PELASTETAAN SAARIJÄRVELÄISTEN MUSEO

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#12

Saarijärvi on perinteikäs kulttuurikaupunki. Toivon, että Saarijärven kaupunki tekee kaikin voimin työtä sen eteen, että museo säilyy tulevaisuudessakin kertomassa alueen elämästä ja toiminnasta jälkipolville. Laura Korhonen, Jyväskylän taidemuseo

(Jyväskylä, 23.11.2017)

#14

Saarijärven museo on omassa kokoluokassaan Suomen paras museo. Mikäli sille ei anneta toimintamahdollisuuksia, Saarijärven kaupunki menettää lopullisesti maineensa kulttuuripitäjänä. Päättäjien tulisi ottaa huomioon museo yhtenä kaupungin vetovoimatekijänä ei pelkästään matkailijoiden kannalta vaan paikkakunnalle muuttavien uudisasukkaiden tai paluumuuttajien tehdessä päätöksiään.

(Jyväskylä, 23.11.2017)

#20

Pro Museo; arvot eivät ole vaihdettavissa.

(Saarijärvi, 23.11.2017)

#21

Yksi kauneimmista Suomen taidemuseoista, jonka näyttelytoiminta on rohkeaa, puhuttelevaa ja taiteellisesti kiinnostavaa.

(JYVÄSKYLÄ, 23.11.2017)

#30

Olen usein järjestänyt yhdistyksille retkiä Saarijärvelle, museo on aina ollut tärkeä kohde. Museon hävitessä myös matkailu Saarijärvelle tulee vähenemään, sillä museo on ehdottomasti seudun vetovoimaisin kohde.

(Jyväskylä, 23.11.2017)

#42

Kulttuurin merkitys paikkakunnan tunnettuudelle ja paikallisten asukkaiden viihtyvyydelle on keskeinen. Museot palvelevat sekä koululaitosta, matkailijoita, paikkakunnan uusia asukkaita että siellä asuvia. Toivottavasti näette tämän merkittävän paikallismuseon merkittävyyden sekä Keski-Suomen että koko maamme paikallismuseoiden kentässä ja arvostatte sitä työtä mitä museossa on tehty kunnan tunnettuuden ja vetovoiman puolesta. Museotoiminta kehittyy koko ajan, se elää ajassa ja palvelee hyvällä hengellä kaikkia siellä vierailevia.

(Jyväskylä, 23.11.2017)

#49

Saarijärven museo on tehnyt niin paljon Saarijärveä paikkakuntana tunnetuksi ja paikkakunnan historiaa tunnetuksi että ehdottomasti sen toiminnan jatkuminen tulee varmistaa..(y) Kaikki rakennukset kaipaavat sillointällöin peruskorjausta ja remonttia. Miksi siis ei museolle sitä mahdollisuutta annettaisi että tämä nykyinen rakennus kunnostettaisiin ja sitä laajennettaisiin kun tarve sitä vaatii. Saarijärvi tunnetaan kulttuuripitäjänä monessa muussa kunnassa joten pakkohan tätä kohdetta on vaalia. Ja se työmäärä mikä museolla on vuosien mittaan tehty. Työllistäjänäkin museo on tärkeä paikka. Moni on siellä saanut työskennellä näinä työttömyyden vuosina kun on vaikeaa välillä työpaikkoja löytää. Monelle nuorelle ja vanhemmallekin annettu se mahdollisuus museon kautta. Myös minulle aikoinaan kun Saarijärvellä vielä asuin. Tässäkö palkkio siitä kaikesta. Nyt järki näihin päätöksiin että toiminta ehdottomasti jatkuu !

(Jaemsaenkoski, 23.11.2017)

#59

Olen saanut pitää näyttelyn Saarijärven taidemuseossa. Se on kaunis, uskomaton valaistus ja sijainti. Toivon, että museota ei lopeteta. Pitää vielä erikseen kehua museon henkilökuntaa <3

(Jyväskylä, 23.11.2017)

#73

Juuret Saarijärvellä. Hieno museorakennus on säilytettävä.

(Joensuu, 23.11.2017)

#76

Saarijärvi on koko Keski-Suomen kulttuurin keskeinen koti ja kehto. Ettäs edes kehtaa joku siellä upeaa museota ajaa alas, kulttuurista tinkivä ampuu aina itseään jalkaan. Saarijärven kohdalla tähtäyspiste on mielestäni vielä korkeammalla.

Eläköön museo, elämöiköön Saarijärvi!

(Jyväskylä, 23.11.2017)

#89

Museon toimintojen siirtäminen muualle on estettävä!

(Saarijärvi, 23.11.2017)

#90

30 vuotta kerättyä tietoa! Arvokasta kulttuuri, perinne oman alueen historiaa on aarten arvoinen seuraaville sukupolville. Ehdottomasti peruskorjattava! Ei kaikkia saa hävittää

(Hämeenkoski, 23.11.2017)

#92

Kaupunginjohtajan ja -hallituksen päätös ja suunnitelmat eivät ole kulttuuripaikkakunnan linjan mukaisia.

(Lannevesi , 23.11.2017)

#96

Ennen museo kuntoon, kun potkupallokentälle rahoitus.

(Saarijärvi, 23.11.2017)

#97

Mikä on saarijärveläisten päättäjien mielestä taidemuseon merkitys tulevaisuuden Saarijärvelle? Millainen kulttuuriperintö halutaan jättää tuleville sukupolville? On hyvä pohtia, mitä Saarijärvi olisi ilman taidemuseota ja mitä seurauksia sen heikentämisellä olisi? Voidaanko sitä edes mitata - Toivon, että päätösten taustalle kuunnellaan laajasti asiantuntijoita ja asiakkaan ääntä sekä ulkopaikkakuntalaisia kävijöitä, jotta kyetään päättämään tulevaisuudesta riittävän hyvillä päätöksillä.

Laajalti ymmärretään, että taiteella ja kulttuurilla on terveyttä ja hyvinvointia edistäviä elementtejä. Tietoisuus on vahvistanut taidelähtöisten palvelujen ja menetelmien kehittämistä, ainakin pääkaupunkiseudulla, joten Saarijärven esitys tehdä toisin vaatii uudelleen mietintää. On syytä muistaa, että lyhytnäköiset huonot ratkaisut siirtävät vain kustannuksia palvelujärjestelmästä toiseen.

Olen aina matkasaarnannut myönteisesti Saarijärven puolesta ja saanut olla ylpeä Saarijärven taidemuseosta ja saarijärveläisistä taiteilijoista. Saarijärven museotoiminta on ehdottomasti säilytettävä ja sitä on kehitettävä entisestään!

Saarijärven museo on kaupunkia vahvistava ja merkittävä osa Saarijärveä. Museon eteen on tehty paljon kutsumuksellista ja näkymätöntä työtä. Nyt olisi kaupungin päättäjien vuoro tukea museon tulevaisuutta. Saarijärvi haluaa varmasti toimia oikein ja välttää virheet, joten toivon viisautta päätöksentekoon!

Terveisiä Saarijärvelle!

Saarijärveläinen vuosina 1974–1993 sekä nykyisin kotiseudulla matkaileva Helsinkiläinen.

(Helsinki, 23.11.2017)

#98

Jos joku muu paikkakunta tekisi tälläisen päätöksen, sen jotenkin sulattaisi, mutta että Saarijärvi, Suomen kuuluisin kulttuuripitäjä! Jo on aikoihin eletty! Päätöksen voi vielä muuttaa ja tulla sivistyksen piiriin. Tätä hartaasti toivomme ja uskomme,
Anna-Liisa ja Reino Hakkarainen

(Jyväskylä, 23.11.2017)

#99

Saarijärvellä on pitkä taiteen historia, pienellä paikkakunnalla on asunut ja toiminut monia nimekkäitä kuvataiteilijoita. Myös minulle kuvataiteilijana ja taiteen ammattilaisena museo on ollut ensimmäinen kosketus taiteeseen, kun olen ollut pieni ja kasvanut Saarijärvellä. Erillinen rakennus näyttelytiloineen on vaalinut näyttelytoimintaa ja korostanut sen erityislaatuisuutta. Olisi todellinen vääryys jos museo lakkautettaisiin, sillä siellä on tarjottu tähän päivään asti todella vahvoja nykytaiteen näyttelyitä.

(Helsinki, 23.11.2017)

#102

Saarijärven museo on toiminut edistyksellisesti. Toini Järvinen lahjoitti tilat ja arvokkaan kokoelman. Vaalitaan tätä perintöä. Kotilainen ymmärtää paikallisuuden. Kari nyt joukot kokoon. Täältä tullaan.

(Saarijärvi, 23.11.2017)

#104

Saarijärvi on kuuluisa kulttuuri- ja sivistyspitäjä, ja Saarijärven museo on sen ylpeys! Museo on vaalinut todella kunnioitettavalla tavalla paikkakunnan historiallisia perinteitä, jos kohta pysynyt myös uusien virtausten mukana. Museo itsessään on kertakaikkisen loistava helmi, jonka toiminta ja näyttelyt tunnetaan ja niitä arvostetaan suuresti muuallakin Suomessa, pääkaupunkia myöten. Kari Kotilaisen sitoutuminen ja omistautuminen museon perimmäisen idean toteuttamiseksi ja samalla ihmisten henkisen hyvinvoinnin lisäämiseksi on ollut valtavan arvokasta ja aivan korvaamatonta. On käsittämätöntä järjen ja sivistyksen köyhyyttä, jos kaikki tämä hieno, kaunis ja merkittävä täysin tarkoituksellisesti ja häpeämättömästi aiotaan tuhota. Näin menetellen Saarijärvi menettää itsestään jotain hyvin olennaista ja perustavaa laatua olevaa, jota ei mikään voi korvata. Tulkaa, hyvät päättäjät, ulos pienistä piireistänne ja nähkää ja ymmärtäkää oikeasti Saarijärven ja sen hienon museon upeus!

(Sipoo/Saarijärvi, 23.11.2017)

#115

Museo on ollut ainut toiminto Saarijärvellä, joka on vielä nykyäänkin erottanut Sjärven muista maalaiskaupungeista. On ollu pieni jäänne entisajan kulttuuripitäjästä. Tämä toimenpide tulisi syöksemään Saarijärven lopullisesti kaikenmaailman Kinnuloiden, Soinien ja Multioiden joukkoon.

(Helsinki, 23.11.2017)

#116

Älkää nyt sössikö tätäkin lyhytnäköisyyttänne.

(Saarijärvi, 23.11.2017)

#117

Eipä paljon auta Runebergilla ratsastaminen, jos museon peruskorjausta ei saada aikaan!

(Saarijärvi, 23.11.2017)

#118

Ei historiaa saa kadottaa. Museo on ykso tärkeimmistä kulttuurielämyksistä tulevaisuudelle! Emme mekään olisi haluneet että meidän esi-isämme olisi jättänyt tekemättä mitä tekivät!

(Saarijärvi, 23.11.2017)

#122

Meillä Saarijärvellä on valtavan hieno ja toimiva museo. Kaunis ja rauhallinen sekä helposti löytyvä paikka on ensiarvoisen tärkeää arvokkaalle museolle ja veistospuistolle. Museon työkenttä on laaja ja vaatii ammattitaitoa tekijöiltään pelkästään jo kriteerien ja lainkirjainten täyttämisessä.
Saarijärven kaupunki ja Saarijärven seutu hyötyy ERILLISEN museon olemassaolosta. Muualla osataan arvostaa tätä Saarijärven helmeä .”teillä on hieno museo,olisipa meilläkin päättäjillä kauaskantoinen ymmärrys .Tätä kyllä kelpaa esitellä ja jo sijainti on upea”.
Saarijärvelle tullaan museon vuoksi. Eittämättä laadukkaat näyttelyt museolla tuovat Saarijärvelle kävijöitä ja ovat suurelta osaltaan lisäämässä Saarijärven vetovoimaisuutta. Täältä on lähtöisin monia taiteilijoita, jotka ovat omalta osaltaan tuoneet Saarijärveä tunnetuksi. Monimuotoiselle kulttuuri/ säilyttämisen työlle tulisi antaa tukea 1000-vuotiseen uneen manaamisen sijaan.Miksi ” keksiä polkupyörää uudelleen ”täältä pieneltä seutukunnalta ei löytyne yhtä pitkäkestoista Saarijärven nimeä kartalle tuojaa tai tahoa. Vaan: Kiillotetaan ja valaistaan ledein : Saarijärvi kultturiseutukunta vuosienvuosien takaa!
Tutkijat ja opiskelijat hyödyntävät arkistoja töissään niin miksi ei tavalliset kulkijat etsiessään kysymyksiin : miksi olen se mikä olen ,mistä olen.
Museo tarvitsee laadukkaat OMAT tilat. EI mitään surullisesti muihin tiloihin pahoinpideltyjä virityksiä.Nyt pitää katsoa tulevaisuuteen.Rakennuskustannuksetkaan eivät halpene. Turhat haihattelut pitää jättää pois!

(saarijärvi, 23.11.2017)

#130

Saarijärven kannattaisi ehdottonasti valjastaa museo entistä vahvemmin osaksi kaupungin matkailu-, kulttuuri-, hyvinvointi- ja kasvatustoimintaa.

Kokoelmat ovat keskeinen voimavara museotoiminnalle ja näyttelyille, joten museon siirto koulukeskukseen tuntuu epärealistiselta. Ja onhan nykyinen museo hienolla ja helposti saavutettavalla paikalla.

Toivoisin myös yksityisten lahjoittajien ja yritysten ottavan aktiivisemmin osaa museon rahoittamiseen kaupungin rinnalla. T. Pekka Äänismaa, Lusto - Suomen Metsämuseo

(Saarijärvi, 23.11.2017)

#132

Olin lukion jälkeen harjoittelussa museolla puoli vuotta vuonna 2000. Koin museon työympäristönä inspiroivaksi, aikaansaseuraavaksi, moderniksi ja henkilökunnan äärimmäisen ammattitaitoiseksi ja hyvin verkostoituneeksi. Ymmärsin myös kuinka tärkeä juuri tekijä Saarijärven museo on suomen museokentässä. Saarijärven museon näyttelyt ovat vertailukelpoisia ja vähintään yhtä taiteellisesti korkeatasoisia kuin suurempienkin maakuntakeskusten museoiden näyttelyt. Olen äärimmäisen pettynyt ja surullinen mikäli museo päätetään lopettaa. Saarijärvi ei ymmärrä kuinka tärkeästä kulttuurikohteesta on kysymys.

Terveisin,
Muusikko, The Voice of Finland-kilpailija 2017,
Tenho Raaterova

(helsinki, 23.11.2017)

#134

Museo on yksi niitä asioita, joista olen ollut saarijärveläisenä ylpeä täällä maailmalla. Museo on osaltaan vastannut minunkin kasvatuksestani, niin kulttuurihistorian kuin taiteen kentällä.

Saarijärven museolla on ollut poikkeuksellisen vahva kyky tuottaa niukoilla resursseilla laadukasta palvelua. Museota tarvitaan myös rakennuksena. Olisi suorastaan typerää olla jarruttamassa 700 000 € avustuksia, jotka peruskorjaukseen ja laajennukseen on tulossa Kaupungin kassan ulkopuolelta.

Kaupungista puuttuu edelleen konserttisali, älkää nyt hyvät hyssykät luopuko myös museosta. Kulttuuri on ainut asia, millä Saarijärvi on noussut maailmankartalle. Tärkeämpää kuin tunnettavuus on kuitenkin laadukkaiden kulttuuripalveluiden vaikutus kaupungin asukkaiden hyvinvointiin ja terveyteen.”
-Maria Svan, sopraano, tanssi-liiketerapeutti, musiikin opettaja, entinen saarijärveläinen

(Jämsä, 23.11.2017)

#138

Käsittämättömiä suunnitelmia!

(Jyväskylä, 23.11.2017)

#148

Kävin viime kesänä Saarijärvellä ja museossa. Uskomattoman hieno paikka, kiinnostava näyttely, jossa sekä keski-suomalaista että laajemmin suomalaista kulttuuriperintöä. Todella monella tavalla tärkeä paikka Keski-Suomessa. Todellista rahan haaskausta, jos remonttia ei päästä tekemään!

(Turku, 23.11.2017)

#157

Taidekaupunki Mäntän perspektiivistä Saarijärvi on tekemässä järjettömän lyhytnäköisen ratkaisun. Kulttuurissa on tulevaisuus ja Saarijärvellä on hyvä perusta ja porukassa potentiaalia vaikka mihin. Kulttuuri tuottaa hyvinvointia paikkakunnalle ja matkailijat jättävät roposensa paikallisten yrittäjien kassaan.

(Mänttä, 23.11.2017)

#166

Ehdottomasti museon peruskorjaushanke pitää toteuttaa. Museon henkilökunta ja Heralan säätiö ovat tehneet upeaa työtä vuosikymmeniä pienillä resursseilla. Saarijärven museo erittäin arvostettu myös Saarijärven ulkopuolella.

(Saarijärvi, 24.11.2017)

#169

Ainoa pysähtymisen arvoinen paikka niillä kulmilla.

(Oulu, 24.11.2017)

#175

Museo luo prespektiiviä meidän omaan menneisyyteen.

(Heinola, 24.11.2017)

#179

Olen tehnyt Saarijärven museon kanssa näyttely-yhteistyötä heidän näyttelytoimintaan erinomaisesti soveltuvassa museotalossaan ja pidän valtakunnallisestikin suurena menetyksenä, jos museokäyttöön suunnitellun rakennuksen käyttö tähän tarkoitukseen vaarantuu.

(Kerava, 24.11.2017)

#181

Museo säilytettävä!

(Saarijärvi, 24.11.2017)

#191

Saarijärven museon rooli seudullisella sekä maakunnallisella tasolla, mutta myös valtakunnallisesti on ainutlaatuinen. Rakennus ympäristöineen on kulttuurihistoriallisesti korvaamaton eikä sen arvoa voi mitata rahassa. Saarijärven identiteetin peruspilari on Saarijärven museo.

(Viitasaari, 24.11.2017)

#194

Kotipaikkakunnan menneisyyden tunteminen syventää tunnetta kuulumisesta juuri tähän ympäristöön etenkin lapsilla ja nuorilla. Elävä ja monipuolinen kulttuurielämä tällä hetkellä rikastuttaa jokaisen kuntalaisen elämää ja tuo nuorillekin ja kaikille lähtöhalukkaille ajatuksen, että täälläkin tapahtuu monenlaista ja ehkäpä tännekin voisi jäädä.

(Sonkajärvi, 24.11.2017)

#199

Kultturi on tärkeää!

(Muurimäki, 24.11.2017)