Asumisoikeuslain muutos ei saa johtaa markkinavuokrien tasoisiin vastikkeisiin

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#1

Tämä lauseke asumisoikeuslakiin on toimivan järjestelmän peruskivi. Tämä on saatava läpi!

Veli Savolainen (HELSINKI, )

#2

Aiheesta tarkemmin SASO:n osoitteessa www.asumisoikeusasukkaat.fi/Tiedostoja

Eric Hällström (Helsinki, )

#7

”Käyttövastike ei saa olla vastaavalla sijainnilla olevista samanveroisista ARA-huoneistoista yleensä perittäviä vuokria korkeampi"

Pinja Laine (Helsinki, )

#16

Oikeus voittakoon!

Anita Henriksson (Helsinki, )

#28

Lakiluonnoksen §33 tulee muuttaa muotoon, ”Käyttövastike ei saa olla vastaavalla sijainnilla olevista samanveroisista ARA-huoneistoista yleensä perittäviä vuokria korkeampi".

Eija Eskelinen (Helsinki, )

#43

Kohtuutta ahneuden sijaan!

Jarmo Jylhä (Jyväskylä, )

#55

Asumisoikeuslain muutos ei saa johtaa markkinavuokrien tasoisiin vastikkeisiin

Sanna Veijalainen Os Johansson (Espoo, )

#63

Asumisoikeusasumisen pääperiaatteet: kohtuullinen vuokrataso ja asumisturva, jon säilytettävä!

Sirpa Karvonen (Helsinki, )

#75

Vastikkeita ei tule nostaa. Jos toista esim.hoitovastiketta nostetaan tulisi vastaavasti rahoitusvastiketta pienentää. Jo nyt nämä asuntojen vastikkeet ovat vuokratasoa. Esim. Stadinasunnot ovat huomattavasti edullisempia. Vaikka olemme osallistuneet suurella summalla talon rakennuskustannuksiiin. Ei ole reilua.

Tarja Holopainen (Helsinki, )

#76

Asumisoikeuslain muutoksen lakiluonnos §33 muutettava muotoon "Käyttövastike ei saa olla vastaavalla sijainnilla olevista samanveroisista ARA-huoneistoista yleensä perittäviä vuokria korkeampi."

Tarja Vallinheimo (Helsinki, )

#81

Ehdottomasti tärkeä asia!

Roni Valentin (Jyväskylä, )

#95

Kohtuuhintaisen asumisen puolesta

Hannele L Lehto (Helsinki, )

#120

Aso-asuntojen käyttövastike pitää olla edullisempi kuin alueen vastaavien markkinahintaisten asuntojen vuokra.
Irtisanomis- ja myyntuisuojakin pitää pysyä nykyisenlaisena. Meille on annettu lupaus kymmeniä vuosia sitten, että tarvittaessa lapsemmekinvoivat jatkaa asumissuhdetta asunnossa.
Rahaa olemme sijoittaneet 15% asunnos arvosta rakennusvaihessa ja se on indeksiin sidottu. Meidän asumisoikeusasukkaiden asumissuoja pitää olla turvattu tulevaisuudessakin.

Kari Vesala (Oulu, )

#132

Lakiluonnoksen 33§:ssä lukee nyt "käyttövastike ei saa olla vastaavalla sijainnilla olevista käyttöarvoltaan samanveroisista huoneistoista yleensä perittäviä vuokria korkeampi " Tämä tarkoittaa sitä, että asumisoikeusasunnoissa sallittaisiin markkinavuokrien periminen.
Lakiluonnoksen §33 tulee muuttaa muotoon, ”Käyttövastike ei saa olla vastaavalla sijainnilla olevista samanveroisista ARA-huoneistoista yleensä perittäviä vuokria korkeampi".

Timo Lehto (Espoo, )

#133

Tätä toimivaa ja hyvää asumismuotoa ei saa pilata liian korkeilla hoitovastikkeilla. Asumisoikusasunnot ovat hyvä välimuoto omistusasunojen ja vuokra-asuntojen välimuotona.

Raila Rannikko (Helsinki, )

#145

Vastikkeiden nostoa ei pidä hyväksyä.
Markkinavuokrien tasoinen asumisen hinnoittelu ei vastaa ARA –rahoituksen tarkoitusta.

Tiina Hurskainen (Vantaa, )

#178

Turvallinen ASO -asumisoikeus on säilytettävä.
Nimim.tyytyväinen asukas 20 vuoden kokemuksella

martta korhonen (Helsinki, )

#181

Vastikkeita ei tulisi nostaa yhtään , ovat jo yläkantissa

Sirpa Blom (Vantaa, )

#198

Asumisoikeusjärjestelmää uudistava laki lähtenyt lausunnoille

Ympäristöministeriö on lähettänyt lausunnoille esityksen uudesta asumisoikeuslaista, jonka tavoitteena on vahvistaa asumisoikeusjärjestelmän kohtuuhintaisuutta ja asukkaiden asemaa sekä yksinkertaistaa asukasvalintaa. Lisäksi lakiehdotus antaisi asumisoikeusyhtiöille mahdollisuuden muuttaa asumisoikeusasuntojen hallintamuotoa tietyissä tilanteissa.

https://www.ym.fi/fi-FI/Asuminen/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Asumisen_valmisteilla_oleva_lainsaadanto/Asumisoikeuslainsaadannon_uudistaminen/Asumisoikeusjarjestelmaa_uudistava_laki_(57144)

Päivi Ruippo (Helsinki, )