Puumalan ambulanssin yöpäivystys takaisin

Etelä-Savon sairaanhoitopiirin hallitus on 7.11.2013 kokouksessaan hyväksynyt Ensihoidon palvelutasopäätöksen 1.1.2014 alkaen. Tämä palvelutasopäätös on vaikuttanut Puumalaan siten, että ensihoidon yövarallaolo Puumalassa päättyi päätöksen tullessa voimaan. Tämä päätös on tehty nopealla aikataululla ja ilman Puumalan kunnan edustajia kokouksissa. On myös oletettavaa, ettei kaikkiin asioihin ole tehty riittävää selvitystä päätöstä tehtäessä. Puumalan kunta on kuitenkin laajan vesistöalansa vuoksi hajanainen ja välimatkat ovat pitkiä. Lisäksi osa asukkaista asuu lossiyhteyksien takana. Paikkakunnalla on erityisen paljon keski-ikäisiä ja vanhuksia, jotka ovat suurimmat ensihoitoa tarvitsevat ryhmät. Lisäksi paikkakunnalla on paljon vapaa-ajan asukkaita (myös ympäri vuoden), jotka voivat myös tarvita kiireellistä ensihoitoa. Varsinkin kesäaikana kunnan asukasluku moninkertaistuu, jopa nelinkertaiseksi. Puumalan kunta omakustanteisesti ylläpiti ambulanssin yövarallaoloa 13.4.2014 saakka, jonka jälkeen Puumalassa ei ole ollut ambulanssia päivystämässä klo 20-8 välillä.

Terveydenhuoltolain mukaan ensihoitotoiminnan on perustuttava näyttöön ja hyviin hoito- ja toimintakäytäntöihin sekä oltava laadukasta, turvallista ja asianmukaisesti toteutettua. Ensihoitoasetuksen 7 §:n mukaan sairaanhoitopiirin samanlaisilla riskialueilla tulee olla yhdenvertainen valmius ensihoitoon. Terveydenhuoltolain 39 §:ssä määritellään ensihoitopalvelujen sisältö niin, että palvelu on toteutettu tehokkaasti tarkoituksenmukaisesti ja että se on mitoitettu oikein.

Me allekirjoittaneet haluamme, että Etelä-Savon sairaanhoitopiiri tarkastelee ensihoitopalvelujen järjestämisen Puumalan osalta uudelleen. Vaadimme takaisin ambulanssin yöpäivystystä. Vetoamme paikkakunnan syrjäiseen sijaintiin ja pitkiin välimatkoihin. Koemme Puumalassa olevamme eriarvoisessa asemassa muihin Etelä-Savon sairaanhoitopiiriin kuuluviin kuntiin verrattuna.

Tämä adressi kerätään internetosoitteessa http://www.adressit.com/puumalan_ambulanssin_yopaivystys_takaisin. Nimilistat ovat esillä myös paikkakunnan ruokakaupoissa (K-Market Apaja, Sale Puumala, Siwa/Puumala), ravintola Satamassa, kunnantalolla sekä terveysasemalla. Listat ovat allekirjoitettavina 31.8.2014 saakka, jonka jälkeen ne toimitetaan Etelä-Savon sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtajalle, valtuuston puheenjohtajalle, ensihoidon vastuulääkärille sekä Puumalan kunnanjohtajalle ja hallituksen ja valtuuston puheenjohtajille.

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Katja Valtonen voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Huomaathan, ettet voi vahvistaa allekirjoitustasi vastaamalla tähän viestiin.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…

Facebook
Kannatatko perustuloa?