Pirkkalan ja Lempäälän välinen virkistysmetsä ja ekologinen käytävä tulee säilyttää sellaisena myös tulevaisuudessa.

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#402

Ottakaapa seuraava kohde vertailuun tähän Puskiaisten oikaisu-suunnitelmaan: Karnaistenkorpi Lohjalla, Kisakallion urheiluopiston lähellä, on monipuolinen ulkoilualue metsineen, kallionjyrkänteineen, soineen ja lampineen. Luonnon keskellä hiljaisuudessa on vaikea uskoa, että Helsinki-Turku-moottoritie kulkee tunnelissa alueen alta. Lähde: visitlohja.fi/kohdekortit/karnaistenkorven-luontopolku
Ei siis ole mitään järkeä aiheuttaa nykyisen suunnitelman mukaisesti lisää liikennemelua Pirkkalan alueelle. Ainoa suunnitelma minkä siis voisi hyväksyä Puskiaisten oikaisun suhteen olisi Lohjan esimerkin mukaisesti 2 - 4 kilometriä tunneliin rakennettavaa oikaisutietä ilman meluhaittoja. Helpompi ratkaisu, nyt ainakin alkuun 10 vuoden tähtäimellä, on siis ensin alentaa merkittävästi nykyisen ohitustien liikennemelua vähintään uusien EU-normien tasolle rakentamalla korkeita maa- ja kivivalleja sekä meluaitoja ja lisäkaistoja. Lisäksi tulisi alentaa nopeutta 80 km/h kuten esimerkiksi pk-seudun kehäteillä (kehä-1, kehä-2 ja kehä-3). Lisäksi esimerkiksi Tampere-Helsinki sisääntulo väylällä Vantaan Keimolasta alkaen on nopeus 80 km/h. Myös Helsingin muilla sisääntuloväylillä on pääsääntöisesti tiheän lähiasutuksen alueilla maksimi ajonopeus 80 km/h kesät talvet. Ilmeisesti vain Tamperelaisten tai sitten Ely-keskuksen johdon mielestä lähiohitustiellä pitää päästä 100 km/h kesät talvet. Pääkaupungissa rakennetaan teitä ja ohjataan liikennettä enemmän ihmisten kuin autojen ehdoilla. Ottakaa siis sieltä mallia. Tosin meluvalleissa on sielläkin vielä paljon parantamisen varaa.
Kaupunkien tulisikin kilpailla keskenään hiljaisimman eli asukasystävällisimmimmän kaupungin tittelillä paremminkin kuin autoystävällisimmimmän. Koska valtio kuitenkin antaa pääosin rahat tähän ohitustie-infraan, niin ajoneuvovero-eurot eivät useinkaan näytä riittävän kuin näennäiseen minimaalisen liikennemeluntorjuntaan. Tarvitaanko Sarankulmaankin Onkiniemen tasoinen liikennesummpu sekä vielä lisää kolareita ohitustielle Pirkkalan osuudelle, ennenkuin valtiolta saadaan pääomat Tampereen rantatunnelin tasoiseen tienrakennushankkeeseen?
(Tämän kommentin saa julkaista allekirjoituksen yhteydessä)

Timo Lehtinen (Pirkkala, 15.12.2020)

#407

Meluhaitat moottoritiestä ovat jo nyt suuret Sääksjärven alueella. Tämä tie lisäisi melua kohtuuttoman paljon asukaille, muista ympäristöhaitoista puhumattakaan.

Henna Jokinen (Lempäälä, 15.12.2020)

#413

Metsä on elintärkeä luonnon eliöille ja ihmisille!

Elina Mathlin (Lempäälä, 15.12.2020)

#418

Pysähtykää sinne Puskiaisiin!

Heimo Tuomarla (Lempäälä, 15.12.2020)

#424

Parantakaa mieluummin olemassa olevaa valtatie 3:a ja sen liittymiä. Olemassa olevan väylän kunnostaminen/leventäminen on varmasti merkittävästi edullisempaa. Metsäalueen luonto-, hiilinielu- ja virkistysarvojen säilyttäminen on merkittävämpi ja arviokkaampi asia kuin moottoritien oikaisu.

Ella Näsi (Tampere, 16.12.2020)

#427

Tehkää kestäviä päätöksiä.

Elias Palolampi (Lempäälä, 16.12.2020)

#440

Toivottavasti emme joudu Koijärvityyliin puolustamaan Kurikkakalliota se on säilytettävä !

Mauri Willberg (Pirkkala, 16.12.2020)

#456

Lähimetsiä säilytettävä enemmän.

Lassi Hinkkanen (TAMPERE, 16.12.2020)

#467

Adresissa ei ole mitään kiistettävä kohtaa. Puskiasten oikaisu aiheuttaa rutkasti enemmän haittaa kuin hyötyä. Tervetuloa retkeilemään ja virkistymään!

Virva Pulkkinen (Pirkkala, 16.12.2020)

#513

Kurikkakallion-isonaistenjärvi-taaporinvuoren välinen alue on pirkkalalaisten ainoa metsäalue mitä on enää jäljellä,joka pitää säilyttää meidän virkistysalueena. Nykyisillä päätöksillä metsämme vaihtuvat teollisuuden käyttöön.

Jani Levola (pirkkala, 16.12.2020)

#529

Alueen luonto on ainutlaatuista ja tärkeä virkistysalue paikallisille ihmisille! Luontoarvoja ei saa takaisin!

Johanna Järvinen-Taubett (Lempäälä, 16.12.2020)

#533

Kannatan moottoritien leventämistä tai pelkästään ajonopeusrajoitusta 100:aan ympäri vuoden Ideaparkista alkaen; paremman liikennevaroitusohjauksen Tampereen suuntaan Lahteen/Jyväskylään erkanevaa liittymää varten. Samoin uskon Kangasalta Sääksjärven läpi lentokentälle linjatun kehätien riittävän ajoneuvoille ja raskaammallekin kuljetukselle tarpeen mukaan. Keskityttäisi kohentamaan Sääksjärven kohdalla liittymiä ja radan yli kulkevaa siltaa.
Luontoarvot ovat mittaamattoman tärkeät monimuotoisuudelle ja rauhoittumisen mahdollisuus ihmisille. Ei ole mikään välttämättömyys pilkkoa Birgitan upeaa metsäaluetta fyysisesti eikä tuhota melusaasteella.

Tarja Kononov (Tampere, 16.12.2020)

#534

Metsää on muutenkin liian vähän ei nyt kaikki metsiä turhaan kaadeta❤️

Maria Salo (Akaa, 16.12.2020)

#538

Suunniteltu linjaus tuhoisi noin 100 ha metsää lopullisesti.

Eero Priha (Lempäälä, 16.12.2020)

#540

Jotain voisi jättää metsiäkin.

Aleksandra Aalto (Lempäälä, 16.12.2020)

#541

Älkää viekö isointa henkireikääni, metsää.

Sonja Halme (Pirkkala, 16.12.2020)

#559

Tärkeä lähiliikkumisalue.

Riikka Eerola (Pirkkala, 16.12.2020)

#591

Muutin juuri alueelle suuren metsäalueen suoman luonnonrauhan vuoksi. On kansallisaarre että näin lähellä keksustaa löytyy kaupungista edes tämän kokoisia metsäalueita.En löydä sanoja sille tyrmistykselle, kauhulle, pettymykselle ja surulle mitä näin välinpitämättömien hankkeiden suunnittelukin aiheuttaa aikana, jolloin koko maapallon kantokyky on pettämässä ihmisten tuhoisien toimien vuoksi ja vastuu ainoiden luonnontilaisten alueiden säilyttämisestä tuleville sukupolville on meillä. Nämä ainoat jäljellä olevat luonnontilaiset alueet ovat arvokkainta, mitä meillä on jäljellä maapallomme säilyttämiseksi elinkelpoisena ihmiselle.

Sonja Keränen (Tampere, 17.12.2020)

#597

Lähialueen asukkaat tarvitsevat ympärilleen huolettomia ja helposti saavutettavia ulkoilureittejä joissa on riittävästi tilaa ja ehjiä metsä tai luontopolkualueita joissa voi rauhoittua mm. liikenteen tuottamalta meteliltä..

Merja Luttinen (Lempäälä , 17.12.2020)Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…