VETOOMUS RAASION AMPUMAKESKUKSEN PUOLESTA

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#16

Olkaa armollisia ja tehkää oikeudenmukainen päätös!å

Veli-Matti Monni (Mikkeli, )

#26

Toimivan ja aktiivisen ampumaradan sulkeminen on kohtuutonta. Paikalle ei varmasti tule mitään muuta toimintaa ja pelkka varaus sellaiselle ei riitä perusteeksi sulkemiselle. Ampumaratojen ylläpito on myös maanpuolustuksellisesti sekä virkistys- ja harrastustoiminnalle tärkeää.

Matti Koskivirta (Siilinjärvi, )

#32

Raasion ampumarata - alue on erittäin tärkeä ja välttämätön kokonaisuus palvelemaan urheilu-ampujien harjoittelu sekä kilpailu toimintaa.

Marko Vähäpesola (Nurmo , )

#38

Sanokee niille että ovat turmelleet ihan liikaa jo Siilinjärven luontoa että 1 ampumarata on heidän montuilleen sovittava.

Pasi Kontkanen (Siilinjärvi, )

#49

Raasion ampumarata-alue säilytettävä nykyisessä käytössä ja varattava mahdollisuus edelleen kehittää aluetta ampumaurheilukeskukseksi

Riku Hytonen (Siilinjärvi, )

#60

Ampumaurheilun harrastamisen mahdollisuus on säilytettävä.Lisäksi niihin on suunnattava julkista rahaa,koska niihin on julkiselta puolelta asetettu vaatimuksia joihin monella seuralla ole varaa.

Jyrki Mäkelä (Vaasa, )

#81

Miksi turvallisesta ampumaurheilusta pyritään tekemään vuosi vuodelta vaikeampaa ja näin ollen lopulta mahdotonta?

Mikael Byman (Siilinjärvi, )

#89

Ampumaradan merkitys ammunta -ja metsästysharrastukseen kehittymisen, olemassaolon ja turvallisuuden ylläpidon ja kehittymisen näkökulmasta. Harrasteolosuhteiden huonontuminen aiheuttaa harrastajamäärän vähentymistä ja taitojen heikkenemisenä ja tästä on suora seuraus haavakoiden määrän kasvu ja pitkällä aikajänteellä myös liikenneturvallisuuden heikentymisenä (mm. hirven metsästyksen vähentymisen seurauksena). Ampumaradan aiheuttamat haitat ovat hyvin samankaltaiset kuin kaivoksesta aiheutuva haitta, joten sijainti on optimaalinen tästä näkökulmasta. Pidän erikoisena kaivostoiminnan suhtautumista ampumarataan, koska itse aiheuttavat vastaavaa haittaa ympäristölle omalla toiminnallaan. Mikäli ympäristöhaitat priorisoidaan hyötyjen yläpuolelle tällöin ampumaradan ja kaivos ovat samassa asemassa ja kannatan molempien lakkautusta. Kuitenkin tällä hetkellä olen vahvasti sitä mieltä, että molempien toimintojen hyöty on haittoja suurempi ja ympäristöhaitat on huomioitu parhaalla mahdollisella tavalla ja kehitetään jatkuvasti ja siksi toiminnan tulisi jatkua nyt ja tulevaisuudessa ampumaradalla, sekä kaivoksella. Itse en tällä hetkellä harrasta metsästystä, enkä ammuntaa, mutta siitä huolimatta mielestäni päätös lakkauttaa merkittävällä talkoolla rakennettua ampumarata-aluetta on yksi silmäinen. Mikäli lakkautuspäätös halutaan pitää olisi vaihtoehtoinen hyväksyttävä ratkaisu osoittaa ja rakentaa harrastajille vastaavat olosuhteet kaivosyhtiön kustannuksilla.

Janne Valtonen (71800, )

#111

Toivottavasti järki voittaa ja annatte toiminnan jatkua. Itsekin vierailen ko. alueella Savoon suuntautuvilla reissuillani.

Mikko Räsänen (Turku, )

#118

Tämä on hyvä adressi ha toivo että kakki Suomen ammuntaa harrastavat metsästäjät,ressut, kilpaampujat... ja muut.. ottaisivatsiihen osaa.

Toni Saariaho (Alaveteli, )

#163

Ois hyvä paikka ja lähelläkin!

Eero Salonen (Siilinjärvi, )

#187

Raasion rata on myös meidän aktiivisten reserviläisten kovassa käytössä, jossa harjoittelemme sekä ylläpidämme ampumataitoja, järjestämme erilaisia kisoja ja ylläpidämme maanpuolustushenkeä. Vastaavanlainen harjoittelu ei onnistu ainakaan tällä hetkellä missään muualla lähialueen radoilla, joten raasion ampumaurheilukeskuksen toiminnan turvaaminen on erittäin tärkeää.

Tuomas Vainikainen (Siilinjärvi, )Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…