Valtakunnallinen vetoomus kyläkoulujen puolesta

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#801

Antakaa perheille mahdollisuus muuttaa pieniin kyliin. Useampi niin tekisi, jos ei pelkäisi koulun tai päiväkodin olevan lakkautusuhan alla.

Anna Koivisto-Franck (Kouvola, 22.01.2020)

#802

Tutustukaa Kokeilun Paikan Lähikouluja etäyhteyksillä - kokeiluun.

Satu Kumpulainen (Sievi, 22.01.2020)

#813

Kaukon koulu Rovaniemellä jatkoon

Sinikka Seppänen (Rovaniemi, 22.01.2020)

#839

Kyläkoulut ovat kylän sydän ❤️ Lähellä ja lämmöllä ❤️

Mia Heikkilä (Eura, 23.01.2020)

#841

Tämä on juuri se asia josta tulee hätä huutoja juurikin koulumaailmasta. Lapset eivät voi hyvin suurissa ryhmissä. Levottomuus kasvaa. Keskittymiskyky huononee. Isossa ryhmässä on vaikea huomioida yksilön tarpeita. Tämä voi näkyä huonona koulumenestyksenä, kiusaamisena sekä lasten- ja nuorten henkisinä oireina. Isoissa kouluissa on myös vaikea luoda ”me” henkeä jota pienet koulut taas henkii. Yhteisöllisyys on myös lapsille tärkeää. Tunne ja tieto kuulua johonkin. Olla osa jotakin. Olla näkyvä ja kuuluva osa kouluyhteisöään.

Riikka Mikkonen (Leppävirta, 23.01.2020)

#902

Kyläkoulu oli aikanaan paras mahdollinen kasvuympäristö itselleni, muistelen vieläkin miltei nelikymppisenä sitä aikaa ilolla. On todella ikävää, että kyläkoulun käyminen on tänä päivänä aina vain harvemman lapsen etuoikeus.

Sari Peura (Saarijärvi, 23.01.2020)

#913

Kyläkoulut pitää säilyttää. Ne luovat paljon terveellisemmän kasvuympäristön kuin isot taajamissa sijaitsevat koulut, joissa jengiytyminen on jo haaste itsessään. Opettajilla ei ole aikaa keskittyä oppilaaseen kun luokan koko on suuri. On myös huomioitava koulumatkojen pituus. Säästöjä voidaan saavuttaa muullakin keinoin, mutta ei lasten kustannuksella!!! Tiedän kyliä, joihin on muuttanut uusia lapsiperheitä juuri sen takia, että koulu ja muut palvelut ovat lähellä, mutta nyt kyläkoulu saattaa olla lakkautuslistalla kunnan päättäjien toimesta. Koulun lakkauttaminen voi näivettää myös kyläyhteisön toimintaa! Valtion päättäjät tukekaa pienkouluja.

Marjatta Nissinen (Helsinki, 23.01.2020)

#928

Kyläkoulut tarvitsevat tukeanne pikaisesti. Toimikaa, olkaa hyvä!

Petri Kotiranta (Hamina, 23.01.2020)

#937

Kiireettömämpi, stressittömämpi, yhteishenki, turvallisuus... Siinä meidän kyläkoulusta ensin mieleen tulevia asioita. Ei kaikkia isoihin yksiköihin, ei sovi kaikille. Siksi me asumme maalla...

Pauliina Herranen (Leppävirta, 23.01.2020)

#946

Kyläkoulut ovat lasten etu. Ne tarjoavat monimuotoisen oppimisympäristön ja niihin on inhimillinen matka 2,5h koulukyytien sijaan. Ne tukevat lasten oppimista ja kasvua lasten omassa lähiympäristössä ja laajemmin perheiden ja koko kylän hyvinvointia.

Sari Lehtinen (Loimaa, 23.01.2020)

#956

Muutin stadista landelle, kun sain skidin, jotta hänellä olisi rauhallisempi ja opettavaisempi alku elämälle, vaikka duunit on edelleen stadissa. Ei ole mitään järkeä, että kaikki asuvat kaupungeissa, mutta sinne on meidänkin perheen pakko lähteä takaisin, mikäli kaikki kylien skolet ja sitä myötä kylät tapetaan.

Janne Lintula (Suomusjärvi, 23.01.2020)

#958

Maaseutu on pidettävä elinvoimaisena. Kyläkoulujen sulkeminen ajaa maaseutua ja siellä olevaa elinkeinoa alas. Tähän Suomella ei ole varaa.

Mikko Häggman (Salo, 23.01.2020)

#964

Maaseutukylät on pidettävä elinvoimaisena koulu ja ja päivähoito turvattava

Taisto Ojaranta (Kiikala, 23.01.2020)

#965

En byskola är också ett kulturcentrum. En förenande länk i ett byasamhälle.

Denise Lindh (Lovisa, 23.01.2020)

#966

Kaikki eivät voi asua kasvukeskuksissa. Myös maaseutu tarvitsee asujansa. Ja me täällä maalla tarvitaan lapsillemme kyläkoulut. On kohtuutonta, että pieni lapsi joutuu viettämään yhteensä tunteja viikossa autossa ja pysäkeillä odottaen kyytiä.

Johanna Ahlberg (Porras, 23.01.2020)

#969

Kyläkoulujen säilyminen ja sitä kautta maaseudun elämän mahdollistaminen on erityisen tärkeää myös ruoantuotannon ja ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta. Mikäli ihmiset ajetaan palveluiden perässä yhä kauemmas maaseudulta, kuka viljelee/kasvattaa syömämme ruoan? Kuka keksii Flex-perunan kaltaisia innovatiivisia uusia vientituotteita jatkossa, jos maaseudulta ajetaan asukkaat ja lapsiperheet pois? Suomen on tärkeää säilyä mahdollisimman omavaraisena ruoantuotannossa. Ilmastonmuutos tulee vaikeuttamaan monen ulkomaan ruoantuotantoa, joten on entistä tärkeämpää, että emme ole vain tuontiruoan varassa. Maaseutuun panostaminen auttaa myös ilmastonmuutoksen torjunnassa, kun maanviljelijöiden annetaan paneutua ja sitoutua hiiliviljelyyn, maaperän parantamiseen eroosion ja vesistöjen rehevöitymisen estämiseksi ja ekologisemman laidunlihan (ja -maidon) tuottamiseen. Maaseudun palveluita on mahdollista uudistaa ja kehittää asukkaille paremmiksi palvelumuotoilun keinoin, jolloin ne eivät ole vain käyttäjälähtöisiä, vaan myös taloudellisesti järkeviä ja kestäviä.

Minna Suikkanen (Hamina, 23.01.2020)

#972

Miettikää mikä mahdollisuus on Suomen kylissä ja maaseudulla!!

Sanna Teivaala-Luck (Luopioinen , 23.01.2020)

#978

Järki käteen, kaikkien ei tarvitse asua kaupungissa

Pekka Viitanen (Eura, 23.01.2020)

#986

Ehdottomasti kyläkoulut ja pienet koulut tulee säästää. Lapset ja nuoret kärsivär suurissa kouluissa. Nyt jo ahdistuneita, henkisesti ja fyysisestikin huosti voivia lapsia ja nuoria on liikaa. Jopa se henkilökunta voi huonosti.

Minna Verho (Hämeenlinna, 24.01.2020)Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…