Päivähoidon ryhmäkoot pienemmiksi

Me päivähoidon ammattilaiset olemme huolissamme päivähoitoon kohdistuneista muutoksista, jotka vaikuttavat negatiivisesti lasten hyvinvointiin, turvallisuuteen ja tulevaisuuteen. Myös henkilökunnan jaksamista koetellaan. Riittämättömyyden tunne voimistuu ja työuupumus uhkaa. Kokonainen ammattikunta, laitosapulaiset, poistettiin  kaksi vuotta sitten Espoon päiväkodeista. Heidän työnsä siirrettiin kasvatushenkilökunnalle kasvatustyön lisäksi. Laitosapulaiset ohjattiin opiskelemaan.

Oppisopimuskoulutuksen ohjaus jäi myös päiväkotien henkilökunnalle. Ryhmäkokoja suurennettiin tilapäisesti kahdestatoista  alle 3 vuotiaasta lapsesta kolmeentoista. Tällä hetkellä se on vakiintunut käytäntö. Tilat on suunniteltu maksimissaan 12:lle lapselle.

Nyt suunnitellaan kuudentoista , iältään 0-3 vuotiaiden lasten ryhmiä.

Osassa päiväkoteja sellaiset ryhmät jo toimivat. Ei ole lapsen kehityksen ja kasvun kannalta mitenkään eduksi viettää päivät (usein yli yhdeksän tuntia) tällaisissa ryhmissä. Päivittäisten kontaktien määrä lapsiin ja aikuisiin on aivan liian suuri. Melutaso on valtava ja rauhallinen kasvuilmapiiri kaukana todellisuudesta. Myös infektiot lisääntyvät herkemmin suurissa ryhmissä, eikä siisteydestä ja puhtaudesta huolehtivaa henkilökuntaa ole.

Maamme johtavat lastenpsykiatrit ovat puhuneet asiasta ”kuuroille korville ”. Esimerkiksi psykoligian professori Liisa Keltikangas–Järvinen on ottanut esille suurten ryhmäkokojen haitalliset vaikutukset lapsiin ja lapsen kehitykseen. Jos lastenpsykiatreilta pyydetään lausuntoja ja ohjeita  (tutkimus suuren ryhmäkoon vaikutuksista), miksi toimitaan vastoin neuvoja?

Me allekirjoittaneet toivoisimme, että ryhmäkokoihin kiinnitettäisiin pikaisesti huomiota, samoin henkilökuntarakenteeseen.

Toiveenamme toimiva ja lasten hyvinvointia ja positiivista kehitystä tukeva päivähoito.

Adressi toimitetaan peruspalveluministerille kesäkuussa.

Huom!

Olin yhteydessä ministeriöön. Keskulteltuani ministerin valtiosihteerin kanssa, totesimme, että asian edistymisen kannalta on järkevää luovuttaa ja sulkea adressi  vasta syksyllä.