Adress mot indragningar av byskolorna och daghemmen i Lovisa och inbesparingar i skolorna - Adressi Loviisan kyläkoulujen ja päiväkotien lakkauttamista ja säästötoimenpiteitä vastaan

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#1

Satsa på barnen och framtiden, spara inte småpegar på att förstöra något stort och viktigt som dessutom lockar människor att vilja bo i Lovisas byar.

Heidi Lunabba (Haddom, 02.11.2019)

#40

Lovisa byarnas stad. Håll löftet!
Spara inte på barnens, åldringarnas och sjukvårdens bekostnad!

Anne Starck (Lovisa , 02.11.2019)

#58

Vill ha kvar Pernå skolan!

Ninni Henriksson (Pernå, 02.11.2019)

#62

” kylien ja koulujen kaupunki”
Kustannusarvio seuraamuksista loistaa poissaolollaan arvioinnissa.

Sofie Klawer-Kallio (Loviisa, 02.11.2019)

#64

Jag gick i Haddom skola och den borde absolut bevaras! Bästa skolan som fanns! Om byskolorna stängs så kan man bara inte tränga alla barn i en och samma skola, som nu planeras att göra. Det gynnar ingen och barnen och lärarna mår bara dåligt i stora grupper.

Teresa Kullström (Laukaa, 02.11.2019)

#70

Byskolan i pernå påverkade positivt vårt beslut att flytta från huvudstadsregionen till lovisa

Jannica Ruusunen (Pernaja, 02.11.2019)

#84

Lovisa, byornas och skolornas stad

Agneta Sveholm (Borgå, 03.11.2019)

#88

Lovisa byskolornas stad!

Mona Fuhrer (Lovisa, 03.11.2019)

#118

Haddom skola är en fin skola i ett friskt hus, jag tycker vi bevarar den.

Andreas Wiik (Lovisa, 04.11.2019)

#129

I de mindre skolorna lär barnen sej bättre. Det är på allt sätt mycket lugnare och tryggare. Mobbning förekommer sällan i små skolor.

Kristina Hilli (Lovisa, 04.11.2019)

#130

Haddom skolan har långa anor, har ett friskt hus och elever som trivs och har vänner i olika åldrar. Jag hoppas verkligen vi kan ha skolan kvar i byn och med den locka fler invånare!

Johanna Granqvist (Lovisa, 04.11.2019)

#136

Lovisa Byarnas och skolornas stad.

Sabrina Klawer (Borgå, 05.11.2019)

#139

Lyssna på invånarnas önskan. En kommuns uppgift är att finnas till för och stöda sina invånare. För att veta vad som bör göras behöver man lyssna på dem. Är målet/målgruppen man tjänar någon annan, är kommunen väldigt mycket på fel väg.

Jonna Öblom (Raseborg , 05.11.2019)

#148

Liten skola ser bättre den lilla eleven.

Regina Wiik (Helsingfors, 05.11.2019)

#156

Kyläkouluista / Lähikouluista ei tule syrjäytyneitä nuoria. Tutkittua faktaa.

Esma Haddas (Loviisa, 05.11.2019)

#186

Håll Lovisa levande!

Freddy Karlsson (Vanda, 06.11.2019)

#193

Byskolorna behövs! För att barn skall få växa upp till trygga vuxna. För att familjer skall trivas i byarna.
I byskolorna finns allt vad en lågstadieelev behöver, och mycket mer!

Sara Bengts (Lovisa, 06.11.2019)Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…