Hävittäjäkaupat uuteen harkintaan - miljardit hyötykäyttöön!

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#2032

Det finns viktigare saker att sätta pengarna på!

Iris Grussner-Hellman (Godby, 22.03.2019)

#2040

Mennään eteenpäin niin, että yhteiskunnan varat kohdennettaisiin ensisijaisesti heikompiosaisten tukemiseen, eikä sotilasmenoihin. Näin rakennamme rauhaa.

Sanni Heiskanen (Oulu, 22.03.2019)

#2053

Nagto hankkikoon itse hävittäjänsä

Maritta Norberg (Kuopio, 22.03.2019)

#2055

emme tarvitse hävittäjiä !

Ritva Blomroos (Sauvo, 22.03.2019)

#2060

Tämä adressi on kokonaisuudessaan hyvin perusteltu, ei lisättävää.

Tero Tammela (JYVÄSKYLÄ, 22.03.2019)

#2061

Näin mittavasta hankinnasta tulisi käydä avointa keskustelua veronmaksajien kanssa!

Martta Pyötsiä (Utti, 22.03.2019)

#2067

Yleinen aseriisunta on toteutettava nopeasti. Suomen tulee ottaa edelläkävijän rooli tässä kaikkien aikojen tärkeimmässä ja välttämättömimmässä maapallon ja ihmiskunnan pelastamisessa.
Ilmaston tervehdyttäminen EI onnistu ilman yleistä aseriisuntaa ja asetuotannon muuttamista siviilituotannoksi!

Eeva Kaukoluoto (Vantaa, 22.03.2019)

#2078

Rahat on käytettävä kansalaisten elämän laatuun.

Esa Suvivirta (Kuopio , 22.03.2019)

#2090

Hävittäjähankinnan kokonaiskustannukset on arvioitu Suomen valtion vuosibudjetin tasoiseksi, ajattele!

Sulo Norberg (Kuopio, 23.03.2019)

#2097

Aseet tuhoavat meidät kaikki. Valtion pitää sojoittaa tulevaisuuden rakentamiseen , ei sen tuhoamiseen.

Jaana Liukkonen (Tukholma, 24.03.2019)

#2098

Mikä hävittäjäkaupoissa on pielessä?

Ensinnäkin yhtäältä puhutaan Suomen kestävyysvajeesta eli työikäisen väestön vähenemisestä suhteessa työelämän ulkopuolella olevaan väestöön. Toisaalta valtion budjetin ulkopuolelle ollaan kyllä valmiita sijoittamaan ainakin kymmenen miljardin hävittäjähankinnat, joiden elinkaarikustannukset voivat nousta 30−60 miljardiin. Miksi siis militarismiin oltaisiin valmiita panostamaan, vaikka muutoin varsinkin oikeisto on huolissaan valtiontalouden rahoituksesta ja velkaantumisesta?

Ensimmäisen selkeä syy vastustaa hävittäjäkauppoja on geopolitiikka. Hornet-hävittäjät hankittaisiin todennäköisesti Yhdysvalloista, joten niiden ostaminen tukisi maailman vaarallisimman valtion suurinta teollisuudenalaa eli aseteollisuutta. Tämä olisi täysin moraaliton ele Suomen valtiolta. Toisaalta hankinta sitoisi Suomen entistä vahvemmin osaksi Yhdysvaltojen sotilaskompleksia, jonka yhtenä tarkoituksena on aiheuttaa maailmaan konflikteja asekaupan myynnin vauhdittamiseksi.

Geopolitiikkaa kuuluu myös se, että Nato-yhteensopivien hävittäjien hankkiminen sitoisi Suomen entistä tiukemmin sotilasliiton kuristusotteeseen. Näin Naton täysjäsenyys olisi taas askeleen lähempänä, vaikka kumppanuus- ja isäntämaasopimukset sekä yhteiset sotaharjoitukset ovat vieneet Suomea osaksi eniten epävakautta maailmaan tuovaan militaristiseen rakenteeseen. Sotilaallinen liittoutumattomuus on säilytettävä jo pelkästään siksi, että näin Suomella on mahdollisuus pysyttäytyä kansainvälisten selkkausten ulkopuolella. Hävittäjien hankinta heikentäisi liittoutumattomuusperiaatetta. Jotkut pitävät hävittäjähankintaa lunnasrahana Yhdysvaltojen kuvitellusta suojelusta. Historia on kuitenkin osoittanut, että pohjoinen suurvalta toteuttaa ulkopolitiikassa vain omaa etuaan keinolla millä hyvänsä.

Mihin Suomi sitten tarvitsisi hävyttömän kalliita sotilasleluja? Ensinnäkin tulee muistaa, että vaikka Hornet voidaan varustella monin eri tavoin, on se ennen kaikkea hyökkäysase, joka soveltuu pommittamiseen. Minne Suomella siis olisi tarvetta pommittaa? Halutaanko nyt työstää valmiutta osallistua Yhdysvaltojen johtamiin pommituksiin milloin minkäkin "vihollisvaltion" alueella? Parantaako tämä Suomen turvallisuutta? Mitään syytä osallistua pommituksiin Irakissa, Afganistanissa, Libyassa tai vastaavissa kohteissa ei ole. Kaikki nämä tekaistuin argumentein aloitetut sodat ovat rikoksia ihmisyyttä vastaan.

Maanpuolustuksessa ilmavoimilla on Suomen kaltaisessa pienessä maassa hyvin vähän merkitystä. Ylivoimaista Venäjän ilmaherruutta vastaan Suomi ei voisi puolustautua edes sadalla Hornetilla. Upseeri Pekka Visurin mukaan rauhan aikana ilmavalvonnan hoitamiseen riittää yksi kahdentoista koneen hävittäjälaivue ja sodan aikana nykyaikainen ilmatorjunta riittää suojaamaan elintärkeät kohteet. Jos maanpuolustusta halutaan parantaa, silloin parinsadan miljoonan satsaus ilmatorjuntaan olisi kustannustehokkain ratkaisu. Toisaalta maavoimien merkitystä ei tule unohtaa.

Jos Hornetit on tarkoitus varustaa risteilyohjuksilla, silloin kyse ei ole puolustusaseistuksesta. Toisaalta Nato ilmeisesti haluaa, että Suomi hankkii hävittäjät Naton Baltian rintaman palvelukseen. Mikä pahinta, koko hävittäjähankintaa ohjaa lobbaus ja salamyhkäinen kähmintä. Sitä ei ohjaa demokratia, läpinäkyvyys eikä todellinen tarve. Sitä ohjaa pyrkimys kiihdyttää suomalaista varustelua ja militarismia yhteistyössä Yhdysvaltojen ja Naton kanssa. Näin ollen se on loukkaus Suomen kansaa kohtaa, jota ei ole otettu mukaan keskusteluun hankinnoista eduskunnassa eikä sen ulkopuolella.

Hornet-keskustelussa ei ole vielä juurikaan kiinnitetty huomiota ilmastovaikutuksiin. Tonneittain kerosiinia ilmakehään sylkevät − noin 5 000 litraa tunnissa − hävittäjät eivät voi olla päästökaupan ja ilmastotavoitteiden ulkopuolella. Niihin kuuluu soveltaa samoja tiukkoja säädöksiä kuin kaikkeen muuhun yhteiskunnalliseen toimintaan matkalla kohti vuoden 2030 hillineutraalia Suomea. Sotilasilmailu aiheutti esimerkiksi vuonna 2017 noin 144 000 tonnin päästöt (HS 30.8.2018). Lisäksi ei pidä unohtaa, että sotilaallinen varustelu ja sotilasteollisuus ylipäätänsä tuottavat valtavia päästöjä ja ympäristöhaittoja.

Mitä Hornet-miljardeilla voisi tehdä? Ne voisi sijoittaa parhaaseen mahdolliseen rauhanpolitiikkaan eli hyvinvointiin. Mikään ei luo maailmaan niin paljon rauhaa kuin se, että ihmisten hyvinvointia pyritään jatkuvasti parantamaan. Meillä on miljardin vaje vanhushuollossa verrattuna Ruotsiin ja Tanskaan. Koulutukseen on pikimmiten lisättävä miljardi. Perusturvan tasoa on nostettava toisella miljardilla. Listaa voisi jatkaa. Käyttäkäämme siis mieluummin 30−60 miljardia hyvinvointivaltioon kuin sotilasvarusteluun. Pitkällä aikavälillä tämä osoittautuu varmasti paljon kestävämmäksi ratkaisuksi niin inhimillisesti, taloudellisesti, sotilaallisesti kuin ilmastonkin kannalta. Siirretään hävittäjähankinnat suosiolla hamaan tulevaisuuteen. Tiukan paikan tullen hävittäjiä voisi vuokrata Ruotsilta, joka on jo tarjoutunut tukemaan näin Suomen ilmavalvontaa.

On selvää, että asevarustelu heikentäisi merkittävästi Suomen taloutta ja vesittäisi selkeästi myös ilmastotavoitteiden toteutumista. Siitä hyötyisi vain aseteollisuus sekä sen lobbareina toimivat korkea-arvoiset sotilaat ja virkamiehet. Jos maailman turvallisuutta, sosiaalista oikeudenmukaisuutta sekä ilmastokriisin torjumista halutaan oikeasti edistää, olisi kaikki aseteollisuuden voimavarat keskitettävä todellisten ongelmien ratkaisuun eikä militaristisen kehityksen tukemiseen. Onko mahdotonta ajatella, että Suomi kerrankin olisi rauhan asialla torjumalla järjettömät hävittäjähankinnat? Itse sitoudun eduskuntavaaliehdokkaana täysin rauhanjärjestöjen ajamaan Hävittäjäkaupat uuteen harkintaan − miljardit hyötykäyttöön -kampanjaan, joka toteutuessaan näyttäisi sen, että myös toinen tie on mahdollinen. Se on hyvinvoinnin ja rauhan tie, ei tappamisen ja aseiden umpikuja.

Sami Laaksonen (Uusikaupunki, 24.03.2019)

#2112

Sotakoneiden ostorahoille olisi todella parempaakin käyttöä. Esim. vanhuspalvelut pienenä vinkkinä.

Inga Magga (Varkaus , 28.03.2019)

#2118

ne voi ostaa seuraavalla kerralla

raimo harju (tampere, 02.04.2019)

#2129

Jaa! EHKÄ VÄHÄN ITSEKESKEINEN NÄKEMYS, MUTTA EN KYLLÄ PÄÄSE EDES HÄVITTÄJÄN RATTIIN JA MILJARDIT KIINNOSTAA JOTEN SIKSI EI HÄVITTÄJÄ HANKINNOILLE.

Henri Valkonen (55800, 07.04.2019)

#2138

Suomi ei tarvitse massiivista hyökkäysasetta.

Risto Heinonen (Helsinki, 11.04.2019)

#2148

Rauha, ei sotaa

Viktor Igonen (Helsinki, 13.04.2019)

#2154

Maalaisjärki

Sakriye Jama (Turku, 15.04.2019)

#2157

Rauhassa on ihan kiva elää, jätetään asekauppiaitten tavoitteet huomioitta.

Esa Laukkanen (Karjaa, 18.04.2019)

#2161

Me emme tarvitse mitään hävittäjiä emmekä Sotaa kaipaa. STOP tykkänään näille hulluuksille!

Kaya Kukkonen (Helsinki, 22.04.2019)

#2173

Miksi uskoa median maalaamiin uhka kuviin ? Tehdään maailmasta näköisemme, ei tankkien ja hävittäjien näköinen.

Mikko Antikainen (Suomi, 25.04.2019)

#2177

terveiseni Gra Canarialta!! Toivottavasti tää tulee sinne minne olen tätä viestiä lähettämässä!!!

Pekka Kantola

Pekka Kantola (Vecindario, 25.04.2019)

#2178

Nyt sitä rautaa rajalle. Jos haluat sotaa, valmistaudu rauhaan.

Itu Hippi (Helsinki, 25.04.2019)

#2180

Yhteiskunnassamme ovat prioriteetit aivan päälaellaan; Yhteisiä varoja käytetään mieluummin sotaan valmistautumiseen kuin kansan hyvinvointiin. mm. julkiset terveyspalvelut, sosiaaliturva, vanhusten hoiva, mielenterveyspalvelut, koulutus, ovat jatkuvan säästö- ja heikennystoimien alaisina. Perusteluna valtiontalouden heikko tilanne. Jos näihin ei ole varaa ei voi olla varaa myöskään naton nuoleskeluun kymmenien miljardien sotakonehankinnoin. Ihminen ensin!

rita mattila (Turku, 25.04.2019)