Väärä paikka tuulivoimalle - Päijänne, Jyväskylä

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#1202

Kiltit. Tämä luonto on kovin uniikki-asia

Nea Vilhuniemi (Jyväskylä , 13.12.2020)

#1236

Ei tuulivoimaa!

Antti Makkonen (Espoo, 20.01.2021)

#1239

Nyt teidän päätöksentekijöiden on toimittava siinä roolissa, johon teidät on valittu eli oltava kunnanvaltuutettuja. Eli toimittava siten että edustatte äänestäjiänne, kansaa joka teidät on valinnut tehtäväänne. Äänestäjät haluavat että tuulivoimalat perustetaan niitä varten kaavoitetuille voimala-alueille, ei suinkaan kansallispuistoihin tai niiden välittömään vaikutuspiiriin.

Reijo Korhonen (Jyväskylä, 04.02.2021)

#1241

AVANTI NATURA!
ei tuulivoimapuistoja erämaihin, luonnonmonimuotoisuus on vaarassa jo muutenkin, ja nyt tuntuu olevan suunnitelmissa useampia isoja tuulivoimapuistoja keski-suomen erämaa- alueille.

Maria-Leena Räihälä (Berliini, 09.02.2021)

#1244

Hiljaiset luontoalueet on säilytettävä, luontomatkailua alueella edistettävä ja Putkilahden arvokasta kulttuurimaisemaa on kunnioitettava. Suunniteltu alue ei sovellu tuulivoimalaitoksille.

Eija Kaipainen-Perttula (Espoo, 19.02.2021)

#1247

Antakaa ihmisten nauttia luonnon monimuotoisuudesta alueella.
Hölmöläisten touhua tämä hanke.

Leena Toivola (Sipoo, 20.02.2021)

#1252

Ei ole oikeapaikka tuulivoimalle.

Sakari Heikkinen (Helsinki, 23.02.2021)

#1259

Tuulivoimalat voi viedä sinne missä keksitty ei Suomen luontoon

Tero Vahakangas (Sysmä, 16.03.2021)

#1271

Löytyy varmasti muualtakin kuin Kansallispuiston läheltä alueita, missä rakentaminen ei aiheuta luonnon turmelemista. Rennusaikana raskas liikenne rikkoo myös Luonnonsuojelu aluetta.

Terttu Vaittinen (Lohjs, 27.03.2021)

#1275

Haukanniemen wanhan "Peikkometsän" tuhoaminen, vaikka lehdessä luki, että alueella tehdään vain hellävaraista metsän hoitoa. Viitasammakoiden (suunniteltu) tuhoaminen Kortepohjan jalkapallokentän takia / Kortesuon kartanon (suunniteltu) koivukujan tuhoaminen parkkipaikan vuoksi.... Suojellun!!! Salorinteen (Muuratsalo / Haikka) tahallinen homehduttaminen tontin takia. Mitäpä nämä viranomaiset välittävät mistään - turha näille on mitään "puhua". Työsopimuksiin kirjattu lojaliteettivelvollisuus eli laillistettu korruptio!

Arja Roiha (JYVÄSKYLÄ, 23.04.2021)

#1284

Tuulivoimalle ei ole helppoa löytää sopivaa paikkaa. Uudistuva , saastuttamaton energia on tärkeä asia. Yritetään kovemmin.

Kristiina Uusitalo (Helsinki, 06.05.2021)

#1287

K-S:n "rullaava" maakuntakaava on tällä hetkellä lainvastainen, koska siitä puuttuvat mm. Natura- ja hiljaisten alueiden määritykset/päivitykset. Olkaa tarkkoina, kun K-S:n maakuntakaavaa ja -strategiaa päivitetään; ja mihin alueille tuulimyllyjä maakuntakaavalla ensisijaisesti ohjataan.

Kirsi Oksiala-Mäki-Petäjä (Jyväskylä, 14.05.2021)

#1290

Tuulivoimaon hyvä! Mutta mylkyt pitäisi sijoittaa niin ettei luonto ja ihmiset kärsi tai vahingoitu. Merelle?

Marja-Liisa Halonen (Helsinki, 19.05.2021)

#1301

Siinä vaiheessa kun tuulivoimaloita alkaa ilmestymään Uudellemaalle, tämä voisi olla jolloin tavalla ymmärrettävää. Palo-alalla työskentelevänä henkilönä ilman järjestelmää, jolla palo tukahdutetaan hyvin varhaisessa vaiheessa (vaihteistoöljyn paloriski ilmeinen), maastoon syrjäseuduille sijoitettuna, näin metsäpalovaaran aikaan kaukana pelastuslaitoksista, en suosittele. Sijoittakaa voimalanne jatkossakin merialuille, ei lähelle mökkiasutusta - Mäntyluoto esimerkiinä. Suomesta löytyy merkittävä määrä tuulivoimaloita, joissa ei ole asianmukaisia pelastustoimenlaitteita, palon indikointi ei yksistään riitä. T. Marko Laaksonen, Ramboll, palotekninen suunnittelu, pelastustoimen laitteet, projektipäällikkö.

Marko Laaksonen (Taipalsaari, 06.07.2021)

#1318

Älkää tuhotko upean luontoalueen tulevaisuutta!
Luonnonsuojelualue, kansallispuisto Natura2000 ja arvokkaat lintualueet suojeltavine lintulajeineen ovat paljon arvokkaampia säilyttää lajirikkauksineen ja hiljaisuuksineen tulevillekin sukupolville kuin lyhyen tähtäimen veroeurot.

Anne Juujärvi (Lahti, 24.09.2021)

#1320

Huomioikaa päätöksissänne alueen luonto/maisema-arvot ja turvatkaa asukkaiden/ mökkiläisten elämä perinteiseen malliin.

Anne Korhonen (Pieksämäki, 17.10.2021)

#1332

Nyt oikeasti järki käteen päättäjät, varmasti tuulivoimaloille löytyy parempiakin paikkoja!

Jaana Jylhä (Jyväskylä, 19.01.2022)

#1341

Yksinomaan maanomistajien ansaintahaluista generoituva tuulivoiman sijoittelu johtaa suuriin vahinkoihin koko Jyväskylän kaupungin imagolle. Mihinkä Jyväskylässä uskaltaa rakentaa / sijoittaa loma-asuntonsa, jos mihin/milloin tahansa naapurustoon voi nousta megalomaanisia tuulivoimapuistoja jonkun yksittäisen maanomistajan päätöksestä?

Juuri Korpilahti on luontoarvoiltaan ja sijainniltaan houkuttelevinta vapaa-ajan asuntojen rakennusaluetta Jyväskylän alueella Etelä-Suomen kaupunkien asukkaille. Haluammekohan todella vaarantaa tätä potentiaalia tällä hankkeella?

Ehdottomasti kannatettavampaa olisi suorittaa hallittu tuulivoimakaavoitus Jyväskylän kaupungin viranhaltijavalmisteluna Jaalan kunnan tapaan - valtuuston hyväksymillä ennakkokriteereillä tietysti. Näin menetellen tuulivoimakaavoitus saisi paremmin tukea myös poliittisilta päätöksentekijöiltä. Tämä hanke näyttäisi etenevän pitkälti maanomistajien ja viranhaltijoiden yhteisten ambitioiden pohjalta. Millään valtuustoryhmällä ei ole valtavaa paloa saada tuulivoimapuisto sijoitettua juuri kyseiselle paikalle.

Tuulivoimaa toki tarvitaan, mutta kannattaisin harkittua etenemistä tämän tyylin sijaan.

Terveisin
A. Laitinen
Jyväskylä

Ari Laitinen (Jyväskylä, 20.01.2022)

#1360

Hei,

Olen taustaltani diplomi-insinööri ja työskennellyt mm. voimalaprojekteissa maailmalla. Voimalatekniikan lisäksi ymmärrän myös puhtaan luonnon ja kansallismaiseman arvon.

Tuulivoima ei ole lainkaan niin puhdas pulmunen, kuin hankkeen edistäjät antavat ymmärtää. Ne tuhoavat maisema-arvot, kiinteistöjen arvot, vaikuttavat lukemattomin tavoin haitallisesti luontoon, eläimistöön, linnustoon, ihmisiin ja kaiken lisäksi aiheuttavat Suomen energiajärjestelmään perustavaa laatua olevan ongelman, tuomalla sähköverkkoon ennalta ennustamattoman tuotantovolyymin, jolle ei löydy tasapainottavaa säätökapasiteettiä.

Suomi tarvitsee edullista, ennustettavaa sähköä, myös talven pakkasissa, kun nämä myllyt seisovat paikoillaan. Edellisten tuhovaikutusten lisäksi, pitäisi siis laskea yhtä suuri säätökapasiteetin investointikulu päälle, silloin näkisimme todellisen hankkeen kustannuksen. Käytännössä nyt esitetään vain itse myllyjen hankkimista, joka johtaa tosiasiassa vain entistä suurempaan sähkön hinnan vaihteluun, nousevalla hintatrendillä.

Tuulivoiman tuotantoiäksi lasketaan usein 20 vuotta. Kuitenkin komposiittilapoja joudutaan vaihtamaan jo muutaman vuoden kuluttua kulumisen takia ja lisäksi suorittamaan muita huoltotoimenpiteitä, nämä tahtovat jäädä usein laskematta mukaan kestävyyslaskelmista, kuten myös Salolan tapauksessa vaikuttaisi olevan.

Päijänteelle tavoitellaan myös kansainvälisesti arvostettua Unescon biosfääritunnusta ja olen käsityksessä, että tämä Salolan hanke sijoittuu juuri samalle alueelle. Mikäli tuulivoimahanke etenee, jäänee biosfäärialuetavoite saavuttamatta ja luonto- ja kulttuuriympäristöarvot siirtymättä seuraaville sukupolville.

Näillä perustein, en voi parhaalla tahdollakaan kannattaa tätä hanketta.

Kristian Isaksson
Jyväskylä

Kristian Isaksson (Jyväskylä, 29.01.2022)

#1366

Ei tuulivoimaloita arvokkaille luontokohteille eikä niille näkyville alueille!

Pentti Hämäläinen (Jyväskylä, 31.01.2022)

#1368

Peräänkuulutan avointa viestintää. Miksi Jyväskylän kaupunki toimi asiassa salassa kyläläisiltä. Hallinnon integriteetti on kaupungilta hukassa edelleen (vrt. esim. Alvan vesihanke).

Alue soveltuu huonosti tuulivoimalle addressissa esiin nostettujen syiden takia.

Pasi Lehtola (Jyväskylä, 31.01.2022)

#1369

Tuulimyllyt sopivat urbaaniin ympäristöön, eikä keskelle lähes koskematonta luontoa, joka sattuu olemaan vielä pimeä alue ja kulttuuriympäristö. Kaupunki voisi mieluummin edistää pienten talokohtaisten tuulimyllyjen hankkimista, sekä aurinkopaneelien asennusta joka paikkaan jonne ne voidaan laittaa.

Liisa Lavi-Eskelinen (Helsinki, 31.01.2022)Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…