Pelastetaan Vuosaari!

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#4805

Vuosaaren(kaan) luontoa ei pidä yhtään enempää tuhota rakentamisen tieltä.
Eikä Helsingin väkiluvun ole tarvetta kasvaa, pikemmin päin vastoin.

Esa Hjerpe (Helsinki, 31.07.2022)

#4814

Miksi Helsingissä pitää rakentaa nimenomaan rantojen ainutlaatuisille metsäalueille ja kallioille samalla tuhoten ne peruuttamattomasti?
Se, mikä on Helsingissä arvokkainta: ranta-alueiden luonto, on ehdottomasti säästettävä kasvuston, eläinlajien ja vapaa aikaa viettävien ihmisten käyttöön.
Tästä luontoarvojen näkökulmasta on helpompi saada kasaan metropolialueen kuntien yhteistyö rakennusalueiden ja julkisen liikenteen järkeväksi ratkaisemiseksi, kuin yrittää epätoivoisesti tilkitä jälkeenpäin ekosysteemeille aiheutettuja tuhoja. Eliölajeja, mikroilmastoja ja esteettisiä arvoja tuhoavia tihutöitä.

Minna Harri (Helsinki, 01.08.2022)

#4824

Luonnon monimuotoisuus ja luonnon itseisarvo tulisi ottaa kaikessa suunnittelussa huomioon. Ihmiskeskeisestä kaupunkisuunnittelusta on pyrittävä siirtymään sellaiseen rakentamisen tapoihin jotka mahdollisimman vähän vaurioittavat arvokasta luontoa ja muunlajisia eläimiä.

Päivi Savolainen (Kuopio, 03.08.2022)

#4825

Olen asunut Vuosaaressa 5 vuotta ja tahallaan vaihtanut työpaikkoja juuri sen takia, että pystyisin jäämään Vuosaareen. Rakastan Vuosaarta koska en tarvitse lähteä minnekkään jos haluan päästä luontoon, nauttia hiljaisuudesta. Kun muutin Suomeen, luulin että suomalaiset arvostavat ja kunnioittavat luontoa: haluaisin uskoa siihen vielä tulevaisuudessakin.

Lili Kulcsár (Helsinki, 03.08.2022)

#4843

Vuosaaressa on uniikki luonto ja haluamme pitää Vuosaaren kauniina merellisenä ympäristönä.
Helsingissä on paljon muuta tilaa rakentaa, pukinmäki, patola, pakila-akselilla on paljon tyhjää tilaa. Älkää tuhotko kaunista saartamme.

Miia Nyman (Helsinki, 05.08.2022)

#4858

Nyt riittää liikarakentaminen!

Paivi Kiiski (Helsinki, 06.08.2022)

#4862

Ei saa tuhota enempää luontoa! Asuinalueet jotka rakennetaan aivan täyteen, on kamalia asfalttiviidakoita, eikä kenelläkään ole turvallista oloa. Tämä tuhoaa sen mistä Suomessa ylpeillään. Puhdas luonto ja lapsilla turvallinen koulutie!

Anne Haavisto (Helsinki, 06.08.2022)

#4864

Älkää pilatko Vuosaaren luontoalueita liialla rakentamisella!

Anita Suntila (Helsinki, 06.08.2022)

#4873

Järjetön täydennysrakentaminen on lopetettava

Sirpa Oksanen (Helsinki, 06.08.2022)

#4879

Luontoarvot kunniaan, erityisesti täällä Vuosaaressa! Vuosaaressahan luonnonläheisyys on ollut itsestäänselvyys. Nyt sitä ollaan kovalla kädellä kyseenalaistamassa. Miettikää!!

Seija Hakulinen (Helsinki, 06.08.2022)

#4886

Tiivis rakentaminen ilman luontoa tekee asuntojen pihoista kuumia ja epämukavia. Ihminen tarvitsee luontoa ja jos se tuhotaan ympäriltä, hyvätuloiset muuttavat sinne mistä luontoa vielä löytyy. 20 vuoden päästä tämän päivän rakentamista kadutaan. Älkää tuhotko Vuosaaren luontoa enempää ja aiheuttako alueen eriytymistä.

Johanna Pekkala (Espoo, 06.08.2022)

#4888

Älkää tuhotko enää metsiä ja rantoja!
Ei luonnon kauneutta saa enää takaisin.

Sari Ervasti-Conti (Helsinki, 06.08.2022)

#4895

Alua on lapsiperheille luonnon ansiosta ystävällinen ja ei mielellään rakennetta täytteen.

Farhiyo Ali (Helsinki , 06.08.2022)

#4903

Silkkaa hulluutta pilata luontoalueet rakentamalla.

Niklas Törnqvist (Helsinki, 07.08.2022)

#4904

Vuosaari on jo täyteen rakennettu. Ne luontoalueet mitä on jäljellä pitää säästää. Lisäksi päättäjäthän eivät ole saaneet Vuosaaren palvelut toimimaan tälläkään asukasmäärällä.

Christel Rimaila (Helsinki, 07.08.2022)

#4906

Olen asunut 20 vuotta Vuosaaressa. Olen asunut ikuisella "rakennustyömaalla":(. Olen nähnyt luontokadon ja kokenut palveluiden huonontuneen. Ei enää lisää tätä kurjuutta ja murhetta!!!

Satu Kantola (Helsinki, 07.08.2022)

#4915

Vuosaari pitää säästää! 😊

Maija Rutanen (Helsinki, 08.08.2022)

#4916

Vuosaaren ja laajemmin itä-Helsingin luontoalueet ovat tärkeitä kaikille helsinkiläisille. Itä-Helsingissä toimiva ympäristötoiminnan nuorisotyöyksikkö hyödyntää itä-Helsingin upeita luontoalueita ja niin ikään palvelee koko kaupungin nuoria. Helsingistä tekee ainutlaatuisen pääkaupungin eurooppalaisessa ja maailmanlaajuisessa mittakaavassa juurikin sen vehreys ja vihreys. Säilytetään se. Tulevina vuosikymmeninä se maksaa itsensä takaisin sellaisina ekosysteemipalveluina kuin sadeveden imeytyminen, lämpötilan säätely, ilmanpuhdistus, yms. Luontokohteet ovat mittaamattoman arvokkaita muutenkin kuin virkistysarvoiltaan.

Karoliina Valontaival (Helsinki, 08.08.2022)

#4954

Asuntoja mahtuu muuallekkin

Satu Juutilainen (Helsinki , 24.08.2022)

#4990

Miksi jäisin asumaan vuosaateen jos syyt miksi olen sinne muuttanut alunperin viedään pois.?

Essi Salin (Helsinki, 24.08.2022)

#4991

Ei rakentamista Vuosaareen !👀 Ei saa tuhoa luontoa ja täällä on jo liian paljoon ihmisiä ! 😥

Riina Klaus (Helsinki, 24.08.2022)

#4999

Säästäkää vuosaaren luonto ja sen luontoeläimet. Se on ollut täällä jo ennen meitä kaikkia ja ansaitsee kunnioituksen. Alueella on myös uhanalaisia lintuja ja muita eläimiä joiden koti alue on. Kasvillisuudesta puhumattakaan. Laajentakaa vaikka Jakomäkeen.

Heidi Vendelin (Helsinki, 24.08.2022)Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…