Ojangon kivi- ja betonimurskaamon ympäristöluvan vastustaminen

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#1

Jos rekkaliikenne vielä tästä lisääntyy tarvitsemme liikennevalot Kantvikin kouluristeykseen!

Minna Virtanen (Kantvik, 16.01.2019)

#4

Toivottavasti tällä adressilla on vaikutusta. Hengitysilma, turvallisuus ja asuinolosuhteet heikentyisi tämän myötä.

Jenni Keränen (Kirkkonummi, 16.01.2019)

#15

Haluan vielä muistuttaa päättäjiä siitä että upinniementien läheisyydessä asuu valtavasti lapsiperheitä. Ja monet lapset joutuvat kulkemaan kouluun upuniementien vartta tai jopa ylittämään sen. Ei yhtään rekkaa lisää upinniementielle! Esim syväjärven uimarannan alue on todella paha kohta kesä aikaan.

Tutkiipa tätä asiaa miten päin vain niin haitat tulevat olemaan koko upinniementien varren asukkaille merkittävät. Eikä hyötyjä käytännössä ole. Myöskään rekkaliikenteen vaikutuksia liikenteen sujuvuuteen ei ole huomioitu hakemuksessa millään lailla.

Mikäli lupa tullaan myöntämään olemme todella pettyneitä kunnan toimintaan. Koemme että meitä on huijattu kun olemme tehneet tontin hankinta päätöstä kunnalta. Olemme juuri rakentaneet sepänkannakselle ja valitsimme alueen nimenomaan rauhallisen sijaintinsa takia.

Emme halua rekkarallia kotimme viereen. Emme halua lapsillemme koulumatkoja kivirekkojen seassa. Emme halua hengittää kivipölyä. Emmekä halua kuunnella murskaamon ääniä. Emme halua seistä autolla puolta tuntia 51 ja upinniementien liittymässä.

8865e jonka kunta saa vuodessa on aivan liian pieni summa haitoista jotka tuo toiminta tälle alueelle aiheuttaa.

Pasi Rajahalme (Kirkkonummi, 16.01.2019)

#18

Kuka maksaa uuden asfaltin Upinniementiehen?
Tuolla rekkaliikenteellä tien pinta menee pilalle yhdessä vuodessa. Hinta korjaustyölle on varmasti yli 1,0 miljoonaa euroa. Päättäjät ovat vastuussa , sillä kustannus- ja haittatekijät ovat heidän tiedossa.

Jouni Eronen (Kirkkonummi, 16.01.2019)

#19

Muutimme kaksi vuotta sitten rauhalliselle alueelle ja nyt se yritetään viedä pois. Murskaamon meteli tulee kuulumaan asuinalueelle, sillä jo nyt sieltä kuuluu mm. Mopojen ääni, kun nuoret ajelevat siellä viikonloppuisin. Tontin vuokrahinta on niin pieni, että luvan myöntämiselle ei ole sen takia pakottavaa tarvetta. Upinniementie on niin huonossa kunnossa, että jo nyt nopeus laskettiin 60km 50:een. Tuota tietä kulkee ja ylittää iso joukko lapsia, joiden turvallisuus vaarantuu noin isolla rekkamäärällä. Murskaamon iso meteli on todella iso haitta.

Päivi Eronen (Kirkkonummi, 16.01.2019)

#22

Adressissa kirjoitetun lisäksi pääöksessä tulee huomioida meluhaitta, joka on jo nyt todettavissa murskausten kaatoääninä sekä lisääntyneenä liikenteenä Strömsbyn alueella.

Merkittävää terveydellistä haittaa aiheuttaa myös erityisesti murskauksesta ja kuljetuksista aiheutuva kivipöly, joka on erittäin vaarallista ja terveydelle vakavan riskin aiheuttavaa perheen kahden alle kouluikäisen keuhkosairauden vuoksi.
Lupaa ei tule myöntää!

Riikka Parisaari (Kirkkonummi, 16.01.2019)

#28

Ei kannata.

Riikka Kovanen (Akaa, 16.01.2019)

#35

Vastustan jyrkästi luvan myöntämistä em. Seikkoihin vedoten.

Jimi Haavisto (Kirkkonummi, 16.01.2019)

#36

Vastustan vahvasti luvan antamista.
Se ei palvele Kirkkonummea/Kantvikia millään lailla vaan päinvastoin aiheuttaa hinnan alenemista kiinteistöissä, terveyshaittoja ja ylimääräisiä kuluja kunnalle.
Myös Kantvikin sataman satamatoiminta ja kahvilatoiminta tulevat kärsimään.

Michaela Kartano (Kirkkonummi, 16.01.2019)

#52

Emme missään nimessä hyväksy murskaamoa naapuriin.

Maria Kemppainen (Kirkkonummi, 16.01.2019)

#59

Haloo. Ajatelkaa alueella asuvia satoja lapsiperheitä.

Kimmo Koivikko (Kantvik, 16.01.2019)

#68

Upinniementie on jo valmiiksi huonossa kunnossa. Rekkaralli ei sitä varmasti paranna!

Lauri Naski (Kirkkonummi, 16.01.2019)

#70

Kantvik on ainoa Merellinen asuinalue Kirkkonummella. Hyödyntäkää alueen idylliä, älkää pilatko teollisuudella.Tänne ei muuta ketään jos on meluhaittaa ja rekkaralli. prikiranta jo aika lähellä.

Hanna Levàn (Kirkkonummi, 16.01.2019)

#86

Vaadin ehdottomasti että lupaa ei myönnetä

Jani Ekman (Kirkkonummi, 17.01.2019)

#97

Ei ei ja ei

Jaana Kyllönen (Oulu, 17.01.2019)

#98

Hyvän asian puolella olette.

Hannu Kivinen (Vantaa, 17.01.2019)

#116

Suuri kiitos asiaan perehtymisestäsi ja adressin kirjoittamisesta!

Hanna-Leena Hickey (Kirkkonummi, 17.01.2019)

#121

Kirkkonummella pitää voida asua. Älkää pilatko asuinaluettamme välinpitämättömyydelle...

Anne Hautajoki (Kirkkonummi, 17.01.2019)

#125

Muutimme Sepänkannaksen alueelle toiselta paikkakunnalta. Mikä tahansa Helsingin seudun ympäryskunta olisi voinut olla vaihtoehtomme, mutta tämä alue oli erityisen rauhallinen ja lapsiystävällinen. Lasten koulumatka on turvallinen. Alueella on puhdas, upea luonto lähellä meren rantaa. Murskehankkeen laajennus todella muuttaa käsitystämme alueesta ja sen totetuminen nyt kuvatulla tavalla saa harkitsemaan kunnan vaihtoa.

Anna Lindström (Kirkkonummi, 17.01.2019)

#134

Ei ei ei ja ei. Joko ihmiset ja asukkaiden mielipide, meluttomuus, puhdas ilma, eläimet ja muu luonto riittäisi syyksi olla alkamatta tällaiseen toimintaan.

Maria Hietto (Helsinki, 17.01.2019)

#159

Avolouhokset pitää jatkossa kieltää kokonaan ja sijoittaa toiminta maan alle. Seurattuani nyt 10 vuotta eri louhimoiden toimintaa ja asukkaiden turhauttavaa taistelua asumisterveytensä ja omaisuutensa arvon puolesta se näyttää olevan ainoa keino vähentää ympäristöhaittoja riittävästi. Tekniikka on kyllä olemassa.

Yleisesti käytössä oleva 500 metrin suojaetäisyys on täysin riittämätön sekä melun että tärinän osalta. Se on kuitenkin saatu lobattua käytännöksi.

Eikä ihme, kun on seurannut ympäri Suomen, miten tarkoitushakuisesti ja lupamääräysten vastaisesti konsultit hoitavat melumittaukset ja kiertävät ympäri Suomea uskottelemassa räjäytysvaurioista ilmoittaneille asukkaille, etteivät vauriot "voi mitenkään johtua" räjäytyksistä. Kun asukkaat eivät yleensä lähde käräjäoikeuteen ottamaan riskiä suuryritysten kokeneita lakimiehiä vastaan, saadaan tilastoissa näyttämään siltä, että ongelmia ei ole, ja saadaan suojaetäisyydet pidettyä riittämättöminä.

Tietoa räjäytysten ajankohdista ja käytettävistä räjähdemääristä ei myöskään tarvitse antaa asukkaille tai edes kunnan valvovalle viranomaiselle. Vahingon sattuessa räjäytyspöytäkirjoja on täytetty myös jälkikäteen "sopivalla" panoskoolla, jolloin päästään luistamaan vahingonvastuusta jne. jne.

Meluvalleista on hyötyä vain paperilla, koska niitä ei voi siirtää toiminnan alueella sijoittumisen mukaan. Jos käy tuuri, louhimon ja oman kiinteistön välissä on melulta suojaava korkea kallio, mutta yleensä ei ole.

Valvovaa viranomaista on usein vaikea saada puuttumaan melurajojen ylityksiin, vaikka nykyiset melurajat ovat melun terveysvaikutuksiin nähden liian korkeat. Valitusten käsittely hallinto-oikeuksissa kestää vuosia, ja melujhaitta saa jatkua koko ajan.

Kastelu pölyämisen estämiseksi on näillä isoilla työmailla lähinnä vitsi, koska vaikuttavaa kastelua ei ympäristöluvissa vaadita.

Birgitta Johansson (Espoo, 18.01.2019)

#168

En halua että raskas liikenne lisääntyy niin paljon, kuin se olisi lisääntymässä tämän hankkeen toteutuessa.

Aleksi Heinäsuo (Kirkkonummi, 18.01.2019)

#177

Haettu toiminta vaarantaa kaikkien Upinniementien varrella asuvien kuntalaisten terveyden, asuinviihtyvyyden, liikenneyhteydet sekä tontti/kiinteistösijoitusten arvon. Henkilökohtaisena mielipiteenä Upinniementien nopeusrajoituksen lasku on pelkästään positiivinen asia kasvaneen liikenneturvallisuuden ansiosta.

Matti Järvinen (Kirkkonummi, 18.01.2019)

#185

Kirkkonummen kunnan tulisi suhtautua tiukemmin siihen, että Kirkkonummelle tuodaan tai ollaan suunnittelemassa tuotavan valtavia määriä louhinnoissa syntyvää materiaalia pk-seudulta (tämä ei ole ainoa suunnitelma, joka kuormittaa/kuormittaisi Kirkkonummen asukkaita). Kunnan tulisi ehdottomasti ajatella myös kuntalaistensa etua, terveyttä ja asumisviihtyvyyttä.

Tarja Leblay (Kirkkonummi, 18.01.2019)