Hyvinkään musiikkiluokkien säilyttämisen puolesta

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#206

Tyttäreni on musiikkiluokalla ja olisi ihanaa jos hän saisi musiikkiluokalla myös jatkaa.

Maiji Kazici (Hyvinkää, 05.05.2020)

#209

Musiikki on muutakin kuin rahaa. Se on osa meidän elämää.

Kadi Sarapuu (Hyvinkää, 05.05.2020)

#212

Taidekasvatus ja musisointi kuuluu kaikille.Ei vain maksukykyisille.

Hannaleena Korhonen (Hyvinkää, 05.05.2020)

#215

Musiikkiluokkien lopettamisesta syntyvä säästö on marginaalisen pieni verrattuna niistä saatavaan sosiaalisen pääomaan ja hienoihin kokemuksiin sekä kehittyviin taitoihin.

Pihla Sorjonen (Tampere, 05.05.2020)

#218

Omat poikani ovat käyneet Hyrylän musiikkiluokat. He ovat jo aikuisia, mutta musiikki kuuluu edelleen heidän molempien harrastuksiin. Jostain muusta säästö.

Sirpa Kuparinen (Tuusula, 05.05.2020)

#228

Musiikkiluokkien pitkät perinteet lasten elämässä tulisi säilyttää Hyvinkäällä. Taloudellisia syitä ei pitäisi lasten joutua kärsimään.

Satu Vehmas (Hyvinkää, 05.05.2020)

#232

Musiikin järjestelmällisen opiskelun mahdollistaminen tuo mahdollisuuksia lasten elämään ja avaa uusia ovia. Perheemme muutti alunperin Kuopiosta Porvoon kautta Hyvinkäälle mm. musiikkiluokan vuoksi (5. lk poika on musiikkiluokalla). Toivottavaa on, että perheemme muillakin ja myös muiden perheiden lapsilla olisi mahdollisuus osallistua jatkossa musiikin opiskeluun musiikkiluokalla. Tehkäämme viisaita ja tulevaisuuteen tähtääviä ratkaisuja, ei säästetä koulutuksesta eikä lapsista.

Minna Liukkonen (Hyvinkää, 05.05.2020)

#233

Lastenpsykiatrian dosentin Jari Sinkkosen sanoin,

”Musiikin harrastaminen ja opiskelu mahdollistavat äänimaailman mielihyvänsävyisen hallinnan ja sillä leikkimisen luovalla tavalla. Luovuus parantaa empatiakykyä ja toisten mielen ymmärtämistä; empatia ja rikas sisäinen symbolimaailma ehkäisee väkivaltaa. Musiikin avulla syntyy ”oseaaninen kokemus”, syviä yhteisyyden kokemuksia toisiin soittajiin ja laulajiin.”

”Musiikki on kognitiivisesti ja emotionaalisesti aina totta, eikä sen avulla voi valehdella.”

Tulevaisuuden työelämä vaatii luovia ja luovasti ajattelevia tekijöitä. Nämä ovat heitä joiden osuus kaupunkien, kuntien ja viime kädessä valtion toimintojen ylläpidosta on suhteellisesti merkittävintä.

Jussi-Ville Leinonen (hyvinkää, 05.05.2020)

#237

On hyvin lyhytnäköistä säästää lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Musiikluokat ovat tärkeä osa Hyvinkään historiaa ja nykyisyyttä. Pidetään ne sellaisina jatkossakin. Luokkamme 1983-87 pitää edelleen tiiviisti yhteyttä.
Ullariikka Koskela
näyttelijä-teatteriopettaja

Ullariikka Koskela (Helsinki, 05.05.2020)

#241

Nuorten elämä nyky-yhteiskunnassa on vähintäänkin haastavaa; masennusta ja syrjääntymistä, uupumusta. Jos nuoria, edes osaa, voidaan näinkin pienellä panoksella ohjata jonkin mielekkään pariin, on häpeällistä siitä luopua.

Alexandra Laine (Hyvinkää, 05.05.2020)

#242

Musiikkiluokat säilytettävä!

Esko Palosvirta (Hyvinkää, 05.05.2020)

#252

Hyvin väärä paikka säästää. 😡Lasten vapaudesta opiskella musiikkiluokalla

Terhi Erola (Hyvinkää, 05.05.2020)

#255

Entisenä musiikkiluokkalaisena haluan puhua musiikkiluokkien puolesta. Musiikkiluokalle pääsy tarkoitti oman intohimon, eli musiikin intensiivisempää opiskelua luokkatovereiden kanssa, joilla oli samat kiinnostuksen kohteet. Musiikki yhdisti meitä luokkana ja loi hyvää henkeä. Musiikkiluokalla saamani opinnot tukivat musiikkiharrastustani, jota pystyin jatkamaan myös koulun ulkopuolella musiikkiopistossa. Tällä hetkellä teen töitä kulttuurin parissa, enkä usko että olisin päässyt tähän pisteeseen ellei musiikki ja muut taideaineet olisi olleet vahvasti läsnä jo peruskoulusta saakka. On tärkeää, että lapset ja nuoret pääsevät jatkossakin toteuttamaan itseään koulussa ja olen äärimmäisen kiitollinen siitä kuinka oma koulutaipaleeni oli musiikkipainoitteinen.

Tessa Nielsen (Hyvinkää, 05.05.2020)

#261

Moi. Tehkää hyvä päätös, säilyttäkää musiikkiluokat!

Jani Isokääntä (HYVINKÄÄ, 05.05.2020)

#269

On lyhytnäköistä ja turmiollista, jos tässä asiassa säästetään. Moiset säästötoimenpiteet kostautuvat myöhemmin mm. nuorten lisääntyvällä pahoinvoinnilla. Ja moinen mahdollinen lakkautus päätös tulee kalliimmaksi ajan myötä!

Erja Kaisla (Helsinki, 05.05.2020)

#276

Näissä leikkausaikeissa ei ole järjen hiventä. Hyvinkään vetovoima laskee reippaasti. Hyvinkää on ollut aina muusikkoja ja taiteilijoita kasvattava kaupunki. Älkää luopuko tästä imagosta. Olin itse musiikkiluokalla Hyvinkäällä jo 1970-luvulla.

Minna Pylkkänen-Kalliomäki (Hyvinkää, 05.05.2020)

#280

Tällä hetkellä ainoa asia pysyä hyvinkääläisenä.

Juha Koskenranta (Hyvinkää, 05.05.2020)

#283

Meidän perheen kolme tyttöä ja mieheni ovat käyneet Hyvinkään aseman koulun musiikkoluokan. Heille kaikille se on merkinnyt itseilmaisun, itsetunnon ja itseluottamuksen vahvimistumista esiintymisten ja vahvan yhteisen luovan toiminnan johdosta. Mieheni oli vilkas lapsi ja musiikki oli se mihin hän kanavoida ylimääräisen energiaansa. Olisi surullista jos musiikkia tavallista enemmän hengittäviltä vietäisiin tämä mahdollisuus kehittää ja elää sitä puolta jo lapsesta ja nuoresta saakka, minkä voimauttava energia saa ympärillä muutkin nauttimaan elämästä yhäkin rikkaammin.

Katri Oikarinen (Hyvinkää, 05.05.2020)

#284

Tutkin kahta väitöskirjaa joissa toisessa korostettiin musiikin merkitysta työelämän kehittäjänä nimen omaan vuorovaikutus ja yhteistyötaidoissa sekä pystyvyyden ja toimijuuden vahvistajana. Toisessa väitöskirjassa tutkittiin opettamista open näkökulmssta eli että luokanopettaja koulutus ei valitettavasti tarjoa riittävää koulutusta taito-ja taideaineiden kuten musiikin opetukseen. Ison riskin uskallatte ottaa tulevien kaupungin aikuisten näkökulmadta jos lakkautatte musiikkiluokat
Oikeasti siis taso eroa on musiikin opetuksessa👍

Johanna Bisi (Hyvinkää, 05.05.2020)

#293

Hei! Mielestäni on ehdottoman välttämätöntä kaupungin kulttuuri- ja kielikasvatuksen pysyä nykyisenlaisena. Silta- ja tiehankkeiden rahat on voitava ohjata näiden toimintojen jatkamiseen, koska ne hankkeet eivät ole välttämättömiä. Ei ole oikein tehdä valinnanvaraista, tarpeetonta uutta lisäkustannusta olemassaolevien, hyvien ja toimivien, vetovoimaa lisäävien palveluiden ylläpitämisen kustannuksella.

Me nykyiset ja mahdolliset myös tulevat hyvinkääläiset käytämme ja arvostamme nykyisen tasoista kulttuuri- ja sivistystoimintaa, joka vahvasti kaupunkiamme profiloi. Kukaan ei tee sisäänmuuttopäätöstä jonkun tien tai sillan perusteella.

Ajatelkaa tulevaisuuteen ja löytämään tapa säästää arvokas toiminta näillä rakennusrahoilla! Hankkeet on vasta paperilla!

Me voimme myös etsiä toisen kulttuurimyönteisemmän kodin raskain sydämin jos Hyvinkää päättää kääntää selkänsä historialleen.

Sanna Kela (Hyvinkää, 05.05.2020)

#323

Erikoisluokkatoiminnan lakkauttamisen haitat ovat merkittävästi suuremmat kuin hyödyt. Säästöt jäävät marginaalisiksi, mutta nuorilta viedään monet tulevaisuuden mahdollisuudet.

Jaakko Kuusisto (Oulu, 05.05.2020)

#328

Nämä lapsiin ja nuoriin kohdistuvat "säästöt" eivät saa mitään muuta kuin pahaa aikaan pitkällä aikavälillä. Millaisen kaupungin te lapsillenne haluaisitte?

Kati Tikkanen (Hyvinkää, 05.05.2020)

#329

Musiikki on luova voima kaikenikäisille. Se on todella tärkeä monille ja siksi olen sitä mieltä, että supistetaan jostakin muualta vähemmän tärkeästä ja satsataan musiikkiin. Lasten puolesta toivon tukea👍

Maarit Seljavaara-Pyrhönen (Hyvinkää, 05.05.2020)

#336

Musiikki on mielestäni erittäin tärkeää nuorilla ja oli lempiaineita koulussa.

Aleksi Mähönen (Hyvinkää, 05.05.2020)

#341

Hyvät Hyvinkään päättäjät ja vanhemmat!

Musiikkiluokkien perinteikäs toiminta on ensiarvoisen tärkeä kasvavan ja moniarvoisen Hyvinkään elinvoimassa eikä tällainen säästö ole oikeanlaista talouspolitiikkaa. Sairaalan osastokaan ei saisi näillä säästörahoilla minkäänlaista todellista hyötyä tai vaikkapa ikäihmisten hyvinvointi tai kunnallistekniikka. Päinvastoin!

Henkinen Hyvinkää musiikkiluokkien kera on yksi parhaimmista keinoista nostaa kaupungin maamme ja sen kansainvälistä imagoa perheiden hyvinvoivana kaupunkina, jossa niin kulttuuri kuin urheilu voivat olla niitä tekijöitä, joista kaupunki tunnetaan ja nimenomaan nuorten ja hyvinvoivien perheiden kaupunkina.

Musiikki ja luovuus ovat parhaimpia keinoja syrjäytymisen estämisessä jo laajojen kansainvälisten tutkimusten perustella mm. Saksassa ja Ruotsissa. Juuret Hyvinkäällä ovat olleet ja ovat suomalaisen yhteiskunnan kasvun pilareita, joissa musiikilla, kuvataiteella ja teatterilla on paikkansa biodiversiteettimme ykkösinä muita kulttuurin aloja väheksymättä.

Lapsille ja nuorille on Hyvinkäällä jo vuosikymmeniä rakennettu 1960-luvulta alkaen ainutlaatuisia polkuja, jotka eivät ole keneltäkään pois. Musiikkiluokkien olemassaolo on tarjonnut ilman yhteiskunnallisen tai taloudellisen aseman tuomaa painetta monille lahjakkaille lapsille osallistumisen mahdollisuutta ammattitaitoisten opettajien johdolla. Osallistumisen päämääränä ei ole vain ammattilaisuus, ei musiikissa eikä liikunnassa vaan hyvinvointi, harrastustoiminta ja oma henkinen hyvinvointi myöhemmin elämässä taide-ja viihdealojen kuluttajana hyödyntäen uutta tulevaa Nousevaa Hyvinkäätä. Kulttuuri tuo luovuuden kautta myös niitä tärkeitä toimintoja vieläkin enemmän esille, joista Hyvinkää pääsee verkostoitumisen kautta nousemaan vieläkin vahvemmaksi kaupungiksi omana itsenään.

Suomella ja Hyvinkäällä on historiansa. Nostakaamme kaupunkiamme uuteen nousuun ilman tekohengittäviä toimenpiteitä!

Milko Vesalainen
Intendentti, toiminnanjohtaja, FM,
Saimaa Sinfonietta/ Lappeenrannan kaupunginorkesteri
Lappeenrannan valtakunnalliset laulukilpailut
ammattimuusikko
Hyvinkään musiikkiluokkien oppilas 1979-86

Milko Vesalainen (Hyvinkää, 06.05.2020)

#346

Musiikkiluokat ovat erittäin tärkeitä lapsen kasvun ja kehityksen kannalta.

Terhi Uusitalo (Hyvinkää, 06.05.2020)

#353

Hei haloo!! Nyt järkeviä päätöksiä!

Pekka Tyni (Hyvinkää, 06.05.2020)

#361

Hyvinkäälle on syntynyt juuri musiikkiluokkien takia jotain ainutlaatuista, josta täytyy pitää kiinni. Hyvinkää on kulttuurikaupunki- miksi siis heikentää omia valttikorttejamme?

Severi Rauhala (Turku, 06.05.2020)

#362

Tulevaisuus tarvitsee investointeja eli hyvinvoivia lapsia ja nuoria! Oletteko perehtyneet siihen, miten paljonmusiikki lisää tunnetaitoja, tarkkaavaisuutta ja keskittymistä ja oman soittaminen myös muita akateemisia taitoja.. kannattaapi perehtyä, että ymmärtää miten tärkeä investointi musiikkiluokka on!

Niina Koskelin (Hyvinkää, 06.05.2020)

#372

Aika omituinen 50- v lahja musaluokille ehdotella lakkautusta ☹️

Marja-Riitta Jalonen (Hyvinkää, 06.05.2020)

#376

Tämä on täysin väärä säästökohde! Ja voiko säästöstä tässä tapauksessa edes puhua?

Taru Klaavu (Hyvinkää, 06.05.2020)

#386

Pidän musiikkiluokkien säilyttämistä erittäin tärkeänä. Musiikin opetuksen ja yhdessä musisoimisen sekä yhdessä laulamisen avulla oppilaille muodostuu vahva perusta positiiviselle elämänasenteelle, josta he saavat vahvat eväät koko elämänsä ajaksi. Musiikkiluokilla olon vaikutus jatkuu kouluajan jälkeen ja näkyy niin paikallisessa kuin valtakunnallisessakin kulttuurielämässä vuosikymmenten ajan.

Marjo Hakala (Hyvinkää, 06.05.2020)

#395

Ei,ei ja ei!

Teija Jokinen (Hyvinkää, 06.05.2020)

#397

Entisenä hyvinkään musiikkiluokkalaisena vastustan. Paha mieli tuli.

Henna Tanskanen (Riihimäki, 06.05.2020)Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…