Logopedian opiskelijoiden harjoittelu

Adressi logopedian opiskelijoiden harjoittelujen puolesta

Arvoisa dekaani Hautamäki/opetusministeri Kalliomäki

Puhetieteiden laitoksen huonon rahatilanteen takia laitoksen johtoryhmän kokouksessa 26.4.06 päätettiin, että pitkän harjoittelun ohjaajille ei vastaisuudessa makseta palkkaa ohjauksesta. Myös lyhyiden harjoittelujen ohjaajien palkkiot päätettiin puolittaa vuodesta 2007 alkaen. Tämä tarkoittaa sitä, että opiskelijoiden on jatkossa vaikeampi suorittaa tutkintoon kuuluvia harjoitteluja, koska osa harjoittelun ohjaajista ei aio jatkaa ohjaamista korvauksetta. Tämän takia logopedian opiskelijoiden valmistumisajat pitenevät väistämättä. Koska puheterapeuteista on tällä hetkellä huutava pula ei ole kenenkään edun mukaista, että opiskelijoiden valmistuminen viivästyy.

Vuonna 2000 logopedian koulutusohjelman sisäänottomääriä nostettiin ja ensimmäiset kyseisen vuosikurssin opiskelijat ovat alkaneet valmistua vasta nyt. Opiskelijamäärä kuormittaa siis laitosta enemmän kuin koskaan. Koska Opetusministeriön tuki loppui samaan aikaan kuin laitoksen budjettia pienennettiin eivät resurssit todellakaan vastaa tällä hetkellä tarvetta lisärahoituksesta huolimatta. Laitos on silti joutunut lakkauttamaan kaksi lehtoraattia rahapulan takia.

Johtoryhmän kokouksessa päätettiin myös, että opiskelijoiden klinikkaharjoittelu suoritetaan ensi syksynä kirjallisena. Opiskelijat pelkäävät, että käytännöstä tehdään pysyvä, ellei laitos saa pysyvää rahallista tukea harjoitteluihin. Jos klinikkaharjoittelu suoritetaan kirjallisena opiskelijan mahdollisuus saada käytännön kokemusta tietyistä asiakasryhmistä koulutusohjelmassamme vaarantuu. Tämä vaikuttaa myös opiskelijoiden halukkuuteen tehdä tutkimusta kyseisistä asiakasryhmistä ja ottaa heitä asiakkaikseen valmistuttuaan. Teoriatieto ei korvaa käytännön kokemusta, jota puheterapeutit tarvitsevat teoriatiedon lisäksi työssään, jotta asiakkaat saisivat parhaan mahdollisen avun.

Laitoksemme tarvitsee siis todella kipeästi lisärahoitusta kliinisiin harjoitteluihin ja vaadimme pysyvää rahallista tukea logopedian opiskelijoiden harjoittelujen suorittamiseen, jotta puheterapeuttien ammattitaito vastaisi jatkossa työelämän tarpeita.

Kunnioittavasti