Turvataan sujuva liikenne Lauttasaaressa

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#10

Kaikkia nykyisiä väyliä tarvitaan. Minkään läpäisykykyä, ei metron eikä tieverkon, pidä rajoittaa.

Timo Vierikko (Helsinki, 03.10.2018)

#26

Neljänä talvikuukautena vuodessa pyöräilymäärät Larun sillalla ovat 500-1500/ vrk. Neljän kevät/syyskuukauden aikana 1000-3000/vrk. Kesän aikana 3500-6500/vrk. Autojen määrä läpi vuoden 12000-15000.

Pasi Piipponen (Helsinki, 03.10.2018)

#28

Lauttasaaren silta tulee säilyttää 2+2 kaistaisena. Suunnittelussa ei ole huomioitu kokonaisvaikutuksia ja data katsoo taaksenpäin, ei eteenpäin. Miksi asukkaiden palautetta ei kuunnella hanke-esittelyissä ja prosessin aikana?

Mia Nygård (Helsinki , 03.10.2018)

#29

Lauttasaaren silta pitää ehdottomasti pitää 2+2 kaistaisena autoille sujuvan liikenteen varmistamiseksi. Länsiväylällä on usein kolareita ja ajoneuvojen + ruuhkatilanteessa hälytysajoneuvojen liikenne on turvattava. Polkupyöräilijäkaistat eivät ruuhkatilanteissa auta ja pyöräilijöille riittää näköhavaintojen mukaan hyvin nykyinen kaista. Talvelle pöyräilijöitä ei ole nimeksikään. Miten edes voidaan kuvitella, että nykyistä liikenteen sujuvuutta harkitaan heikennettäväksi. Ei ole kyllä ihan loppuun asti mietitty juttu, että tuollaista edes ehdotetaan!

Kimmo Toivonen (Helsinki, 03.10.2018)

#36

Helsingin kaupunki mainostaa itseään maailman toimivimmaksi kaupungiksi. Liikennettä ruuhkauttamalla se ei minusta kyllä toteudu. Eikö Lauttasaaren siltaa voi leventää korjauksen yhteydessä niin, että lisätään kevyen liikenteen väylät molemmille puolille. Ei tarvitse kaventaa autokaistoja.

Jarmo Lainejoki (Helsinki, 03.10.2018)

#46

Ei lisätä autoilijoiden kärsimystä Helsingissä!

Pekka Hirvonen (Helsinki, 03.10.2018)

#48

Liikenne lisääntyy, fakta. Väki lisääntyy, fakta. Nyt järki käteen, ei tietenkään voi infraa hävittää saati pienentää.

Petteri Peltola (Helsinki, 03.10.2018)

#51

Nyt kannattaa katsoa tulevaisuuteen eikä pelkästään nykyhetkeen. Lauttasaaren sillan muuttaminen yksikaistaiseksi olisi pidemmän päälle kestämätön ratkaisu, jota on kallis alkaa peruuttaa.

Maarit Mäkinen (Helsinki, 03.10.2018)

#61

Kaksi autokaistaa molempiin suuntiin.

Teemu Paussu (Helsinki, 03.10.2018)

#69

Peruskorjataan silta eikä muuteta liikennejärjestelyjä! Rakennetaan kalastajille ”parvekkeet” eli ulokkeet, joilta myös muut voivat jalankulkua ja pyöräilyä haittaamatta katsella maisemia tai kalastella! Simppeli ratkaisu!

Jaakko Nuotio (Helsinki, 03.10.2018)

#78

Sillalla on vilkas liikenne. On turvallisuusriski poistaa kaista pelastus näkökulmasta.

Johanna Os Ollakka (Helsinki , 04.10.2018)

#81

Sujuva liikkuminen eri välineillä, myös autolla, on kaikkien etu.

Antti Liinpää (Helsinki, 04.10.2018)

#90

Pyöräilykautta on tässä massa korkeintaan kuusi kuukautta vuodessa, ei siellä sillalla talvella pyöräillä.

Tuula Allén (Helsinki, 04.10.2018)

#96

31 vuotta olen liikkunut sekä autolla että polkupyörällä sillan yli. Jo nykyisiin asukasmääriin perustuvan kokemuksen perusteella on helppo nähdä, että ajatus autokaistojen vähentämisestä ei palvele todellisten ihmisten todellisia tarpeita nyt eikä tulevaisuudessa.

Lauri Aarnio (Helsinki, 04.10.2018)

#101

Älkää näivettää Helsinkiä vain rahattomien hipsterien asuinpaikaksi. Oikeat veronmaksajat, ml. yritykset pakenevat näillä päätöksillä kehyskuntiin.

Mika Kaven (Espoo, 04.10.2018)

#104

Ei näin. Ajattelua mukaan.

Risto Moll (SIUNTIO, 04.10.2018)

#115

Lauttasaaren sillan ajokaistoja ei missään nimessä tule vähentää!

Heidi Klavus (Helsinki, 04.10.2018)

#118

Autoliikenteen tahallinen vaikeuttaminen pitää lopettaa.

Henrik Lundsten (Helsinki, 04.10.2018)

#120

Jo nyt ruuhkat Ruoholahdessa ovat välillä aivan järkyttäviä. Autokaistan poisto johtaisi totaaliseen liikenteen puuroutumiseen.

Sofia Finnilä (Helsinki, 04.10.2018)

#146

Miten on mahdollista tämä vähemmistön valta Helsingissä?

Seppo Luomi (Helsinki, 04.10.2018)

#150

555 bussilinja takaisin Laruun asti.

Mirja Leminen (00200, 04.10.2018)

#152

Tarvitsemme kaksi autokaistaa molempiin suuntiin!

Kirsi-Marja Schwartz (Helsinki, 04.10.2018)

#154

SILLALLA ON OIKEIN HYVIN TILAA NYKYISINKIN KAHDELLE AJOKAISTALLE SUUNTAANSA PLUS PYÖRÄTEILLE JA JALANKULKIJOILLE

Matti Inha (HELSINKI, 04.10.2018)

#155

Lauttasaaren ja Vattuniemen sujuva liikenne on säilytettävä!

Ilona Ruohio (Helsinki, 04.10.2018)

#160

Bussilinjojen poistaminen oli jo riittävä moka, älkää tehkö toista

Tomi Niemi (Helsinki, 04.10.2018)

#163

Lauttasaaren sillan neljä akokaistaa on säilytettävä.

Matti Lindholm (Helsinki, 04.10.2018)

#165

Hälytysajoneuvojen kulku ei mitenkään voi onnistua ilman 2+2 autokaistaa.Se on turvallisuuden ja nopean avunsaannin kannalta ainoa hyväksyttävä vaihtoehto. Jalankulkijat ja pyöräiljät mahtuvat kylllä nykyisiinkiin jalkakäytävän ja pyörätien mittoihin (olen itse niin kävelijä, pyöräilijä kuin bussien sekä metron käyttäjä. Liikun hyvin usein sillan kautta keskustaan. Sujuva ja kitkaton liikenne pitää turvata saarelle sillan kautta kaikissa olosuhteissa erityisesti nyt asukasluvun noustessa ja ympäri vuoden ja erityisesti hälytysajoneuvoille. SIIS 2 + 2 AUTOKAISTAA ON AINOA TURVALLINEN VAIHTOEHTO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Leena Ruotsalainen (Helsinki, 04.10.2018)

#171

Lauttasaaressa rajun väestön kasvun seurauksena liikennemäärä lisääntyy! Turvataan sujuva liikenne ja säilytetään Lauttasaaren sillan autokaistojen nykyinen määrä!!!

Airi Lehtonen (Helsinki, 04.10.2018)

#176

Eiköhän nämä Helsingin kaupungin palkkamat viherpiipertäjä päätöksentekijät ole jo saaneet tarpeeksi hallaa aikaan Lauttasaarelaisille, Ruoholahtelaisille ja nyttemmin myös tuleville Jätkäsaarelaisille.
Tulee mieleeni kaverini lausuma - kun kyvytön tekee haluttomalle tarpeetonta lopputulos on täydellinen epäonnistuminen -

Anssi Aho (Helsinki, 04.10.2018)

#178

Voisiko molemnat kaistat säilyttää niin että jalkakäytävät olisivat kapeammat ja tehdään kevyet ulokkeet siltaan kalastusta varten?

Jarkko Kivisilta (Helsinki, 04.10.2018)

#187

Kaupunkisuunnittelun tulee tähdätä toimivaan kaupunkiin, ilman idealismin taakkaa.

Heikki Löytty (Helsinki, 04.10.2018)

#193

Under inga omständigheter får man minska antalet filer för biltrafiken på Drumsö bron. Nuvarande gång- och cykelfiler är tillräckliga också för framtiden.

Tom Mickelsson (Helsingfors, 04.10.2018)

#198

Hei! Mikä ihmeen hinku teillä on hankaloittaa liikennettä, koska se aiheuttaa jonoutumista ja sen myötä lisää saasteita ilmaan!!

Seppo Harttimo (Helsinki, 04.10.2018)