KANSANEDUSTAJAEHDOKKAIDEN SISÄILMALUPAUS

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#1

Sivitysvaltio ei lähtökohtaisesti jätä ketään yksin - ei työelämän eikä varhaiskasvatuksen ulkopuolelle. Sisäilmasairaitakaan ei voi siis jättää meidän yhteiskunnan ulkopuolelle.

Diana Ponkkala (Espoo, 08.01.2019)

#3

Sisäilmalupaus on tärkeä. Olen itse tehnyt omalle puolueelleni SDP:lle oman Sisäilmaohjelman, joka on hyvin samankaltainen sisäilmalupauksen kanssa ja se löytyy täältä https://www.sttinfo.fi/data/attachments/00225/5fae4a17-a5b8-4bd7-8be2-3b693dbda756.pdf

Eeva-Johanna Eloranta (Turku, 09.01.2019)

#4

On lopultakin myös aika hoitaa sisäilmasairaiden sosiaaliturva ja etuisuudet sekä inhimillinen kohtelu ja hoitopolut vihdoin kuntoon. Emme saa sairastuttaa lapsiamme, nuoriamme emmekä koulujen ja päiväkotien korvaamatonta työtä tekevää henkilöstöä. Emme myöskään sairaaloiden, terveyskeskusten henkilöstön tai poliisien terveyttä. Olen itsekin aikanaan sisäilmasairastunut opettaja, onneksi nykyään terveissä tiloissa. Tulevan eduskunnan tulee aktiivisesti edistää jokaiseen kaupunkikeskukseen sisäilmaklinikoita, joihin on saatava asianmukaiset resurssit ja lääkärit, jotka ovat erikoistuneita sisäilmasairastuneiden tosiasiallisiin somaattisiin oireisiin. Sairastuneiden oireita ja ongelmia ei tule psykologisoida. Potilaat tulee kohdata ja heitä tulee kohdella asiallisesti, ei vähätellen. Terveet tilat -ohjelma on enemmänkin hallituksen puhetta ilman konkretiaa ja tekoja, kunnille ja kaupungeille korvamerkittyä, riihikuivaa korjaustalkooresurssia ja -rahaa, jota ilman kunnat ja kaupungit eivät tule selviämään tästä kansallisesta hometragediasta. Espoossa olen toiminut aktiivisesti Koulut kuntoon -investointiohjelman eteen, yhteistyössä yli puoluerajojen. Vastaavaa ohjelmaa tarvitaan kansalliselle tasolle, ympäri Suomea. Lue lisää: www.mikaerikwalls.fi

Mika-Erik Walls (Espoo, 09.01.2019)

#5

Olen tähänkin asti pitänyt puolueen linjan mukaisesti sisäilmasairaiden asiaa monella rintamalla yllä ja tehnyt aloitteita heidän aseman parantamiseksi.

Leena Meri (Hyvinkää, 09.01.2019)

#8

Aivan liian moni päiväkotilapsi , koululainen , opiskelija ja työntekijä joutuu olemaan alttiina sisäilmaongelmille. Asialle on aika tehdä jotakin ja maksaa heille sairaudestaan aiheutuneet kulut.

Pirjo Lampi (Turku, 09.01.2019)

#9

Tärkeintä on sairastumisten ennaltaehkäisy. Se on inhimillisintä, mutta myös yhteiskunnalle edullisinta. Avaintekijä on sisäilman saasteiden ja ihmisten sairastumisen välisen yhteyden myöntäminen ja sen todentamiseksi kehitettyjen menetelmien hyväksyminen. Tärkein motiivini lähteä eduskuntavaaliehdokkaaksi on nimenomaan se, että sisäilmaongelmien aiheuttamien sairastumisten ennaltaehkäisy vaatii voimakasta puolustamista. Sisäilmasta sairastuneiden ihmisarvoinen kohtelu ei ole hyvinvointivaltiossamme tällä hetkellä itsestään selvää vaan vaatii monia muutoksia toteutuakseen. Näiden muutosten ajamiseen sitoudun täysin.

Minna Haavisto (Pori, 10.01.2019)

#10

Päivätyössäni kohtaan sisäilmasairaita lapsia ja heidän perheitään. Luennoin myös aiheesta aktiivisesti. Asia siis todella lähellä sydäntäni

Tiina Tuomela (Vantaa, 10.01.2019)

#16

Fokus meihin sairastuneista. Vakuutusyhtiöiden lääkäreiden valehteluoikeus on peruttava.

Hilkka Nivukoski (Oulu, 11.01.2019)

#21

Sisäilmaongelmiin pitää puuttua joka rintamalla alkaen jo rakennusvaiheesta suojaamalla rakennusmateriaalit asiallisesti, käytössä pitämällä rakennukset kunnossa jatkuvalla ja oikein mitoitetulla ilmastoinnilla ja ongelmien ilmaantuessa niiden pikaisella korjaamisella.

Korjaamisesksi ei lasketa esimerkiksi sitä että koululaiset siirretään pilaantuneesta tilasta toiseen ja että tilalle tuodaan päiväkotilapset. Korjaukset pitää toteuttaa asiantuntijoiden ja viimeisimmän tiedon mukaan.

Vaikka korjaus, tai jossain vaiheessa vanhan purku on kallista, se on halpaa lystiä verrattuna siihen että pilataan ihmisten terveys.
Se on yhteiskunnallisesten vaikusten lisäksi ihmiselle henkilökohtainen tragedia joka vaikuttaa koko perheeseen. Hyvällä johtamisella kenenkään ei tarvitsisi tästä kärsiä.

Kimmo Perkkiö (Kontiolahti, 11.01.2019)

#26

Meidän täytyy ottaa sisäilmaongelmat vakavasti huomioon ja turvata kansamme tulevaisuus tässäkin asiassa. Jo altistuneille ja sairastuneille täytyy löytää vaihtoehtoiset ratkaisut opiskelulle ja työn tekemiselle. Liian moni rakennus on sisäilmaongelmainen, jonka seurauksena liian monen kansalaisen elämä rajoittuu jo tapahtuneen altistumisen takia.

Auri Siika-aho (Lempäälä, 11.01.2019)

#29

Olosuhdeongelmat ja kemikaalivapaa maailma

Tulevaisuudessa puhdasta luontoa on yhä vähemmän, sama koskee puhtaita opiskelu- ja työtiloja. Olosuhdeongelmista kärsiviä tiloja, joita on rakennettu tai saneerattu huonosti on koko ajan entistä enemmän, materiaalituntemus sekä niiden haitoista tiedetään vähän ja lisäaineiden kuten biosidien käyttäminen on kiellettävä. Suomen tulisi näyttää maailmalle esimerkkiä ja kieltää haitallisten biosidipohjaisten puhdistusaineiden käyttö ensimmäiseksi valtiollissa ja kunnallisissa kohteissa. Tällä suojellaan paremmin ainutlaatuista luontoa ja sen käyttäjiä. Vaikutukset luontoon ja ihmisiin tulevat näkymään tulevaisuudessa vakavien sairastumisien vähentymisenä, sekä resistiivisten bakteerien syntyminen pystytään estämään tai vähentämään riskiä niiden syntymiseen ja mahdollisten epidemioiden syntyyn.


Kaikki nämä vaikuttavat myös työllistävästi, ei vain sairauksien hoitoon tai kuntien kasvavaan velanottoon. Erilaisia mittaus- ja toimintatapoja pitää pystyä käyttämään ja ottamaan käyttöön, mm. uusia teknologioita varten on oltava varauksia, Terveet Tilat 2028 hanke ei tarjonnut riittäviä vastauksia asioihin, tämä pätee myös vuokranantajien ja muihin kiinteistöjen omistajiin. Myös heidän on osallistuttava hankkeisiin ja tukea käyttöönotoilla uusia teknologioita. Koska kysymyksessä on globaali ongelma, voisi Suomi olla tässä myös edelläkävijä. Suomessa vaikuttavuus on 800.000 ihmistä, ja maailma tarvitsee esikuvia ja tätä kautta saadaan opiskelijat, ja yliopistolliseen tutkimuksiin valtiolta ja yrityksiltä tarvitaan rahaa, jotta koulutusta voidaan edistää ja saada niitä tarvittavia kliinisiä tutkimuksia tehtyä.

Mika Nummenpalo (Salo, 11.01.2019)

#31

Minkään asian ei pitäisi olla tärkeämpi kuin se, että lapsemme saisivat varhaiskasvatusta ja opetusta terveissä tiloissa. Lasten varhaiskasvattajien ja opettajien terveydestä tulisi huolehtia, jotta je pystyvät huolehtimaan lapsista. Raha on pelkkää materiaa ja tekosyy sille, ettei päiväkotien ja koulujen sisäilmaongelmia laiteta kuriin.

Juha Andersson (Helsinki, 11.01.2019)

#32

Olette hyvällä asialla, ja lupaan parhaani tehdä asioiden eteen. Itse olen harvinaissairas, ja sisäilman huonous ln pahentanut oireitani. Päättäjä - nyt on aika ottaa sisäilmasairaiden asiat vakavasti. Heitä tulee kohdella yhdenvertaisesti muihin verrattuna. Rakennusten sisäilma on saatava kuntoon!

Elina Nykyri (Vantaa, 11.01.2019)

#38

Kiitos tästä adressista. Siinä kiteytyy hyvin asian ydin. Sisäilma ja siihen liittyvien monimuotoisten ongelmien syvyys, prosessien puute ja ratkaisujen tarve oli minulle käänteentekevä syy lähteä toimijaksi poliitiikkaan. Tulevan eduskunnan on ryhdyttävä toimiin sisäilmalupaukseen sisältyvien seikkojen korjaamiseksi. Siihen tarvitaan meidän käytännön asiantuntijoiden osallisuus.

Suomalaisessa sivistys-, hyvinvointi- ja oikeusvaltiossa yhdenvertaisuuden ja esteettömyyden tulee toteutua aidosti meille kaikille. Sisäilmasta sairastuminen aiheuttaa liian monin tavoin yhteiskunnan palveluista ja toimista sivuun joutumista. Liian usein yksilö joutuu maksamaan kohtuuttoman hinnan terveydenmenetyksenä, esteellisyyksinä ja niiden lieveilmiöinä.

On katsottava myös tulevaisuuteen ja ehkäistävä ennalta uusien sairastumisien synty mahdollisimman pikaisesti. Tämä on paitsi eettisesti ja inhimillisesti myös yhteiskunnallisesti, kansanterveydellisesti ja -taloudellisesti välttämätöntä.

Nämä asiat ovat ratkaistavissa.

Siri Ahokas (Vantaa, 12.01.2019)

#39

Tärkeällä asialla

Mika Flöjt (Kuusamo, 12.01.2019)

#48

Tärkeä ja kannatettava asia

Veijo Niemi (Lempäälä , 14.01.2019)

#62

Olen vapaaehtoistyönä auttanut sisäilmasta sairastuneita.

Anne Huotari (Oulu, 15.01.2019)

#63

Siaäilmaongelmi ei saa enää vähätellä tai nähdä vain yksilön ongelmana, vaan se on koko yhteiskunnan ongelma. Lainsäädännössä pitää vaatia uudisrakennusten ja korjausrakentamisen suunnitteluun ja valvontaan enemmän resurssia ja osaamista. Ihmisiä ei saa käyttää koekaniineina, vaan sisäilman toksiinisuusmittausten tulee olla normaalikäytäntö ennen rakennauten käyttöönottoa ja, kun epäillään sisäilmaongelmaa. Peruskorjausväli on lyhennettävä max. 30 vuoteen. Rakennusten Huolto- ja käyttö pitää mitoittaa oikein ja riittävästi ilmanvihdon tulee olla aina päällä kouluissa j päiväkodeissa eikä aitä saa sulkea viikonlopuiksi tai loma-ajoiksi. Koulutettuja homekoiria kannattaa käyttää eri homeiden alkukartoituksissa, hotta päästään nopeammin ongelmien ytimeen. Sisäilmasta sairastuneille tulee löytää vaihtoehtoinen sisäilmaltaan hyvä opiskelu-tai työpaikka. Sairauskorvaukset ja -päivärahat pitää maksaa, jotta sis
IlmOngelmista vakavasti sairastunut ei jää yksin.

Sirkku Ingervo (Helsinki, 15.01.2019)

#64

Olen nostanut sisäilmaongelmat näkyvästi esiin omassa kaupungissani erityisesti yläkoulujen ja terveyskeskuksen osalta. Valtuustoaloitteeni aiheesta:
http://www.parainen.fi/html/dynasty/fi_FI/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=20184605-25

Lotta Laaksonen (Parainen, 15.01.2019)

#69

Kaikilla on oikeus asua, opiskella ja työskennellä turvallisessa ympäristössä. Huonon sisäilman vuoksi sairastuneiden tai altistuneiden ihmisten kohteluun on kiinnitettävä huomiota. Julkisten tilojen rakentamisessa ja korjaamisessa pelkkä raha ei saa olla sanelemassa ja lisäämässä riskiä ongelmien syntymiselle. RAKENTAMISEN LAATUUN ON PANOSTETTAVA!

Teija Savolainen-Lipponen (Kuopio, 15.01.2019)

#72

Mikään muu ei näköjään auta, kuin sanktioiden tekeminen heikosta rakentamisesta ja ylläpidosta. Ihmiset ovat joutuneet yksin taistelemaan sisäilmaongelmien kanssa, eikä vastuita tunnu löytyvän!

Irma Hirsjärvi (Jyväskylä, 15.01.2019)

#73

Sähköinsinöörinä joka on erikoistunut puurakentamisen tiedän, että moni rakennus on sisäilmaongelmainen, jonka seurauksena monen kansalaisen elämä kärsii. Sisäilmaongelmat otettava vakavasti huomioon ja turvata kansamme tulevaisuus myös tässäki asiassa

Seppo Kapanen (Lempäälä, 15.01.2019)

#76

On ihmisten oikeus käyttää palveluja ja työskennellä puhtaassa sisäilmassa, vaarantamatta terveyttään.

Anneli Lehto (Vaasa, 15.01.2019)

#79

On käsittämätöntä, että lastemme ja työntekijöidemme terveyteen vaikuttavat isossa määrin poliittiset päätökset. On kuitenkin jokaisen perusoikeus saada opiskella ja työskennellä turvallisessa ja terveellisessä tilassa. Poliittisin päätöksin luistelemme vastuistamme - toisissa kunnissa enemmän toisissa vähemmän. On fakta, että Suomen korjausvelka on kestämätön. Meidän tulee katsoa sisäilmaongelmaa laajana kokonaisuutena, ei ohimenevänä "muoti-ilmiönä". Hahmotan kokonaisuuksia ja sisäilmaongelmien laajuus ja kirjo sekä kerrannaisvaikutukset ovat pelottavan suuri paletti. Tiedän, ettei budjettiriihen rahat riitä tämän ongelman ratkaisemiseen, siksi tarvitsemme laaja-alaista asennemuutosta ja arvojen tarkastusta. Kunnanvaltuutettuna ja äitinä olen joutunut kohtaamaan isot tuulimyllyt taistelussa terveiden tilojen puolesta. Meidän tulee miettiä kumpi on lopulta tärkeämpää; se, että sinulla on lapsesi rinnallasi terveenä ja hyvinvoivana vai raha? Minä valitsin lapsen. Ja minä jatkan taistelua.

Tiina Edelman (Hartola, 15.01.2019)

#83

Olen valtuustossa ajanut aktiivisesti toimia sisäilma-asioiden parantamiseksi. Jatkan tällä linjalla eduskunnassa. Sisäilma-asiat on saatava kuntoon.

Lotta Alhonnoro (Vaasa, 15.01.2019)

#84

Varmistettava rakentamisen ammattimainen valvonta.

Klaus Hemanus (Salo, 16.01.2019)

#91

Puhdas ilma niin sisällä kuin ulkonakin kuuluu jokaiselle.

Heikki Savola (Vihreät) (Karkkila, 16.01.2019)

#94

Sisäilma voi olla myrkkyä.
Kouluvierailijana olen aistinut monenlaisia sisäilmastoja. Osa vei äänen jo vajaassa oppitunnissa. Yhdestä pätkätyöstä jouduin luopumaan, koska tuplavuoron jälkeen silmät turposivat umpeen. Myös vakituisessa työsuhteessa olleet työtoverit oireilivat.
Ihmiset ovat erilaisia, siksi kaikkien sisäilmaoireet pitää ottaa tosissaan.
Kyseessää on vakava yhteiskunnallinen ongelma, jonka ratkaisemiseen ja ennaltaehkäisyyn tarvitaan myös uutta, puolueetonta tutkimusta.

Susanne Ekroth (Rauma, 16.01.2019)

#98

Asia on hyvin vakava ja omassa työssäni olen sisäilmaongelmiin valitettavasti törmännyt liian usein.

Mika Byman (Myllykoski, 16.01.2019)

#104

Hirsirakentamista kiitos!

Juha Mäenpää (Ilmajoki, 17.01.2019)

#105

Tehdään sisäilma raikkaan ulkoilman veroiseksi !

Jukka T. Salminen (Espoo, 17.01.2019)

#106

Myös me ollaan tasavertaisia vaikka ei tämä kaikkia vaivaa

Mika Antikka (Oulainen, 17.01.2019)

#107

Sisäilmaongelmat on otettava vakavasti ja meidän on varmistettava puhtaat ja terveet tilat kaikille.

Milka Tommila (Pori, 17.01.2019)

#112

Olen pitkään hoitanut lääkärinä sisäilmasta sairastuneita, kunnes Valvira esti minua jatkamasta työtäni. Altistumisen välttämisen ohella tehokkaita näyttöönperustuvia hoitoja ei tunneta. Tämän ei pitäisi tarkoittaa sitä, että potilaan oireita ei saisi lievittää yksilöllisesti testattujen ja turvallisiksi todettujen hoitojen avulla.

Olli Polo (Tampere, 17.01.2019)

#116

Kohti parempaa huomista, myös tässä asiassa.
Rakentamiseen tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota eritoten mistä materiaaleista rakennukset tehdään sekä mihin vuodenaikaan mitäkin rakennusvaihetta toteutetaan. Puhdas sisäilma kuuluu kaikille.

Petri Salminen (Eura, 18.01.2019)

#125

Sisäilmaongelmat tulee ottaa vakavasti, koska esimerkiksi noin neljäsosassa kouluista kärsitään niistä. Kuten Vasemmistoliiton tulevaisuusohjelmassa esitetään, kuntien sisäilmainvestointeja tulee tukea 25 prosentin valtiontuella.

Sami Laaksonen (Uusikaupunki, 18.01.2019)

#126

Suomessa on maailman puhtain ulkoilma. Siitä tulee epäterveellistä sisäilmaa huonon rakentamisen, ylläpidon, rakennusten korjausvelan tai vääränlaisen käytön seurauksena. Sisätiloista pitää saada terveellisiä.

Marja Nousiainen (Oulu, 19.01.2019)

#134

Aivan liian monissa työpaikoissa, kouluissa ja päiväkodeissa kärsitään huonosta sisäilmasta. Lukuisat altistuneet kokevat väsymystä, päänsärkyä, pahoinvointia ja kuumeilua. Lisäksi valitettavan monet sairastuvat infektiokierteeseen ja jopa astmaan. Oireilu pitää ottaa vakavasti heti! Työpaikoille ja kouluihin on perustettava sisäilmaryhmiä, jotka puuttuvat havaittuihin ongelmiin varhaisessa vaiheessa. Kuntien ja valtion on investoitava terveisiin tiloihin. Rakentajien on sitouduttava pidemmäksi aikaa seuraamaan rakennusten terveyttä. Rakentamisen laatu on nostettava kunniaan. Etenkin sisäilmaongelmista kärsivät koulut ja päiväkodit pitää korjata mahdollisimman nopeassa aikataulussa. Työpaikoille tulee tarjota väistötiloja välittömästi sisäilmaongelmien ilmetessä - mikäli ongelmaa ei pystytä heti korjaamaan.

Pirkka Aalto (KEMIJÄRVI, 20.01.2019)

#137

Suomen poliitiikkojen ja virkamiesten ensisijainen tehtävä on huolehtia suomalaisten hyvinvoinnista, kaikilla osa-alueilla. Tähän skitsofreeniseen tilanteeseen, jossa markkinavoimat ohjaavat päätöksentekoa on saatava muutos.

Ilpo Forsman (Merikarvia, 21.01.2019)

#138

Home-, rakennus-ja sisäilmaongelma pitää tunnustaa ja alkaa merkittäviin yhteiskunnallisiin toimiin ongelman ennaltaehkäisyn ja sairastuneiden perusturvan suhteen.
Homekatastrofi koskettaa hyvin monia ihmisiä ja perheitä, mutta tiedonpuutteen ja tabun vuoksi homevahinkoja ei ennaltaehkäistä riittävästi, tietoa on vaikea saada eikä apua, terveydenhoitoa tai perusturvaa homekatastrofissa saa julkisista lähteistä.

Hanna Catani (Tuusula, 21.01.2019)

#139

Olen itse saanut homealtistuksen vuosituhannen vaihteessa ja kärsin sen seurauksista edelleen mm. voimakkaasti reagoivan tuoksu- ja kemikaaliyliherkkyyden kautta. Liikuttajana olen tavannut kahden vuosikymmenen aikana altistuneita ihmisiä enenevässä määrin. Valitettavasti heidän kohtelunsa on ollut monin tavoin sietämätöntä. Sisäilma-altistus vaikuttaa ihmisen elämään lamauttavasti ja oireiden väheksyminen pahentaa tilannetta. On aika puolustaa ihmisiä näissä tilanteissa ja tehdä konkreettisia tekoja heidän tilanteensa parantamiseksi.

Marjo Kuitunen (Jyväskylä, 21.01.2019)

#142

Sisäilmasairaita syrjäyttäviin tekijöihin on puututtava. Terveet tilat ovat esteettömiä kaikille!

Saara Huhmarniemi (Kirkkonummi, 22.01.2019)

#146

Sisäilmasta sairastaminen on kansanterveydellinen ongelma. Sisäilmasta sairastuu vakavasti vuosittain tuhansia. Asiaan on suhtauduttava vakavasti. Tarvitaan osaamista, tietoa ja verkostoja esim. oma poliklinikka. Työvoimapalveluissa tulisi ymmärtää sisäilmasairaudet ja rajoitukset työhön. On saatava selkeä tautiluokitus, jotta sairastuneiden taloudellinen asema paranee ja saadaan tukiverkosto.

Arja Suuronen (Oulu, 23.01.2019)

#148

Asia tulisi ratkaista avoimella tavalla ja miettiä miten Suomi on saattanut itsensä sisäilmaongelmaiseksi. Tiedosta ei varmaan ole kiinni, vaan jonkinlaisesta arvovallasta. ONKO SUOMI MAAILMAN YKKÖNEN sisäilmaongelmissa, vai onko maailmalla paljonkin vastaavia valtioita.

Jarmo Kontkanen (Turku, 23.01.2019)

#149

Tänäänkin joku sairastuu koulussa Suomessa epäpuhtaan sisäilman takia. Näin ei voi jatkua, kunnille on annettava apua sisäilmaongelmien pikaiseen ratkaisemiseen.

Arja Tauria-Huttunen (Kotka, 24.01.2019)

#150

Jos tulen valituksi kansanedustajaksi, niin lupaan edistää ja tehdä parhaani, että sisäilmaoireista kärsiville taataan mahdollisuus puhtaaseen sisäilmaan. Itse olen altistunut huonoon sisäilmaan ja saanut siitä astman. Voin sanoa, että tämä asia on vakava, eikö sitä voida ohittaa olankohauksella. Se vaatii työtä ja tekoja. Vastuunkantoa energiasäästökampanjan aikana tehtyjen tiivistysremonttien aiheuttamista ongelmista. Tiivistäminen ja ilmanvaihdon pois kytkeminen viikonlopuiksi on aiheuttanut ongelmia lukuisille julkishallinnon rakennuksille.

Mika Kasonen (Vantaa, 24.01.2019)

#152

Kenenkään ei pidä sairastua sisäilmaltaan sairaissa julkisissa rakennuksissa. Asian vähättely tulee lopettaa ja sisäilmasairaita tulee kohdella oikeudenmukaisesti.

Outi Mara (Joensuu, 24.01.2019)

#157

Nykyaikainen puurakentaminen esim.CLT:stä on ratkaisu tähän ongelmaan uusien rakennusten suhteen. Samalla se on arjen ratkaisu estämään ilmastonmuutosta. CLT:n hiilijalanjälki on negatiivinen ja se on hyvä asia!!

Aki Virtaniemi (Luhanka, 25.01.2019)

#160

Olen itse kärsinyt sisäilmaongelmista ja ainoa ratkaisu oli vaihtaa työpistettä toiseen rakennukseen. Tämä ei kuitenkaan ollut itsestäänselvyys. Jouduin taistelemaan terveyteni puolesta yksin, kun työnantaja ei tehnyt asialle mitään, vaikka lääkärit olivat todenneet ongelman. Kenenkään ei pitäisi joutua yksin taistelemaan oikeudesta tehdä töitä terveenä.

Satu Lampi (Mäntsälä, 25.01.2019)

#162

Ennaltaehkäisy on yhtä tärkeää ja siihen tulee panostaa myös yhtä lailla.

Matti Helimo (Tampere, 25.01.2019)

#163

Tätä asiaa vien myös itse määrätietoisesti eteenpäin.

Sati Ylönen (Pieksämäki, 25.01.2019)

#164

Terveellinen ja turvallinen ympäristö tulisi aina olla kaikessa päätöksenteossa perusedellytys.

Noora Koponen (Espoo, 25.01.2019)

#166

Sisäilmasairaiden asiat ja kohtelu pitää saada kuntoon välittömästi. Nykyiset toimintatavat ja välinpitämättömyys rikkoo sairastuneiden perusoikeuksia ja vaarantaa tarpeettomasti myös lapsien terveyttä. Kyse on yhä laajenevasta ja pahenevasta ongelmasta ja myös oikeusvaltion toimivuudesta.

Sakari Puisto (Tampere, 25.01.2019)

#174

Toivoisin, että yhä useampi ei sairastuisi sisäilman takia vaan voisimme turvallisesti luottaa siihen, että työpaikat, koulut ja yleiset tilat ovat Laatustandardien mukaiset.
Kiitos!

Petra Auramo (Espoo , 25.01.2019)

#175

Mikäli tulen valituksi kansanedustajaksi,
lupaan toimia aktiivisesti ja parhaani mukaan
tulevalla nelivuotiskaudella terveyspalveluiden,
sosiaalipalveluiden, toimeentulon sekä
koulutus- ja työmahdollisuuksien järjestämiseksi
yhdenvertaisesti myös sisäilmasta oireileville
ja sairastuneille.

Tommi Aalto (Helsinki, 26.01.2019)

#178

Ihmistä, potilasta ja asiakasta pitää kuunnella, hän on oman asiansa paras asiantuntija

Riikka Nieminen (Espoo, 26.01.2019)

#180

Tämä on todella tärkeä lupaus. Sisäilmaongelmat ja sisäilmasta sairastuneet tulee ottaa vakavasti lainsäädännön näkökulmasta. Meidän on saatava kuntoon sisäilmasairaiden sosiaaliturva, palvelut ja kohtelu. Olen opettajana itsekin sisäilmasairastunut, mutta pääsin aika nopeasti väistötiloihin.

Loviisa Kaartokallio (Vantaa, 26.01.2019)

#184

Jokaisella on oikeus opiskella ja työskennellä ilman vaaraa sairastua sisäilman takia. Myös sisäilman takia sairastuneilla on yhtäläinen oikeus nopeaan terveydenhuoltoon kuin muillakin.

Matti Rajala (Pöytyä, 28.01.2019)

#187

Ihmisten vaivat on aina otettava vakavasti ja lähdettävä siitä, että ihminen pystyy itse kuuntelemaan omaa kehoaan parhaiten.

Henna Kajava (Espoo, 29.01.2019)

#189

Sisäilmaongelmista sekä terveyteen kohdistuvista riskeistä ei tule kenenkään kärsiä iästä riippumatta. Rakennustekniikan ja ylläpidon tuntemukseen sekä vastuuhenkilöhin tulee panostaa. Asia ei voi olla rahasta kiinni. Väistötilat kiinteät tai siirrettävät on löydyttävä ja kunnat haastettava sisäilma talkoisiin!

Petri Kolmonen (Nurmijärvi, 29.01.2019)

#193

Tämä on lupaus, joka on pidettävä. Sisäilmasairaat ovat joutuneet taistelemaan oikeuksiensa puolesta jo parikymmentä vuotta. Vaikenemisen kulttuuri on murrettava. Rehellisyys ja oikeudenmukaisuus ovat arvoja, joilla on merkitystä. Sisäilmasta sairastuneille kuuluvat sekä sosiaaliturva että kuntoutus. Tulevan hallituksen on lopetettava vakuutuslääkäreiden mielivalta toteuttamalla Lex-Ronkainen.

Matti Putkonen (Nurmijärvi, 01.02.2019)

#194

Sisäilmaongelmista kärsii joka päivä aivan liian moni suomalainen ja usein tilanne johtaa sekä taloudellisesti, terveydellisesti että inhimillisesti kohtuuttomiin seurauksiin. Olen tavannut sisäilmapakolaisia ja perheitä, jotka ovat terveytensä lisäksi menettää myös kotinsa. Tarvitsemme Suomessa lainsäädännöllisiä toimia altistuneiden ja sairastuneiden auttamiseksi sekä tietysti resursseja ongelmien ennalta ehkäisemiseksi. Meidän pitää voida luottaa siihen, että me ja lapsemme saamme elää ja kasvaa turvallisissa ja terveissä päiväkodeissa, kouluissa ja kodeissa. Olemme Vasemmistoliitossa esittäneet joka vuosi talousarvioon lisää resursseja sisäilmaongelmien korjaamiseksi, mutta nykyinen hallitus ei valitettavasti ole tukenut esitystämme. Toivon, että seuraava eduskunta tarttuu lupausten sijaan tekoihin sisäilmaongelmista kärsivien ihmisten auttamiseksi ja terveiden tilojen puolesta.

Katja Hänninen (Raahe, 03.02.2019)

#198

Sisäilmaongelmiin julkisissa rakennuksissa pitää puuttua ennaltaehkäisevästi ja sairastuneille on tarjottava neuvontaa ja parasta mahdollista hoitoa. Koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmien korjaukset ja lasten oikeus terveisiin, turvallisiin tiloihin ovat meille Espoon Keskustan valtuustoryhmässä olleet ykkösprioriteettina tällä valtuustokaudella. Hyvät käytännöt rakentamisessa, korjaamisessa ja ylläpidossa pitää levittää ja ottaa käyttöön valtakunnallisesti.

Sara Saramäki (Espoo, 05.02.2019)Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…