Kansainvälisyys Outokummun tanssijan koulutuksessa uhattuna / international dance education in Outok

Pohjois-Karjalan ammattiopiston tanssikoulutus Outokummussa on vaarassa menettää kansainvälisen ulottuvuutensa koska opetusministeriö ei ole toistaiseksi myöntänyt lupaa kokonaan vieraskieliselle koulutukselle, mitä ko. koulutuksen laadukas toteutus edellyttäisi

Outokummun kansainvälinen tanssijan perustutkinto − Movement & Performance Research Outokumpu − on integraalinen nykytanssin koulutus, joka elää vahvasti ajassa ja on verkottunut koreografien, ammattitanssijoiden ja tanssialan organisaatioiden kanssa ympäri maailman. Sekä suomalaisten että ulkomaalaisten hakijoiden määrä on viime vuosina kasvanut, ja keväällä 2009 hakijoita oli jo 140. Tähän mennessä hakijoita on ollut jo 30 eri maasta. Koulutusohjelman 40 opiskelijasta on ulkomaalaisia kolmasosa, ja jatkossakin valtaosa kaksikielisen koulutuksen aloituspaikoista varataan suomalaisille hakijoille.

Suomalaisten hakijoiden tärkein motiivi hakeutua Outokumpuun on kyselyiden mukaan se, että koulutus antaa korkean tason kansainväliset valmiudet ammattiin. Yli 60 prosenttia opiskelijoistamme työllistyy omalle alalleen ja he rohkaistuvat jo opiskeluaikanaan suorittamaan vaihto-opintoja tai työssäoppimisjaksoja ulkomailla kuten Ruotsissa, Ranskassa, Saksassa, Espanjassa, Brasiliassa, Nicaraguassa tai Myanmarissa.

Ulkomaalaisilla opiskelijoilla on lähes poikkeuksetta korkea pohjakoulutus ja/tai monipuolinen kokemus tanssin ja esiintyvän taiteen alalta. Yksi kansainvälisten hakijoiden tärkeimmistä valintakriteereistä on lahjakkuuden ohella motivaatio työskennellä suomalaisissa projekteissa ja osallistua maamme monikulttuuristen toimintamallien kehittämiseen.

Suomalainen taidekoulutus kärsii ulkoisten vaikutteiden, uusien lähestymistapojen ja avoimen keskustelukulttuurin puutteesta. Yhdessä ammattiopiston kansainvälisen radio- ja tv-koulutuksen kanssa Outokummun koulutusohjelma onkin synnyttänyt Pohjois-Karjalaan täkäläisissä oloissa omintakeisen ’taiteen tekemisen laboratorion’, joka herättää erityisesti maamme rajojen ulkopuolella räjähdysmäisesti kasvavaa mielenkiintoa. Kansainvälisen maineen siivittämänä Outokumpuun jonottaa opettamaan yli 60 kansainvälisesti merkittävää koreografia ja tanssinopettajaa, ja sinne matkustaa kansainvälisiä tutkijaryhmiä, filmiryhmiä ja residenssitaiteilijoita.

Lisäksi muun muassa yhdysvaltalaisen koreografi Frey Faustin Nomadic College, brittiläis-espanjalainen Nowhere, barcelonalainen Barcelona International Dance Exchange, lontoolainen Streetsoul- organisaatio, brysseliläinen Laster-studio, Hampurissa toimiva Year of Performance -koulutus, petroskoilaiset Karjalan kulttuuriopisto ja Mediakeskus Vyhod, ljubljanalainen En Knap -ryhmä sekä Scottish School of Contemporary dance Dundeessa tekevät tai kehittelevät yhteistyötä Outokummun koulutusohjelman kanssa.

Koulutuksen ansiosta kuihtuvassa Pohjois-Karjalassa on käynnistetty suvaitsevaisuus-, tasa-arvoisuus- ja kansainvälisyyskasvatusprojekteja sekä luotu arkisia monikulttuurisuuden siltoja ihmisten välille. Kansainvälisyys ei elä enää vain opiston sisällä, vaan se on ylpeydenaihe niin outokumpulaisille itselleen kuin maakunnan asukkaille laajemminkin. Taidekoulutus tuo maakuntaan ja koko maahan henkistä ja aineellista pääomaa, jota ei voi verrata sen ulkomaalaisten opiskelijoiden kuluttamiin veroeuroihin.

Tämä korvaamaton työ on nyt uhattuna! Opetusministeriön kulttuuristrategiassa korostetaan kansainvälisyyttä, mutta koulutuslinjauksissaan se haluaa kieltää ei-suomenkielisten opiskelun toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa. Jo kuluvan vuoden aikana on valintakokeeseen sisällytettävä kielikoe, joka takaa, että vain suomen kielen hallitsevalla hakijalla on kokeessa menestymisen mahdollisuudet. Ministeriö myös alleviivaa kansainvälisten opiskelijoiden merkitystä ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa, mutta ammatillisen toisen asteen koulutuksesta vastaavat linjaukset puuttuvat. On ymmärrettävää, että kaikille peruskoulunsa päättäneille on turvattava opiskelupaikka. Kuitenkin olisi huomioitava, että yhä voimakkaammin kansainvälistyvän kulttuuri- ja taidealan elinehto on paitsi kyky kilpailla, myös mahdollisuus avoimesti vaihtaa ja omaksua uusia ajatus- ja toimintatapoja.

Allekirjoittamalla tämän adressin puolustat Outokummun tanssikoulutuksen säilymistä kansainvälisenä ja tuet samalla avoimen ja monikulttuurisen taiteen tekemistä koko Suomessa. Lämmin kiitos!

In English:

International dance education of North Karelia College Outokumpu is jeopardized by the Finnish Ministry of Education.

Movement & Performance Research Outokumpu, a professional dance education of North Karelia College Outokumpu is the home of the most international dance education in Finland. This integral education is connected with numerous choreographers, dancers and dance organizations all over the world.

Currently there are 40 students studying in the dance education of North Karelia College. One third of the students come from abroad. Alongside dance education, also the Radio&Television education of North Karelia College Outokumpu provides student positions for international guests. During the last few years applications have been received from 30 countries worldwide, from young professionals wanting to study in the dance education in Outokumpu. In addition there are 60 internationally renowned choreographers and dance teachers lined up to facilitate the program. There are also numerous dance organizations, private artists and research groups cooperating with the dance education in Outokumpu, including names like Frey Faust & Nomadic College (US), Nowhere (UK,Spain), Barcelona International Dance Exchange (Spain), Streetsoul organisation (UK), Laster Studio (Belgium), Year of Performance (Germany), Karelian Culture College (Russia), Media Centre Vyhod (Russia), En Knap –group (Slovenia) and Scottish School of Contemporary Dance (UK).

International dance education of North Karelia College Outokumpu plays also an important role in tolerance-, equality- and international education projects in East Finland. The education cooperates with municipalities and communities in the province and aims to create new jobs and forms of making multicultural dance art. International art education grows both our material and spiritual capital in the province and whole country. This capital is worth much more to our economy and sociocultural development than those tax Euros invested in the students.

This unique international education system is now jeopardized by the strict foreign policy of the Finnish Ministry of Education. The culture strategy of Finnish Ministry of Education emphasizes the importance of multiculturalism and internationalism. It clearly articulates the value of international students in universities and polytechnics, but the ministry will not extend this viewpoint logically to vocational education, restricting education to Finnish speakers. The new rule that every applicant needs to speak fluent Finnish already during the selection process prevents the talented and motivated foreigners to apply. The Ministry does not understand how vital it is that in art and culture educations, students first of all be competent, but also openly exchange and absorb new ways of thinking and creating.

By signing this petition, you support the dance education of North Karelia College Outokumpu to maintain international operations. Simultaneously you support the open, multicultural and high quality arts and culture in Finland. Warm Thanks!

NOTICE! Translation help for signing:
ETUNIMI = NAME
SUKUNIMI = FAMILY NAME
PAIKKAKUNTA = HOME TOWN/COUNTRY
SAAKO ALLEKIRJOITUKSEN JULKISTAA NETISSÄ = DO YOU ALLOW YOUR SIGNATURE TO BE PUBLISHED AT INTERNET (KYLLÄ means YES)
When you are ready, press: ALLEKIRJOITA ADRESSI
If you want to see who have signed, click 'Allekirjoitukset'on the top left of the page!