Suojele Itämerta kalankasvatuksen ympäristöhaitoilta

Kalankasvatus suomen rannikoilla ei toimi, se aiheuttaa suuret ympäristöhaitat: Yhden kala-altaan ulostemäärä vastaa ison sikalan päästöjä suoraan mereen. Yhden tuotetun kirjolohikilon rehevöittämät päästöt ovat neljä kertaa suuremmat kuin yhden tuotetun sianlihakilon päästöt.

Ravinnepäästöt ovat kokonaisuudessaan peräisin kalojen rehusta (typpi ja fosfori). Lisäksi kasvatettavien kalojen ulosteet, sekä muut ympäristövaikutukset mm. kasvihuonekaasut, antibiootit (rehussa), pieneliöiden kasvatuskassiin kiinnittymisen estoaineista ja kylvetyskemikaaleista kuten formaliinista päätyvät kaikki kuormittamaan meren biodiversiteettiä. Tämä kaikki saaste päätyy meren pohjaan joka aiheuttaa pohjasedimentin hapettomuutta ja terveen pieneliökannan kuoleman kyseisillä alueilla. Tämä puolestaan johtaa luonnon kalakantojen elinmahdollisuuksien vähenemiseen esim. kampelaa alueelta ei saa enää lainkaan.

NYT TARVITAAN JULKISTA VAHVAA OHJAUSTA KASSIKALANKASVATUKSEEN!

Lupien myöntäjät tekevät päätökset liian kevyin perustein. Esimerkiksi, jos noudatettaisiin vuonna 2013 tullutta ympäristönsuojeluohjetta, sen mukaan pitäisi jättää lomakiinteistöjen ja virkistysalueiden ympärille suojavyöhykkeitä. Tämä ei toteudu suomen saaristossa missään. Ahvenanmaan Brändö-saaren alueella vesi on niin likaista, ettei siellä viitsi uida. Alueella on paljon kassikalankasvatusta. Suomessa on mahdollista kasvattaa kalaa ympäri vuoden kiertovesiallas systeemillä, SIIS kalankasvatus suomessa ei voi olla meressä tapahtuvasta sesonkiluontoisesta kasvatuksesta kiinni. Kyse on valtiovallan ohjauksesta/lupien myöntämisestä, miten kalankasvatus halutaan sallia. Työllisyys näkökohdasta katsottuna tiedän lupien hakijoiden itsensä laskeneen, että kassikalankasvatus työllistää 1 ihmisen vuosityömäärän verran. Ei siis järin paljon aiheutettuihin ympäristöhaittoihin nähden.

Adressi luovutetaan ympäristöministeriöön. Adressilla pyritään saamaan päättäjiä arvioimaan kassikalankasvatus uudelleen, niin että noudatettaisiin vuonna 2013 annettuja ympäristönsuojeluohjeita sekä huomioidaan vesi- ja ympäristönsuojelulaki.