltä avoimuutta sekä perusteita selvitystyön tuloksista. Kaiken kaikkiaan olemme sitä mieltä, että Liikunnan kirjaston lopullinen siirtäminen remontin yhteydessä ei ole vielä ajankohtainen. Palveluiden täytyy uudistua siirtoon mennessä huomattavan paljon, jotta opiskelu ja opetus eivät kärsisi kohtuuttomasti. Lyhytaikaisten säästöjen tavoittelu ei saa johtaa opiskelijoiden loppuelämää leimaavaan akateemisen osaamisen riskeeraamiseen.


Ystävällisesti Sporticus Ry:n puolesta,

Johanna Paukku
hallituksen puheenjohtaja
johanna.paukku@gmail.com
+358 40 706 7327