Luontaishoitoja uhataan rajoittaa Suomessa

Sydämelliset kiitokset kaikille Adressin allekirjoittaneille. Kiitos myös siitä runsaasta palautteesta, jota olette meille Suomen Luontaisterveyden Liittoon lähettäneet. Ministeri Paula Risikko julkistaa vaihtoehtohoitoja koskevan lakiesityksen 14.4.2009. Liittomme sivuilta: www.luontaisterveys.info
voitte lukea minkälainen tämä esitys tulee olemaan ja kommenttimme siihen.

Nyt meillä on seuraava haaste edessä, joka on lääkäri, homeopaatti Liisa Sulkakosken saaminen eurokansanedustajaksi. Siihen tarvitsemme kaikkien luontaishoitoja kannattavien äänet. Olemme toukokuussa vaalikiertueella Suomen suurimmissa kaupungeissa.

Tulkaa kuuntelemaan luentomme rasvahappojen vaikutuksista ja homeopatialla hoitamisesta sekä keskustelemaan kanssamme ja kertomaan mielipiteenne tulevasta lakiesityksestä. Liisan sivuilta: www.liisasulkakoski.fi
Löydätte vaalikiertue aikataulun ja luentopaikat. Lukekaa myös Liisan blogia, siellä on kipakoita kannanottoja ja ohjeita homeopatialla hoitamisesta.

Nähdään vaalikiertueella

Ystävällisesti Merja Lindström


SUOMALAISTEN PERUSTUSLAILLISET OIKEUDET PÄÄTTÄÄ OMASTA TERVEYDENHOIDOSTAAN OVAT VAARASSA

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama vaihtoehtohoitoja käsittelevä työryhmä jättää maaliskuussa 2009 peruspalveluministerille lakiesityksen, joka pahimmassa tapauksessa rajoittaa luontaishoitojen käytön laajoilta ihmisryhmiltä Suomessa.

TV- ja radiokanaviin, sanomalehtiin ym. medioihin on pyritty saamaan julkista keskustelua aiheesta, mutta turhaan. Medialla on kielteinen suhtautuminen vaihtoehtohoitoihin, koska virallisen lääketieteen edustajat antavat jatkuvasti negatiivisia lausuntoja luontaishoidoista, joista heillä ei ole minkäänlaista kokemusta. Vaadimmekin nyt mediaan avointa ja asiallista keskustelua, jossa kuullaan eri luontaishoitojen asiantuntijoita sekä käyttäjäkokemuksia eri hoitomuodoista.

STM:n työryhmän kokoonpano herättää myös ihmetystä, jonka enemmistö koostuu henkilöistä, joilla ei ole minkäänlaista tietämystä, saatikka koulutusta, lakiesityksessä käsiteltävistä hoidoista. Useat työryhmän jäsenistä ovat myös julkisesti ilmaisseet kielteisen kantansa vaihtoehtohoitoihin.

Hoitoja rajaava lakiesitys, jota virallisen lääketieteen edustajat ovat julkisuudessa vaatineet, loukkaa räikeästi ihmisten itsemääräämisoikeutta omaan kehoonsa ja rajoittaa valinnan vapautta eri hoitomuotojen välillä. Vai ollaanko Suomessa palaamassa pimeään keskiaikaan? Mikäli tämä laki astuu voimaan, voidaan seuraavassa vaiheessa odottaa lakiesitystä, joka mahdollistaa noitavainot.

Katsomme, että peruspalveluministeri Paula Risikon tulee valita uusi työryhmä lainvalmisteluun, joka koostuu henkilöistä jotka tuntevat vaihtoehtohoitoja ja ovat perehtyneet niiden taustalla oleviin periaatteisiin sekä ymmärtävät näiden hoitojen kansantaloudellisen merkityksen.

• ottavat huomioon WHO:n ja EU:n suosituksen, jonka mukaan jäsenmaiden tulisi sisällyttää luontaishoidot omaan terveydenhoitojärjestelmäänsä
• takaa ihmisille oikeuden valita hoitomuotonsa iästä ja terveydentilasta riippumatta
• määrittelee luontaisterapeuttien aseman ja ammatilliset kriteerit
• edistää luontaishoitojen turvallisuutta ja kerää tietoa hoitojen vaikutuksista
•edistää terapeuttien koulutuksen järjestämistä ja valvontaa
•takaa valtion taloudellisen tuen luontaishoitojen tutkimukseen
•sisällyttää virallisen lääketieteen koulutukseen opetusta luontaishoidoista

Adressi luovutetaan keväällä 2009 peruspalveluministeri Paula Risikolle sekä median edustajille muistutuksena sananvapauden merkityksestä demokraattisessa yhteiskunnassa

Adressin on laatinut Suomen Luontaisterveyden Liitto ry.

Merja Lindström sltl@luontaisterveys.info

Lisää tietoa aiheesta:
http://www.luontaisterveys.info/