Vaatimus Mäntsälän kotihoidontuen kuntalisän puolesta

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#634

Tämä tuki on olennaisen tärkeä pienten lasten vanhemmille ja näin lapset saavat mahdollisuuden turvalliseen lapsuuteen ennen varhaiskasvatuksen ja kouluiän säännöllistä alkua.
Lämpimät terveiset Mäntsälän kuntapäättäjille oikean päätöksen tekoon♥️ mummi Jokihuhdasta👍

Monica Jääskeläinen (Mäntsälä, 06.11.2019)

#638

Tällä hetkellä asumme Mäntsälässä vuokralla, mutta tarkoituksenamme on ostaa oma asunto aivan lähitulevaisuudessa. Perhesuunnittelutilanteemme huomioonottaen, kuntalisän lakkauttaminen kyllä vaikuttaisi päätökseemme tulevan asuinpaikkakuntamme valinnassa

Lotta Saastamoinen (Mäntsälä, 06.11.2019)

#641

Tehdään Mäntsälästä ihan oikeasti lapsiystävällinen kunta myös käytännössä eikä vain juhlapuheissa.

Katri Manninen (Mäntsälä, 06.11.2019)

#658

Lasten äitinä tiedän, että todella tärkeä asia.

Johanna Sandberg (Mäntsälä, 08.11.2019)

#687

Itse päättäjänä tulen vastustamaan kotihoidontuen kuntalisän poistamista. Mielestäni pienille lapsille on hyvä olla kotona mahdollisimman pitkään, jos vanhemmilla on mahdollisuus jäädä kotiin. Lapsen kehitystä ajatellen noin 3-vuotiaasta lapsi pystyy ehkä paremmin ottamaan huomioon toisten tunteita. Sitä ennen leikit ovat rinnakkaisleikkejä.

Satu Lampi (Mäntsälä, 10.11.2019)

#691

Kotikuntani Sipoo maksaa kotihoidontuen kuntalisää, joten tiedän kuinka merkittävä asia ja totaalinen kotona olemisen mahdollistaja kuntalisä on. Mäntsälä on entinen kotikuntani, jonne paluu on ollut suunnitteilla, mutta kuntalisän poisto lopettaisi myös paluusuunnitelmamme.

Riina Felt (Sipoo, 11.11.2019)