Voimavararajaus pois uudesta vammaispalvelulaista

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#5235

Noudattaakaa YK ihmissopimuksia älkääkä syrjikö ketään säästämisen vuoksi!

Olivia Lehti (Espoo , 27.08.2021)

#5294

Voimavara vaatimus on kaikin puolin syrjivä ja tasa-arvoa sekä itsemääräämisoikeutta merkittävästi heikentävä. Olisi tärkeää kuulla avuntarvitsijoita ja antaa heille vaihtoehtoja. Samat palvelut ei sovi kaikille. Asiat pitäisi hoitaa yksilölähtöisesti, ei järjestelmäkeskeisesti. Juuri he joiden voimavarat on pienet, tarvisi yksilöidyimmät palvelut, jotta mahdollisuus omannäköiseen elämään mahdollistuu. Monesti yksilöllisemmät palvelut eivät tule edes kalliimmaksi, koska yksilölliset palvelut kohdistuu oikeaan aikaan ja tarpeeseen ja turhat palvelut jää vähemmälle. Inhimillisyyttä kaivataan..

Jenni Vikman-Lampinen (Perho, 28.08.2021)

#5350

Myös vammainen ihminen on arvokas ja tarvitsee mahdollisuuden tehdä samoja asioita kuin muutkin ihmiset

Janne Leppänen (Perniö, 28.08.2021)

#5366

Älkää missään tapauksessa tehkö tälläistä vammaisen perheessä ja lähipiirissä on muutenkin jo haasteita

Leena Nurminen (Vantaa, 29.08.2021)