Matemaattisten aineiden ylioppilaskirjoitusten on pysyttävä paperisina

Matemaattisen tekstin tuottaminen tietokoneella on erittäin vaivalloista ja hidasta. Tietokoneen käyttöön kuluu enemmän aikaa kuin tehtävien ratkaisuun, jolloin painopiste siirtyy opiskeltavista asioista tietokoneen käytön hallintaan. Tekniset häiriöt abitissa ovat myös yleisiä.

Tämä aiheuttaa lisästressiä sekä opettajille että opiskelijoille, joista jälkimmäisten tulevaisuus voi riippua ylioppilaskokeista.

Matemaattisten aineiden ylioppilaskokeet eivät voi olla sähköisiä ennen, kuin ohjelmat on kehitetty käteviksi ja varmasti toimiviksi. Tällöin niistä voisi olla hyötyä, eikä vain haittaa. Matemaattisen tekstin tuottoa tietokoneella on myös saatava opetella ensin alakoulusta asti, jotta tietokoneen käyttö sujuu mutkitta ja ajan voi käyttää itse asiaan.