Pelastakaa Pirkkolan metsä

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#827

Arvokasta kaupunkiluontoa ei saa missään nimessä enää uhrata! Koronaepidemia on näyttänyt, miten tärkeä rooli luonnolla on ihmisen fyysisen ja henkisen terveyden edistäjänä. Tarvitsemme kaupunkiin lisää avoimia, epäkaupallisia ja luonnonmukaisia tiloja.

Maria Luhtaniemi (Helsinki, 04.06.2020)

#845

Hei,

Kallion poistamista ja metsän hakkuuta näin kriittisellä paikalla Suomen tiheimmin asutulla alueella ei pysty korjaamaan tulevilla vaalikausilla. Tämä on pysyvä virhe. Halli paikkaa pystyy vielä siirtämään, jos tahtoa löytyy.

Yst terv Riikka Fonsell-Annala

Riikka Fonsell-Annala (Helsinki, 04.06.2020)

#850

Olette tuhoamassa lenkki- ja virkistysalueeni ja reittini ja Heksingin palapalalta.

Teuvo Taimisto (Helsinki, 04.06.2020)

#854

Hyvät päättäjät. Paikka, johon nyt suunnittelette hallia ja uutta pysäköintialuetta, sijaitsee tiuhassa käytössä olevan metsäalueen keskellä. Hallin alueelle kulkee moottoriajoneuvoille vain kapea tie, joka halkoo ulkoilureittejä. Uusi pysäköintialue lisäisi liikennettä tällä kapealla tiellä ja vaarantaisi lenkkipoluilla ja muutoin alueella ulkoilevien turvallisuuden, sen lisäksi että se kaventaisi mahdollisuuksia harrastaa sitä moninaista liikuntaa, mitä alueella nyt on. Vähintäänkin uuden pysäköintialueen rakentamisesta tulisi luopua tällä sijainnilla, ja hyödyntää pysäköintimahdollisuuksia esimerkiksi Pirkkolantien kyljessä. Siitä kulkee myös julkista liikennettä, ml. tuleva Raide Jokeri. Metsäalueen liikuntamahdollisuuksien merkittävä vähentäminen on väistämätöntä, mikäli pysäköintialuetta rakennetaan lisää keskelle metsää. Tämä olisi räikeässä ristiriidassa sen kanssa, että alueella on tarkoitus harrastaa monipuolista liikuntaa, ei moottoriajoneuvoilla urheilua.

Kirsi Pulkkinen (Helsinki, 04.06.2020)

#859

Jos poliittista tahtoa löytyy, tällaisia hyviä rakennushankkeita voidaan toteuttaa niin, etteivät ne levittäydy luonnollisen ympäristön päälle/tilalle. Helsingissäkin, vaikka väkimäärä kasvaa vauhdilla, on vaikka kuinka jo valmiiksi rakennettua ympäristöä, jota voitaisiin osoittaa tälle hankkeelle (ks. esim. Helsinki Garden -hanke).

Ville Pellinen (Helsinki, 04.06.2020)

#865

Tuleville sukupolville pitää säilyttää yhtenäisiä viheralueita. Helsinkiä ei pidä rakentaa täyteen.

Jari Peltoniemi (Helsinki, 04.06.2020)

#867

Ilmastokriisin aikana meidän tulee tehdä kaikkemme biodiversiteetin suojelemiseksi. Ei kaadeta enää lisää metsää, pystymme kyllä järkevämpäänkin kaupunkisuunnitteluun jossa ovat mukana ihmiset lisäksi muutkin tällä planeetalla asuvat lajit.

Saga Rantanen (Eindhoven, 04.06.2020)

#869

Valmistelun virheellisyyden pitäisi riittää kumoamaan virheellinen päätös.

Terho Nikulainen (Helsinki, 04.06.2020)

#872

Edelleenkin Keskuspuistoa halutaan kaventaa, aina vain. Jättäkää se jo rauhaan.

Markku Sipi (Hki, 04.06.2020)

#879

Keskuspuiston metsät suojeltava nykyisellä laajuudellaan.

Aleksi Syvänen (Helsinki, 04.06.2020)

#882

Seuratkaa Instagramissa käyttäjää hiljainenhelsinki. Se on sosionomien opinnäytetyö ja siellä on valokuvia Helsingissä sijaitsevista luontokohteista, jotka ovat erittäin tärkeää säilyttää kaupunkiympäristön kuormitustekijöiden vastapainona, mielenterveyden ja hyvinvoinnin tukena. Pirkkolan metsä ei ole vielä päässyt kuviin mukaan, mutta toivomme että tulevaisuudessa se pääsee. Opinnäytetyön tarkoitus on tuoda esiin näitä kohteita, jotta ihmiset ymmärtäivät miten arvokkaita paikkoja ne ovat, sillä jatkuvan rakentamisen myötä ne joko katoavat kokonaan tai pienenevät merkityksellisesti.

Anna-Kaisa Härkönen (Helsinki, 04.06.2020)

#916

On häpeällistä edes harkita näin tärkeän metsän tuhoamista.

Aino Juntunen (Ylöjärvi, 04.06.2020)

#922

Pirkkolan metsää ja Keskuspuistoa suojeltava.

Johanna Anttila (Helsinki, 04.06.2020)

#924

Puhutaan ympäristömuutoksesta, biodiversiteetistä ja luonnon suojelusta, mutta sitten tekojen tasolla osoitetaan täydellistä välinpitämättömyyttä

Petri Lahtinen (Helsinki , 04.06.2020)

#926

Rakennuksen voi edelleen rakentaa toiseen paikkaan, joten rahoittajista ja suunnitelmista ei tarvitse luopua. Ainoa suunnitelma, josta on ehdottomasti luovuttava, on vanhan arvometsän kaataminen.

Ami Koiranen (Helsinki, 04.06.2020)

#937

En vastusta liikuntapaikkojen lisäämistä, mutta ulkoliikunta metsässä tarjoaa paljon monimuotoisemman ympäristön myös ihmisille. Sille hallille löytyy varmasti parempi paikka jostain muualta kuin keskuspuistossa.

Antti Pussinen (Helsinki, 04.06.2020)

#954

On tyhmää tehdä tyhmiä tekoja. Metsän kaataminen Keskuspuistosta on tyhmää.

Tero Toropainen (hki, 04.06.2020)

#957

Puiden kaataminen ja metsän tuhoaminen on mahdoton peruuttaa. Kasvu vie vuosikymmeniä. Pirkkolan alue on laaja ja metsäalue on valmiiksi kapea. Rakentakaa parkkitilaa uuden hallin alle tai raidejokerin puolelle tai vanhojen rakennusten tilalle.

Elina Siukonen (Helsinki, 04.06.2020)

#958

Kyllä metsää pitää olla myös kaupungissa, eivät kaikki halua halliin liikkumaan. Ei mtään järkeä hallihankeella.

Taina Koivula (Järvelä, 04.06.2020)

#998

Ottakaa luonto huomioon. Sitä ei saa tuhota!LINNUILLAKIN PESINTÄAIKA.

Maaria Takala (Helsinki, 04.06.2020)Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…