Pysyvä läpiajokielto Lapinmäentielle (Helsinki)

Asuinalueemme läpi kulkevaa Lapinmäentietä käyttää oikotienään tuhansia autoilijoita vuorokaudessa. Me alueen asukkaat olemme kärsineet ruuhkista jo vuosia sekä valittaneet asiasta kaupungille. Mitkään kaupungin tekemät toimet eivät ole tuoneet asiaan ratkaisua. Alueen asukkaiden päivittäinen elämä on hankalaa johtuen autoletkan aiheuttamasta ruuhkasta, suojateillä seisovista autoista ja jatkuvasta liikenteen melusta. Jos omalla autolla on pakko lähteä, täytyy meno ajoittaa ruuhka-aikojen ulkopuolelle. Esimerkiksi Niemenmäessä asuville ei ole muuta reittiä ulos asuinalueeltaan kuin Lapinmäentie. Raskas liikenne jyrää kadulla ajoittain myös yöllä. Olemme huolissamme myös lasten turvallisuudesta. 

Lapinmäentiellä on nyt rakennustöiden vuoksi läpiajokielto ja vaadimme, että tästä tehdään pysyvä ratkaisu. Alueelle on tulossa mittavia muutoksia uusien lukuisten asuinrakennusten myötä ja nyt on hyvä mahdollisuus jatkaa autoilijoille jo tuttua läpiajokieltoa.


Mari Seikkula ja Satu Taivaskallio    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Mari Seikkula ja Satu Taivaskallio voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAIMaksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…