Palokan kaavoitus ja rakentaminen seis – Palokanorren liikenneongelmat ratkaistava ensin!

Tämä adressi on kohdistettu Jyväskylän kaavoituksesta vastaaville virkamiehille, kaupunkirakennelautakunnan jäsenille, kaupunginhallituksen jäsenille ja kaupunginvaltuutetuille. Kaikille teille, jotka vaikutatte siihen, millaisia asuinympäristöjä Jyväskylän kaupunkiin luodaan.


Me allekirjoittaneet esitämme ja vaadimme seuraavaa:

1) Jyväskylän kaupungin on ryhdyttävä kaikkiin mahdollisiin toimiin edistääkseen Palokanorren nopeaa parannusta ns. lopulliseen vaiheeseensa, kokonaan nelikaistaiseksi väyläksi. Lopullisen vaiheen suunnittelu on aloitettava viivyttelemättä ja tehtävä mahdollisimman tehokkaalla aikataululla. Palokanorrelle jo suunnitellussa ns. ensimmäisen vaiheen parannuksessa on kyse on ns. MAL-kaupunkiseutujen yhteishankkeesta, josta kaupunki maksaa osan ja valtio osan. Ensimmäisen vaiheen parannuksen suunnittelu alkoi vuonna 2015 ja kesti useita vuosia. Traficom viimein hyväksyi tiesuunnitelman, kuulutus siitä annettiin 19.1.2023 ELY-keskuksen nettisivuilla. Rahoituksesta ei silti ole edelleenkään mitään tietoa. Aika on jo ajanut tämän suunnitelman ohi johtuen Palokan alueen liikenteen voimakkaasta kasvusta. Ruuhkat ovat jo vuosien ajan heikentäneet liikenneturvallisuutta. Pahimmillaan autojonot ulottuvat moottoritielle saakka, kun Palokkaan johtavan rampin pituus ei vain riitä.

Palokanorsi_ns._ensimmäisen_vaiheen_suunnitelma_1.jpg
Palokanorren ns. ensimmäisen vaiheen suunnitelma, joka ei ole kestävä ratkaisu väylän parantamiseksi pitkällä tähtäimellä. Kuva Väyläviraston nettisivulta.


2) Palokan alueelle ei pidä kaavoittaa eikä rakentaa enää yhtään lisää uusia asuntoja ennen kuin Palokanorren liikenneongelmat on kestävällä tavalla ratkaistu.
Tästä esimerkkinä Jokelantien asemakaavamuutos, jossa liikenteen ongelmat korostuvat johtuen alueen riippuvaisuudesta Palokanorresta. Kaikki rakentaminen Palokassa kuitenkin lisää Palokanorren liikennettä, koska palvelut sijoittuvat väylän molemmille puolille. Palokanorsi tulee parantaa heti kerralla ns. lopulliseen vaiheeseensa. Ns. ensimmäisen vaiheen parannus, osittainen kolmikaistaisuus, tulee jättää tekemättä ja toteuttaa kokonaan nelikaistainen, toimiva Palokanorsi. Tämä on ainoa järkevä ja kustannustehokas ratkaisu, koska arvioiden mukaan ensimmäisen vaiheen toteutuksella Palokanorsi olisi vuonna 2040 yhtä ruuhkainen kuin se on nyt vuonna 2022. Ensimmäisen vaiheen parannuksen jälkeen väylä myös siirtyisi kaupungin kaduksi, jolloin lopullisen vaiheen parannus jäisi kokonaan kaupungin maksettavaksi. Nyt Palokanorren ruuhka jopa nelinkertaistaa matka-ajan: väylän kautta ajettu noin viiden ja puolen kilometrin matka vie pahimmassa ruuhkassa 35 minuuttia ja ilman ruuhkia 8 minuuttia. Nämä ovat tosielämän tilanteissa kellotettuja aikoja.

Palokanorsi_5_muokattu.jpgPalokanorren silta, joka ylittää nelostien. Kovin kapea silta kolmelle autokaistalle, jotka ns. ensimmäisen vaiheen parannussuunnitelmassa on tähän piirretty.


3) Lähimetsiin ei pidä rakentaa, vaan lähiluontoa tulee säilyttää tuleville sukupolville.
Kaavoitusta ja rakentamista tulee toteuttaa asukaslähtöisesti, lähiluonto ja vanhojen asuinalueiden identiteetti säilyttäen. Tästäkin esimerkkinä Jokelantien asemakaavamuutos (vireille 9.11.2021), jossa Pappilanjoen rantaan kahden hehtaarin koivikkoon suunnitellaan kerrostalovaltaista aluetta suoraan matalia omakotitaloja vastapäätä. Kerrostalot eivät kuulu pientaloalueelle pilaamaan ainutlaatuista Pappilanjoen varren Kehä Sinisen maisemaa. Koivikon tulisi olla jatkossakin kaikkien palokkalaisten virkistysalue ja hiilinielu, joka toimii myös ilmansaasteiden puhdistajana ja meluesteenä. Kyse on arvovalinnasta: mitkä arvot ohjaavat kaavoitusta ja rakentamista lapsiperheiden suosimassa lähiössä, johon tullaan asumaan väljyyden, viihtyisyyden ja lähiluonnon vuoksi? Palokka ei ole kaupungin keskusta, vaan luonnonläheinen asuinalue. Palokan vetovoimaa ja pitovoimaa lisätään antamalla lähiluonnolle se arvo, joka sille kuuluu. Myös palveluverkon toimivuus (terveysasema, koulut, päiväkodit) on Palokan vetovoiman ja pitovoiman kannalta tärkeässä asemassa – tällä hetkellä palveluverkko on Palokassa kestokykynsä äärirajoilla.

Jokelan_koivikko_Kehä_Sinisen_varrella_nettikuva.JPG

Jokelan koivikko kevyen liikenteen väylän Kehä Sinisen varrella, Pappilanjoen rannassa. Tähän lähimetsään kaavaillaan kerrostalovaltaista aluetta.


4) Pääväylien risteysalueille ei tule kaavoittaa eikä rakentaa mitään. Risteysalueet ovat tulevia tiejärjestelyjä varten, eivätkä rakennuksia varten. Teiden risteykseen, nelostien kylkeen rakennetut Palokan ABC-liikenneasema ja Kodin Terra ovat varoittava esimerkki tiejärjestelyjen kannalta aivan väärässä paikassa sijaitsevista rakennuksista. ELYn vuonna 2021 suunniteltavaksi tulleessa valtatie 4:n ramppien parannushankkeessa näiden rakennusten kohdalle ei voida rakentaa uutta, toimivammaksi todettua ramppia. Nyt ei enää pidä tehdä samaa virhettä uudelleen Palokanorren ja Ritopohjantien risteyksessä sijaitsevan Pappilanniityn kaava-alueen kohdalla. Kyseinen kaavamuutos järkevästi palautettiin valmisteluun kaupunkirakennelautakunnan kokouksessa 22.2.2022. Palokanorren kokonaisuuden suunnittelulle nyt ja tietenkin myös kauempana tulevaisuudessa täytyy antaa parhaat mahdolliset lähtökohdat. Vaajakoski-Palokka-kehäväylä, ns. koilliskehä, saattaa vielä joskus yhtyä Palokanorren Ritopohjantien puoleiseen päähän, mikä tulee nyt myös huomioida. Risteysalue on varattava ainoastaan tiejärjestelyille.

 

Lisätietoa

Palokanorren ja Vt 4:n ramppien parannushankkeet:
https://vayla.fi/mt-16685-valilla-saarijarventie-ritopohjantie
https://vayla.fi/valtatien-4-parantaminen-palokan-eritasoliittyman-kohdalla-jyvaskyla

Koilliskehä eli Vaajakoski-Palokka-kehäväylä:
https://vayla.fi/jyvaskylan-koilliskeha-palokka-vaajakoski

Palokan kaavoituksen ajankohtaiset esimerkit:
Pappilanniitty, https://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/1097
Jokelantie, https://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/1123


*** *** ***

Kiitos, kun allekirjoitat. Voit allekirjoitusvaiheessa valita, haluatko nimesi näkyvän kaikille vai ainoastaan adressin laatijalle. Muistathan, että allekirjoitus tulee hyväksyä vielä omaan sähköpostiisi tulevan viestin kautta.

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn sen, että Pro Palokka näkee kaikki tällä lomakkeella antamani tiedot.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä puhelinnumeroasi julkisesti verkossa.


Annan suostumukseni siihen, että tällä lomakkeella antamiani tietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa:
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…