Lukkarinmäen säilyttämisen puolesta!

KYLLÄ LUKKARINMÄEN SÄILYTTÄMISELLE!

 

Raivaajankadun_kuva.jpgNäkymä Lukkarinmäen Raivaajankadulta lokakuussa 2017. Kuva: Mari Jokinen

Logo_kuva.jpg

Seuraa Instagramissa www.instagram.com/lukkarinmakiseura

ALLEKIRJOITA ADRESSI LUKKARINMÄEN SÄILYTTÄMISEN PUOLESTA

Espoo - Salo-oikoradan linjaus Lukkarinmäellä Salon ydinkeskustassa ESa-oikoradan on suunniteltu kulkevan siten, että se halkoo Lukkarinmäen kaupunginosan. Väylävaihtoehdot ovat nähtävillä Väyläviraston nettisivuilla. Suunnitellut neljä linjausvaihtoehtoa halkaisevat Lukkarinmäen, ja jokainen niistä tuhoaa arvokkaan kaupunginosan yhtenäisyyden.  

Lukkarinmäki on kulttuurihistoriallisesti merkittävä alue Lukkarinmäki on kauneimpia ja vanhimpia nykyisen Salon kantakaupungin alueista. Museovirasto on arvioinut Uskelan kirkonmäen ja Lukkarinmäen esikaupunkiasutuksen valtakunnallisesti arvokkaaksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi. Historiallinen Kuninkaantie kulkee läpi kaupunginosan.

  Betonikattoinen tunneli halkomaan Lukkarinmäkeä Lukkarinmäellä ratalinjausvaihtoehdot perustuvat yli 40 vuotta vanhaan väylävaraukseen. ”73 minuutin junan” on Lukkarinmäessä suunniteltu kulkevan pääosin betonikattoisessa tunnelissa. Betonikattotunnelin rakentamista varten Lukkarinmäki jouduttaisiin kaivamaan suurelta osin auki, sillä kallioon tunnelin voi louhia kaikissa esitetyissä vaihtoehdoissa vain osalta matkaa. Betonitunneleiden kohdalla sijaitsevat rakennukset joudutaan purkamaan, eikä tilalle saa rakentaa.  

Mistä Salo maksaa? Salo on maksamassa siitä, että Helsingin ja Turun väliä pääsee matkustamaan nykyistä nopeammin. Väyläviraston mukaan uudella radalla matka Salosta Helsinkiin kestäisi 57 minuuttia. Korjatulla rantaradalla matka kestäisi 71 minuuttia. Erotus on siis vain 14 minuuttia. Nykyistä rantarataa parantamalla Helsinki – Turku-välin matkustusaika olisi 1 tunti 33 minuuttia, suunnitteilla olevalla Helsinki – Turku nopea yhteys -junalla 1 tunti 13 minuuttia. Matkustusaika lyhenisi siis 20 minuuttia, mutta juna ei pysähtyisi Salossa. Helsinki – Turku nopea junayhteys -hankkeen hitaammatkin junat pysähtyvät Salossa vain, jos liikennöitsijä niin päättää. Hankkeen kustannusarvio on tällä hetkellä 2,17 miljardia. 

Vaikuta nyt! Liikenneviraston (nyk. Väylävirasto) rautatieosaston suunnitteluyksikön päällikkö Jussi Lindberg sanoi Salon Seudun Sanomien haastattelussa 17.10.2010: ”Mitään ei tapahdu ainakaan ennen vuotta 2030, mutta ei ehkä myöskään vuosina 2030 - 2040. Ennen vuotta 2030 ei edes suunnitella, eikä ensimmäistäkään pohjatutkimusta ole tehty.” Nyt suunnittelu on kuitenkin käynnissä. Miten asukkaat olisivat päässeet vaikuttamaan hankkeen etenemiseen, kun hankkeen ei edes pitänyt edetä?  

Tietävätkö päättäjämme tarpeeksi? Nykyiset päättäjät eivät ole vastuussa siitä, miksi ratalinjaus ylipäätään on aikanaan tehty kulkemaan läpi Salon arvokkaimman asutun kulttuurialueen, mutta he ovat vastuussa siitä, mitä alueelle nyt tapahtuu. Miten hyvin päättäjämme oikeasti tuntevat Lukkarinmäen historiaa tai suunnitellut ratalinjaukset?  

Vaihtoehtoja on! Vaihtoehtolinjauksia Lukkarinmäen säilyttämiseksi ei ole tutkittu missään vaiheessa. Miksei ratalinjaus esimerkiksi myötäile moottoritielinjausta? Lukkarinmäki voidaan säilyttää parantamalla nykyistä rantarataa, mikä olisi taloudellisesti ja ekologisesti järkevää. Yksi vaihtoehto on alittaa koko Lukkarinmäki kalliotunnelissa.  

Kulttuurihistoriasta Salon vetovoimatekijä Lukkarinmäen kaltaisen yhtenäisen asuinalueen säilyttäminen olisi kulttuuriteko. Alue historioineen voisi olla Salon vetovoimatekijä. Se voisi olla syy muuttaa Saloon. Meillä on jälkipolville paljon selitettävää, jos nyt annamme ratalinjauksen puhkoa kaupunkimme arvokkaimman alueen.  

EI LUKKARINMÄEN TUHOAMISELLE!


Salon Lukkarinmäki-seura    Ota yhteyttä adressin tekijään