Vaadimme vihdoinkin meluvallia Hämeenlinnanväylälle, välille Kannelmäki-Kaivoksela

Valtatie 3 -hanke joukkoliikennekaistojen, meluesteiden, eritasoliittymien ramppien sekä kevyen liikenteen väylien rakentamiseksi,
välillä Kannelmäki–Kaivoksela on entistäkin tärkeämpää toteuttaa mahdollisimman nopealla aikataululla.

Olemme Kaarelan Omakotiyhdistys ry:n toimesta olleet kahdesti yhteydessä hankkeesta, niin liikenne- kuin valtionvarainministeriöönkin.
Kuluneellakaan vaalikaudella valtionrahoitusta ei ole osoitettu kohteeseen, vaikka sen kiireellisyys on KIISTATON!

Meluvallia on toistuvasti lupailtu viranomaisten suusta jo yli kahdenkymmenen vuoden ajan!

Valtiovallan nuivan, alati jatkuvan meluvallin "ylihyppypolitiikan" tiimoilta toivomme hankkeen
etenemisen vauhdittamiseksi runsasta tukea allekirjoitusten muodossa, kiitos!
Sana kiertämäään sähköpostilla, facebookiin ja puskaradion välityksellä!

Omakotiliiton jäsenlehdessä 4/2011 julkaistiin myös artikkelimme tästä hankkeesta. 
Vetoamme "nimilistakeräyksen" puolesta Omakotilehden kautta valtakunnallisesti noin 75.000 jäseneen,
vauhdittaaksemme tätä hanketta valtakunnallisella tasolla.

Viimeisten liikennelaskelmien mukaan väylää käyttää jo noin 70.000 ajoneuvoa vuorokaudessa!

                                    Eli ajoneuvo JOKA SEKUNTI, ympäri vuorokauden!

EU:n ympäristömeludirektiivin mukaan meluselvitykset ja toimintasuunnitelmat on tehtävä teille,
joita käyttää 8 300 ajoneuvoa vuorokaudessa.
Adressi tullaan myöhemmin luovuttamaan Valtiovallan edustajalle.