Tuloutetun pääomavastikkeen vähennyskelpoisuus tulee säilyttää ennallaan

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#1601

Tämä suosii vain isoja yrityksiä! Vero maksetaan joka tapauksessa, kyseessä vain milloin (heti vs myytäessä)!

Pasi Karvonen (Jämsä , 17.12.2020)

#1608

Järki käteen. Muutos vähentää pienten asuntosijoittajien määrää ja heijastuu vähenevänä rakentamisena.

Esko Pekkanen (Saarijärvi, 17.12.2020)

#1614

Asuntosijoittaminen uudiskohteisiin on mahdollista tavallisille säästöjä kerääville kansalaisille verovähennysoikeuden myötä. Jos oikeus poistetaan, uudiskohteiden kassavirta muuttuu negatiiviseksi ja asuntosijoittamisesta tulee yhä harvempien parempituloisten yksinoikeus. Asuntosijoittamisen tukeminen kannustaa säästämiseen ja vapaaehtoisen eläkevarallisuuden keräämiseen yhteiskunnassa, jossa eläkejärjestelmä ei ole kestävällä pohjalla.

Tomi Tuomainen (Espoo, 17.12.2020)

#1654

Jos muutos toteutetaan, sijoittajat yrittävät säästää remonteissa, jolloin rakennuskanta kärsii. Tästä voi seurata monenlaisia ongelmia kuten kosteusvahinkoja ja sen myötä homesairauksia ym. yhteiskuntaa kuormittavaa.

Leena Piipponen (Oulu, 17.12.2020)

#1671

Vallitseva verosääntely on jatkunut pitkään ja sääntelyn jatkumisen on katsottava turvatun luottamuksensuojan tasoisesti. Sääntelyn muuttaminen vähentäisi yksityisten sijoittajien kiinnostusta toimia vuokranantajina ja tulisi vähentämään vuokra-asuntotarjontaa. Uusia vuokrakohteita hankkineille, nykyjärjestelmän säilymiseen luottaneille vuokranantajille muutos aiheuttaisi ehkä ylipääsemättömiä taloudellisia vaikeuksia. Vuokra-asuntomarkkina joka tapauksessa häiriintyisi pitkäksi ajaksi ja vuokrataso mitä luultavimmin nousisi ainakin uudiskohteissa.

Pertti Piippo (Oulu, 17.12.2020)

#1701

Kyse on vaan veron siirtämisestä eteenpäin, turha käyttää aikaa tähän.

Riku Pennanen (ESPOO, 18.12.2020)

#1714

Täysin epäoikeuden mukainen yksityisiä asuntosijoittajia rankaiseva muutos. Kaikin keinoinko yritätte saada epätasa-arvon ja tuloerot kasvamaan?

Essi Korpela (Turku, 18.12.2020)

#1733

Huomioittehan siellä, että tuo on SIIRRETTY vero, joka realisoituu huoneisto-osakkeen myynnissä valtiolle.

Kimmo Ilvonen (Hyvinkää, 18.12.2020)

#1746

Jos vähennyksiä ei saa tehdä tulee se näkymään joko asuntojen kunnossa tai vuokrien nousuna. Tyypillisimmät asuntontosijoittajat ovat ihan tavallisia ihmisiä, joilla ei ole laittaa ns. Omistaan vaan remonttirahat haetaan vuokrista. Vähälukuiset perheet asuvat useimmiten vuokra-asunnoissa, miten he kestävät vuokrankorotukset?

Josefina Nissilä (Rautjärvi, 18.12.2020)

#1773

Mikäili taloyhtiölainojen kulujen vähennysoikeus poistuu vuokratuloista en jatkossa investoi uusiin asuntoihin vuokrattavaksi. Mielestäni verouudistus koituu niin vuokralaisten kuin rakennusalan tappioksi. Suomen talous vaatii tulevaisuudessa työvoiman liikkuvuutta minkä edellytys on hyvien vuokra-asuntojen riittävä saatavuus. Mielestäni ei tue hallituksen työllisyystavoitteiden toteutumista. Typerää!!

Risto Neuvo (Turku, 18.12.2020)

#1776

Toivon, ettei tietoisesti hankaloiteta asuntokauppaa.
Tässä muutoksessa vuokralainen maksaa korotetun vuokran muodossa kulut.

Anne-Mari Kalliopuska (Oulu, 18.12.2020)

#1781

Sosialismi on sairaus. Kättä voisi pistää omaankin taskuun välillä ja jakaa sieltä.

Markku Airaniemi (Tampere, 18.12.2020)

#1798

Esim. Tampereella viimeisen yli viiden vuoden aikana yli 90% RS-kohteista on laähtenyt puhtaasti piensijoittajien siivittämänä. Tuhannet puensijoittajat ei är enää voi ostaa RS-kohteista asuntoja jos veroja aikaistetaan jo omistusaikaan. Ei vaan ole valtaosalla varaa maksaa aunnoistaan muutamasta tuhannest kymmeniin tuhansiin euroihin veroja nettopalkanyuloistaan. Joten asuntorakentaminen ja siitä saatavat kaupunkien maankäyttömaksut, palkkatulot ja verotulot (koko urakoiden arvonlisäverot, varainsiirtoverot, palkkatulojen tuloverot, koko rakennusalan verkoston yhteisöverot) tulevat laskemaan radikaalisti. Tämä tietää kop suurelle rakennusalalle työttömyyttä, ostovoiman ja kaiken toimeliaisuuden laskua ja vakavaa negatiivista kierrettä koko työllisyyteen ja talouteen. Nyt eri verotoimenpiteillä pitää lisätä toimeliaisuutta talousessa, joka lisää verotuloja ja työllisyyttä, eikä päinvastoin, joka laskee oleellisesti verotuloja. Nyt on syyt ja seuraukset ymmärrettä kaikessa karuudessan. Puhutaan todella vakavasta asiasta.

Janne Nyblom (Tampere, 18.12.2020)Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…