Leijalautailua ei saa perusteettomasti rajoittaa Helsingin Kallahdessa

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#1

Leijasurffaus edustaa juuri sitä mitä nykyaikaiselta lajilta halutaan. Se on meluton, saasteeton ja täysin tuulivoimalla toimiva. Eteläsuomen harrastuspaikat ovat erittäin rajattuja ja leijasurffauksen kieltämisellä missään paikassa on lajille todella negatiiviset vaikutukset. Mitä tulee vaikutuksiin luonnolle ja siellä asustaville eläimille tulisi leijasurffauksen kaltaisia lajeja juuri tukea.
Saasteettoman harrastamisen puolesta
Harri Rautava

Harri Rautava (Oulu, 11.12.2018)

#18

Antakaa leijasurffauksen kehittyä Helsingissä. Kyse on monelle tärkeästä harrastuksesta, joka on muutenkin hyvin keliriippuvainen. Kyseinen rauhoitusaika rajoittaisi todella tuntuvasti suffimahdollisuuksia sekä yksilöiden kehittymissä lajissa.

Mika Keijonen (Helsinki, 11.12.2018)

#30

Käsittämätöntä jos itähelsinkiläisiltä nuorisolta viedään harrastusmahdollisuus näin luontoa säästävältä,ilmastoystävälliseltä lajilta.Verraten esim.eri lajeille rakennettuja halleja ja niiden tuottamaa ympäristö kuormaa.

Mika Tuominen (Helsinki, 11.12.2018)

#50

Perusteeton leijalautailun rajoittaminen Helsingin Kallahdessa

-Vaadimme Helsingin Kallahden rajoitusten kohtuullistamista ja oikeutta liikkua vesialueella rajoituksetta ilman koneellista voimaa.
-Vaadimme, että rauhoituspäätöstä tehdessä on kerätty tarpeeksi faktaa asian puolesta/vastaan, eikä rauhoituspäätös perustu olettamuksille.
-Päätöstä tehdessä tulee huomioida haitat leijasurffaukselle

Alla lisäinformaatiota aiheesta ja perustelut vaatimuksille:
Helsingin kaupunki on valmistellut luonnonsuojelualueen perustamista Kallvikinniemen matalikolle ja alue on tarkoitus rauhoittaa, kun tuulet ovat parhaimillaan (15.3-30.4 ja 15.8-30.9). Rauhoitettu alue on alue, jossa voi leijalautailla vallitsevalla lounaistuulella sekä muilla yleisillä tuulensuunnilla. Alue on myös ainut koko pääkaupunkiseudulla, missä leijalautailun harjoittelun voi aloittaa turvallisesti. Käytännössä rauhoitus tarkoittaisi, että 40% leijalautailukaudesta jäisi pois ja lajin harjoittelu uusille harrastajille vaikeutuisi huomattavasti. Päätöksen myötä laji kärsisi ja harrastajamäärä pääkaupunkiseudulla tulisi varmasti laskemaan. Leijalautailu on nopeiten kasvava vesiurheilulaji, mutta päätös vaikuttaisi kohtuuttoman negatiivisesti, niin harrastajiin kuin yrittäjiin alueella.

Pääperusteeksi rauhoittamiselle esitetään lintujen häiriintyminen, niin muuton kuin pesinnän aikana. Esityksessä kuitenkin ilmaistaan myös, että ei ole mitään näyttöä siitä, että leijalautailu vaikuttaa suoraan tai välillisesti lintujen pesintään tai muuttokäyttäytymiseen. Lisäksi esityksessä mainittiin harvinaisia kasvustoja, joita esiintyy rauhoitetulla alueella. Leijalautailu ei kuitenkaan aiheuta haittaa kasvustolle, sillä levät elävät surffausalueen ulkopuolella.

Leijalautailu on ympäristöystävällinen, päästötön laji joka on valittu myös uudeksi olympialajiksi vuodelle 2024. Rauhoituksen lausuntopyynnössä mainitaan, että Helsinki esittää Kallahden matalikkoa luontolahjaksi 100-vuotiaalle Suomelle. Luontoystävällisen lajin alas ajaminen perusteettomasti ei edusta luonnnosuojelullisia arvoja, saatika Suomi 100-vuoden tavoitetta rakentaa Suomea ja Suomen tulevaisuutta urheilun ja liikunnan kautta.
Lajin haittavaikutuksia linnustolle pystytään myös tutkimaan yhteistyössä harrastajien kanssa. Pyydämmekin valtuustoa lykkäämään päätöksentekoa ainakin siihen asti, että aiheesta on saatu pitävää faktaa puolesta tai vastaan. Luonnonsuojelu on tärkeää, mutta aiheeton lajin alasajo ei edistä kenenkään tavoitteita.

Yhteistyöllä voisi olla myös positiivinen vaikutus ajatellen Kallvikin aluetta kokonaisuutena. Leijalautailun kansainvälisen kattojärjestön GKA:n arvostetulla tanskalaisella asiantuntijayrityksellä COWI A/S:llä vuonna 2017 teettämässä kirjallisuustutkimuksessa suositellaan paikallisia tutkimuksia. Näin mahdolliset rajoitukset ja suoja-alueet voidaan kohdistaa oikein ja tehokkaasti sekä huomioiden myös muu alueella esiintyvä virkistyskäyttö (s. 46, kohta 6.2.5). Taulukko aiemmista leijalautailuun liittyvistä tutkimuksista ja selvityksistä on raportin kohdassa 5.1. sivulta 27. alkaen.
Kallvikin matalikon kohdalla tutkimuksia ei ole tehty ja leijalautailun haittavaikutuksia ei tunneta. Näinollen rajoituksia ei voi kohdistaa perustellusti olemassa olevan tiedon valossa rauhoitusesityksen mukaan.
Tässä linkki tutkimukseen: Klikkaa

Yhteistyöllä:
Kallviksurf RY ,SPLL Kitejaos, LaruKiteRY, Noroutine Sports

Konstantin Krasavin (Helsinki, 11.12.2018)

#61

Samaa mieltä adressin kanssa.

Ilkka Salminen (Helsinki, 11.12.2018)

#83

Suomessa on todella rajallinen määrä leijasurffaukseen soveltuvia ranjoja, älkää nyt Ihmeessä kieltäkö tämän rannan käyttämistä.

Santeri Saxelin (Helsinki, 11.12.2018)

#92

Leijalautailu on pienen ja tiiviin yhteisön urheilulaji. Me ollaan aitojen elämysten ja seikkailujen perässä. Myös kunnioittaen luontoa ja muuta yhteisöä. Hyvät ja optimaaliset paikat lajin harratamiseen ovat kortilla. Toivon että asiassa ei tehdä hätiköityjä päätöksiä, ja että kaikkien osapuolien kanssa voitaisiin tehdä yhteistyötä.

Armas Rusanen (Kittilä, 11.12.2018)

#101

Ajatelkaa vielä kerran

Timo Koski (Vaasa, 11.12.2018)

#130

Leijalautailijat pienin ongelma Kallahdessa. Päästötön urheilulaji, haitaton myös linnustolle.

Nanette Herlin (Helsinki, 11.12.2018)

#151

Jotain järkeä touhuun

Madis Orav (Helsinki, 11.12.2018)

#177

On hyvä paikka !

Timo Koponen (Helsinki, 11.12.2018)Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…