Luoman ja Mankin ympäristön puolesta –junavarikolle löydyttävä parempi paikka!

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#9

En depå får inte placeras mitt i bosättningen med ett flertal skyddade byggnader, kulturhistoriskt och ekologiskt värdefulla områden. Planen fyller ingen av kriterierna för hållbar tillväxt och utveckling.

Sixten Sunabacka (Kyrkslätt, 14.05.2020)

#38

Olen asunut Luomassa yli kymmenen vuotta - luonto ja maisemat ovat siellä erityisrn kauniit

Patricia Hällfors (Gränna , 15.05.2020)

#39

Tässä hankkeessa ei ole kuultu asukkaita asianmukaisella tavalla!

Katja Riuttu-Sillanpää (Espoo, 15.05.2020)

#52

Varikko Ämmässuolle.

Selina Nastase (Kirkkonummi, 15.05.2020)

#56

Luontoa ja kulttuurimaisemaa ei saa tuhota varikon takia! Luoman pellot sijaitsevat Natura-alueen välittömässä läheisyydessä. Eläimet ja linnut eivät erota keinotekoisia rajoja! Myös ihmisten asuinolot ovat uhattuna ja läpikulku meren rantaan virkistysalueelle tuhoutuu varikon myötä! Luoma ei sovellu varikon paikaksi millään mittareilla.

Sarianna Jylhä-Matilainen (Kirkkonummi, 15.05.2020)

#91

Luontoarvot ja maapohjaratkaisut huomioon ottaen ei varikkoa Luoma-Mankki alueelle.

Juhani Holmström (Luoma, 15.05.2020)

#94

Ympäristön ja alueen yrittäjien näkökulmasta on tärkeää ettei junavarikkoa rakenneta lähelle hevostilaa ja meren rannalle.

Katja Jyräs (Helsinki, 15.05.2020)

#117

On mielestäni kohtuutonta, että aluksi Luomassa ja Mankissa asuvilta evätään mahdollisuus kulkea sujuvasti junalla seisakkeiden sulkemisen myötä, sitten vielä muutetaan ympäristö varikkoalueeksi.... Todella toivon että päätöksentekijät edes yrittäisivät miettiä vaihtoehtoista ympäristöä varikolle, alueen idyllisyyttä on järjetöntä pilata näin.

Veera Lehtisalo (Kirkkonummi, 15.05.2020)

#127

Raskaalle rautatievarikolle on ehdottomasti löydettävä Luoma - Mankki -sijaintia parempi paikka. Tuohon ympäristöön rakennettuna se
- tuhoaisi merkittäviä luonto- ja kulttuuriarvoja
- rajoittuisi Natura-alueeseen uhmaten EU suojelumääräyksiä
- sijoittuisi jo lähivuosikymmeninä tiiviin kaupunkimaisen asutuksen välittömään läheisyyteen aiheuttaen merkittävät häiriötekijät
- olisi mielettömän kallis rakennuspaikka - ainakin 20 metrisen mutapatjan päälle pakosti tehtävät paalutukset, stabiloinnit yms perustustoimet maksaisivat saman verran kuin koko varikon toteuttaminen kovalle maaperälle.
- Merkittävän paljon - kaikella tavalla - parempia sijoituspaikkoja varikolle on löydetty mm. Vuohimäestä ja Ämmässuolta. Lisäksi monesta muustakin paikasta, mikäli rakennettaisiin useampia eri varikkotoimintoihin erikoistuneita pienempiä varikkoyksikköjä.
Onko millään perusteella järkevää väkisin pyrkiä toteuttamaan pikaisesti tarvittava raskas rautatievarikko täysin epäsopivaan paikkaan, jonka kaavoituksesta ja rakennuslupahakemuksista koituisi täysin varmasti useita - useita -useita vuosia kestävä valituskierre hallinto-oikeuksien kautta EU -tuomioistuimeen saakka?

Erkki Ahlsten (Kirkkonummi, 15.05.2020)

#136

Varikko tuhoaisi tärkeän lintujen pesimäalueen. Harvinainen biotooppi pilaantuisi. Tärkeää säilyttää tämä alue peltoineen mahdollisimman luonnonmukaisena.

Bo Johanson (Kyrkslätt, 15.05.2020)

#148

Ei junavarikkoa Luomaan. Taatusti parempia paikkoja hyötysuhteeltaan löytyy ja säästyy ainutlaatuinen virkistyskokonaisuus

Annu Tiainen (Espoo, 15.05.2020)

#162

Miksi tuhota hieno viherkaistale.

Marjatta Saarelainen (Lieksa, 15.05.2020)

#170

Vähäisiä merenrantoja ei tule käyttää teollisuusalueeksi

Minna Päivärinta (Kirkkonummi, 15.05.2020)

#176

Liian lahella paakaupungissa, rakentakaa enemman lanteen, aluelle jossa ei ole niin paljon asutusta.

Heidi Karvonen (Helsinki, 15.05.2020)

#179

Hei, toivon että teette ainoan järkevän päätöksen ja sijoitatte varikon johonkin muuaalle kuin Luomaan tai Mankkiin.

Janina Haapanen (Kirkkonummi, 15.05.2020)

#184

Ei hölmöläisten toimintaa, luonnonsuojelualueen ja vesikkoalueelle...

Riitta Theman (Luoma, 15.05.2020)

#186

Varikon vastineessa selitetään konditionaalein miten mahdollisiin varikon haittoihin voitaisiin varautua ilman että niiden toteutumista tai käytännön tekemisen valvontaa luvataan. Asukasselvitystä ei ole tehty. Kaikki käytetyt kuvat on otettu siten, ettei materiaaleista käy ilmi miten lähelle olemassaolevaa asutusta varikko tulee. Me emme alueelle rakentaneena voi jälkikäteen äänieristää taloja tai vaikuttaa varikon valo/ haju/ympäristöhaittoihin.

Päivi Arffman-Koskinen (Espoo, 15.05.2020)

#188

On järjen(ja lain)vastaista, että merkintä on sujahtanut maakuntakaavan liitteestä varsinaiseen kaavaehdotukseen vasta lausuntokierrosten jälkeen, eikä kunnollista selvitystyötä ole tehty.
Natura-arvioinnissa on selkeitä puutteita ja jopa virheellistä tietoa. Tulevaisuudessa ennustetaan tulvien lisääntyvän, eikä melun ja valohaitan lisääntyminen voi mitenkään antaa linnustolle mahdollisuutta levähtää tai jopa pesiä alueella.
Esitetty varikkoalue tulee olemaan hyvin lähellä asutusaluetta. Koko varikkosuunnitelma perustuu lyhyen aikavälin tarpeeseen, eikä tässä huomioida lainkaan alueen tulevaisuuden ja väestönkasvun tuomia tarpeita.
Junavarikkomerkintä pitää poistaa maakuntakaavasta ja jatkaa paikan selvittämistä kattavilla ja perusteellisilla selvityksillä varikkopaikoista.

Anna-Mari Toikka (Luoma, 15.05.2020)

#196

Liian arvokas alue uhrattavaksi.

Hannele Österlund (Helsinki, 15.05.2020)