Rosenlew-Museon sekä Arkin toiminnan jatkuvuus Porissa

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#6

Satakunnan museo, Vuoden museo 2019, on oleellisen tärkeä Porin kaupungin imagolle. Historian tuntemisen avulla edetään tulevaisuuden ratkaisuihin.

Tuija Pontela (Pori, )

#10

Nyt on tarkkaan mietittävä tuleeko niitä todellisia säästöjä ettei tehdä hölmöläisten hommia.
Museot ovat hienoja ammattilaisille henkilökuntineen. Jatkoon, ehdottomasti.

Taina Lehtonen (Pori, )

#38

Museot ovat hienoja vierailukohteita lapsiryhmien kanssa ja töissä teemme käyntejä usean kerran vuodessa. Olisi todella harmi, jos ne eivät tulevaisuudessa olisi mahdollisia. Lapset nauttivat museokäynneistä ja oppivat uusia asioita.

Marja Kaski (Pori, )

#41

Satakunnan Museo-vuoden museo.
Aika omituista toimintaa päättäjiltä.

Helena Korpela (Pori, )

#66

Museotoiminnan rajoittaminen Porissa ei tuo toivottuja säästöjä. Muuttakaa päätös viisaammaksi.

Leena-Stiina Airila (Pori, )

#78

Kävin siellä. Aioin tulla toistekin mutta...

Keijo Ahlqvist (Kemi, )

#80

.

Soili Ovaska (Pori, )

#81

Rosenlew-museo on ainutlaatuinen.

Anja Aartolahti (Kuopio, )

#87

Porin kaupunki ja etenkin johtoryhmässä olevat voisi ottaa mallia vaikka Turusta eli lomauttaa itsensä esim. neljäksi viikoksi. Nyt oiva tilaisuus näyttää todellinen "minä" ja halu saada kaupungin budjettivajetta tasattua.

Kaisu Vahtokari (Pori, )

#89

Porin kaupunkistrategian sloganit ovat "TYÖTÄ, ROHKEUTTA, ELÄMYKSIÄ". Museot tuottavat valtavasti elämyksiä, osallistavat ja auttavat satakuntalaisia ja porilaisia viihtymään Satakunnassa ja sitoutumaan omaan asuinseutuunsa. Myös vierailijat hämmästelevät vireää ja ensiluokkaista museotoimintaamme. Meillä on hyvinvointia lisäävä museo. Älkää lakkauttako tai kuihduttako toimintaa, kiitos!

Kirsi-Leena Frigren (Pori , )

#91

Erityisesti Rosenlew-museon osittainenkin alasajo olisi hyvin lyhytnäköistä mm. ottaen huomioon Porin teollinen historia

Kari Heino (Pori, )

#103

Näinkö Pori oikeasti palkitsee hyvästä työstä?
Myötähäpeä. Vahva myötähäpeä.
Tätä perusteetonta, vähän jopa loukkaavaa leikkausta on ihmetelty ympäri Suomea.
Nyt on niin lyhytnäköistä ja vaivihkaista toimintaa jälleen kerran, että on varmaan alettava uskoa että tässä kaupungissa päättäjät ajattelevat aivan jotain muuta kuin asukkaiden hyvinvointia.

Sara Kauno (Pori, )

#113

Kulttuuriperinnön vaaliminen ja historian tiedon jakaminen pitäisi olla itsestäänselvyys ja tärkeä asia.
Luontotalo Arkki ja Rosenlew-museo ovat esimerkillisiä toimijoita tällä saralla.
Säästöjä ja leikkauksia ei tule tehdä ilman todellista selvitystä sen vaikutuksista museotoiminnan jatkumiseen Porissa. On myös tarkasti selvitettävä minkälainen taloudellinen säästö museoiden lakkauttamisesta seuraisi ennen kuin tällaisia päätöksiä voidaan tehdä.

Jenni Joensuu (Pori, )

#115

Tilausmuseomallinen museo ei kykene kehittämään museotoimintaa tai edes ylläpitämään sitä laadukkaana. Myös tärkeä yhteistyö yliopistokeskuksen kanssa tuhoutuu. Lyhytnäköistä politiikkaa.

Reetta Vehkalahti (Pori, )

#121

Kehittyvän kaupungin tunnistaa siitä, että se ymmärtää kulttuurin eri muotojen merkityksen vetovoimatekijänä. Museoiden merkitys tässä on pikemminkin kasvamassa kuin vähenemässä.

Paula Kupari (Rauma, )

#130

Satakunnan museo rakentaa ansiokkaasti paikkakunnan identiteettiä. Kaupungille hyvin hoidettu ja valtakunnallisesti tunnustettu museo voi olla elinvoiman vahvistaja, joka parantaa houkuttavuutta ja kilpailukykyä. Museotoiminnasta ”säästäminen” paitsi pienentää valtionosuuksia, myös heikentää museon luomaa positiivista aluetaloudellista vaikutusta. Tulevaisuuteen katsovat päättäjät ymmärtävät, että museo on elinvoimainvestointi.

Anna Meronen (Rauma, )

#131

”Imagotappiot Porille eivät ole rahassa mitattavissa” ja ”Kumpikin museoista ovat museoina ainutlaatuisia.”

Kaksi todella opettavaista museoa ammattitaitoisine henkilökuntineen!

Elina Inkinen (Pori, )

#137

Museot ovat elintärkeitä kaikille. Rosenlew-museossa on esillä koko Porin teollisuuden historia, joka edelleen näkyy Porin teollisuudessa.
Tilausmuseona museot ei palvele ketään, vaan ne kuihtuvat/unohtuvat ja näin unohdetaan ulkopaikkakuntalaiset vieraat museoissamme.
Museot tulee pitää auki kaikille.
Rosenlew-säätiö ja suku on tukenut museon toimintaa erilaisissa projekteissa. Onko se hukkaan heitettyä?
Nyt tarvitaan kaupungilta rohkeutta kehittää ei vähentää.
Lyhyt aikaiset lomautukset koko kaupungin organisaatiossa tuovat säästöjä. Vaasan mallia kannattaisi pohtia.

Marko Roininen (PORI, )

#158

Luontotalo Arkki on hieno museo varsinkin lapsille! Matalan kynnyksen toiminnallinen museo, jonne voin lastenlasten, tukilasten ja maahanmuuttajien kanssa piipahtaa näppärästi. Oman alueen luonto ja eläimet tulevat tutuiksi ja rakkaiksi! On edullinenkin.

Kaisu Meusel (Pori, )

#167

Rosenlew- museo ja Arkki ehdottomasti säilytettävä entisellään.

Pirta Sarin (Pori, )

#170

Vuoden museo 2019, Satakunnan teollisen historian ja luonnon merkitys aina ajankohtaisia, elämyksiä tuottavia teemoja!

Mia Fagerlund (Pori, )

#189

Rosenlew museo kertoo vahvasti Porin historiasta, Arkki taas alueen luonnosta. Molemmilla on merkittävä yleissivistävä rooli sekä omien asukkaiden että matkailijoiden kannalta. Museoihin pitää päästä sisään avoimesti aukioloaikojen mukaan, eikä pelkästään tilauksesta, jolloin suurin osa kävijöistä jää ulkopuolelle.
Museoiden kehittäminen on ammattitaitoista työtä, mitä pitää kunnioittaa. Satakunnan museo on onnistunut työssään hyvin. Antakaa kävijöiden nauttia laadukkaasta työstä ja pitäkää museot auki.

Maikki Kantola (Turku, )Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…