Ei pienten koulua Oinaskadun yksiköstä!

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#207

Esimerkiksi Mikonkorvesta tulee 8-9 vuotiaalle pitkä koulumatka Kinnariin. On muutenkin lasten etu saada olla pienemmässä koulussa mahdollisimman pitkälle ala-astetta.

T. Entinen oinaskadun koulun oppilas, joka kasvanut Mikon korvessa ja matka kävellen yläasteella tuntui keskustaan pitkältä.

Niina Korhonen (Tuusula, 07.10.2020)

#232

Lapsilla on oikeuksia, joista meidän aikuisten pitää pitää huoli, että ne toteutuvat.

Lapsen oikeuksien sopimus: "Kaikissa julkisen tai yksityisen sosiaalihuollon, tuomioistuinten, hallintoviranomaisten tai lainsäädäntöelimien toimissa, jotka koskevat lapsia, on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu."
"Lapsen etuun ja lapsen oikeuksien toteutumiseen liittyy olennaisena osana lapsivaikutusten arviointi.
Lapsivaikutusten arvioinnin tarkoituksena on varmistaa, että lapsen etua harkitaan kaikessa toiminnassa ja päätöksenteossa."
"Vaikutusten arviointi on myös kustannustehokasta, sillä usein on huomattavasti helpompaa vaikuttaa valmisteilla olevaan suunnitteluun kuin korjata lasten kannalta vahingollisia seurauksia."

Pauliina Hartikainen (Järvenpää, 07.10.2020)

#236

Nykyisessä muodossaan koulu ja päiväkoti ovat toimivia kokonaisuuksia. Suhteellisen uusia rakennuksia ei pitäisi purkaa ja tehdä suuria keskittymiä. Asiassa tulisi edetä lasten ja alueen asukkaiden ehdoilla. Suuri ei ole aina kaunista ja toimivin ratkaisu. Tilat remonttiin vai halutaanko taas osoittaa suomalaisen rakentajan kyvyttömyys tehdä muuta kuin sutta.

Arto Tolkki (Kerava, 08.10.2020)

#237

Pienemmässä tutussa kouluissa lasten on turvallisempaa opiskella. Jatkuvuus luo turvaa. Ongelmatkin ovat pienempiä kun lapset tuntevat toisensa jo päiväkodista lähtien. Koulussa on oltava luokat 1-6. Lähikoulun tulisi olla mahdollista kaikille lapsille.

Raili Tolkki (Kerava, 08.10.2020)

#264

Oinaskadun koulun tulisi säilyä turvallisena lähikouluja alakouluikäisille 1-6-luokkalaisille lapsille. Pienempi koulu, jossa lapset, vanhemmat ja henkilöstö tuntevat toisensa, luo yhtesöllisen, välittävän ja turvallisen oppimisympäristön, jossa on työrauha.

Sanna-Mari Salomäki (Järvenpää, 20.10.2020)

#274

Terholaan ja lähialueelle muuttanut paljon lapsiperheitä ja rakentaminen jatkuu vilkkaana eli lisää perheitä tulee jatkossakin runsaasti. Tarve on todellinen. Luokat 1-6 Oinaskadun koululle!!

Raimo Suikkari (Järvenpää, 30.10.2020)

#287

Meidän lapsemme tarvitsee Oinaskadun koulua pidempään kuin 1-2.lk. Kolmosluokkalaisen on liian pitkän matka mennä yksin Kinnariin asti (Mikonkorvesta).

Anna Mäkinen (Järvenpää, 02.11.2020)

#301

Olen kaksi vuosikymmentä edustanut suomalaisuutta Aasiassa ja lasten hyvinvoinnin, erityisesti koulutuksen, korkea taso on herättänyt suurta ihastusta ja ihmetystä. Hyvän opetusympäristön puutetta ei voi myöhemmin enää korjata. Älkää pilatko sitä lyhytnäköisellä säästöllä, vaan etsikää toinen ratkaisu.

T: järnenpääläisten lasten isoisä, Tokio, Japani

Mika Mäkinen (Tokio, 03.11.2020)

#309

Iltakäyttäjille liikuntasali on aivan olennainen. Seuramme Järvenpään Shukokai karate on toiminut 27 vuotta Oinaskadun koululla, käytännössä niin monella iltatunnilla kuin olemme vuosittain saaneet. Tarjoamme liikunnan iloa ja yhteisöllisyyttä, opetamme kunnioitusta ja itsepuolustusta lapsille ja aikuisille. Seurassa toimii useita perheitä joissa lapset ja vanhemmat harrastavat yhdessä. Tänä vuonna Oinaskadun koulun vuorojen poisjääminen on ollut iso isku toiminnallemme, toki vaihtoehtoisia tiloja on saatu tilalle, mutta Oinaskadun koulu on ollut meille hyvin tärkeä. Koulu tarvitsee liikuntasalin sekä koululaisille että iltaharrastajille.

Jukka Tuhkanen (Mäntsälä, 03.11.2020)

#312

Oinaskadun koulu on säilytettävä alakouluna luokille 1-5! Emme voi vaarantaa lasten oppimisympäristöä laittamalla lapset Kinnarin kouluun, joka jo nyt kärsii tilanahtaudesta!

Virva Tuononen (Järvenpää, 04.11.2020)

#317

Haluan lapsenlapselleni turvallisen koulutien.

Jarmo Mälkki (Ylöjärvi, 04.11.2020)

#318

Lapsenlapselle lyhyt ja turvallinen koulumatka.

Marjo Mälkki (Ylöjärvi, 04.11.2020)

#324

Säästäminen lasten ja nuorten kustannuksella on lyhytnäköistä sekä turmiollista kaupungin veto- ja pitovoiman kannalta! Tulevaisuuden ei tulisi kärsiä nykypäivän virheistä!

Seán McLoughlin (Järvenpää, 04.11.2020)

#330

Isoäitinä toivon, että pienille oppilaille turvataan sopivan rauhallinen ja turvallinen oppimisympäristö!

Sinikka Väyrynen (Juuka, 05.11.2020)

#342

Oma lapseni on 2. luokalla Kinnarin koulussa. Ryhmäkoot ovat järkyttävän suuria, opettajat voimattomia tilanteessa, lapset kärsivät hälinästä ja levottomuudesta. 2. luokkalaiset eivät pääse koko vuonna kertaakaan koulun liikuntasaliin, koska eivät mahdu/ vuoroja ei riitä. Pieniä kouluja on säilytettävä, ettei kokonaistilanne pääse entistä huonommaksi. Lasten oikeus turvalliseen oppimisympäristöön, tuttuihin luokkakavereihin, omaan opiskelutilaan, omaan turvalliseen opettajaan ja turvalliseen koulumatkaan on turvattava myös jatkossa. Kinnarin oppilasmäärää ei voi kasvattaa enää yhtään!

Noora Kökkö (Järvenpää , 06.11.2020)

#354

Pienien lasten koulumatka ei saa olla liian pitkä, Oinaskadun kouluun / tarhaan tältä alueelta on satoja lapsia ja lisää tulossa

Terhi Lindroos (Järvenpää, 06.11.2020)

#361

Muutimme Järvenpäähän, koska ajattelimme sen olevan hyvä paikka lapsiperheelle kasvaa. Luonto lähellä, ihana asuinalue. Nämä uudet suunnitelmat päiväkotien ja koulujen suhteen pistävät meidät pohtimaan uudelleen muuttoa, tällä kertaa pois järvenpäästä. Haluamme asua ja kasvattaa lapsemme paikassa, jossa lapsiperheitä arvostetaan ja jossa lapset saavat kasvaa turvallisissa olosuhteissa. Uusi malli toisi paljon turvattomuutta lapsen arkeen, kun kaikki siirretään isoihin yksiköihin. Milloin olisi aikaa kohdata yksilö eikä vain massa?

Jonna Järvinen (Järvenpää, 06.11.2020)

#397

Olimme taannoin niin tyytyväisiä pieneen turvalliseen Oinaskadun kouluun jota poikamme sai käydä - tätä toivomme kaikille alueen koulukkaille. Oinaskadun koulu tulee säilyttää ehdottomasti vähintään 5. luokkaan tai samanlaisena kuin se toimi alkujaan.

Iiris Laulumaa (Järvenpää, 09.11.2020)Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…