Adressi Espoon Tyttöjen Talo® -toiminnan lakkauttamista vastaan

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#2015

Tässä tilanteessa tarvitaan Tyttöjen talon erityisryhmiä ja kohdennettua toimintaa. Pelkkä avoin toiminta ei riitä. Kun panostamme nyt tähän, maksaa se myöhemmin itsensä takaisin moninkertaisesti mm. säästyneinä terveydenhoitomenoina.

Mia Luomanpää (Espoo, 21.10.2021)

#2018

Takana on pitkä korona-aika, joka on vaikuttanut erityisesti nuoriin ja vielä enemmän maahanmuuttajataustaisiin nuoriin ja ollaan muutenkin huolissaan nuorten hyvinvoinnista on Tyttöjen talon kaltaiselle paikalle valtava tarve. Toivoisin Espoon kaupungilta järkeviä ja inhimillisiä päätöksiä ja pitemmälle suuntaavaa perspektiiviä.

Johanna Syren (Espoo, 21.10.2021)

#2024

Toiminnan tukeminen maksaisi varmasti itsensä takaisin jo lähi vuosina.

Gusev Arja (Helsinki, 21.10.2021)

#2032

Päätös toiminnan (eli ryhmien) lakkauttamisesta on epäinhimillinen eikä varmasti tuo säästöjä vaan päinvastoin.

riikka henttonen (Espoo, 21.10.2021)

#2039

Toimin Espoon perhesosiaalityössä sosiaalityöntekijänä. Asiakkainani on espoolaisia nuoria tyttöjä, joilla on monenkirjavia haasteita liittyen sosiaaliseen kanssakäymiseen, vetäytymiseen, pelkoihin, yksinäisyyteen, kouluakäymättömyyteen jne. Erityispalveluilla voimme tukea heitä vain osittain ja he tarvitsevatkin lisäksi myös arkeen sijoittuvaa toimintaa. Tyttöjen talosta tytöt saavat turvallisen toimintaympäristön, läsnäolevia aikuisia, vertaistukea, hyväksyntää ja ylipäätään heidän toimintakykyään tukevia elementtejä. Olen vahvasti sitä mieltä, että Tyttöjen talon matalankynnyksen toiminta on erittäin kustannustehokas tuki näille nuorille tytöille. Sijoittamalla tähän toimintaan vähintään tuon 126 000 euroa vuodessa, säästää Espoo pitkällä aikavälillä huomattavasti muista, paljon raskaammista palveluista.

Laura Liimatainen (Espoo, 21.10.2021)

#2042

Nuorten hyvinvoinnilla ja elämällä on merkitystä.

Janette Grönfors (Helsinki, 21.10.2021)

#2051

Leikatkaa jostain muualta, suomessa on jo tarpeeksi syrjäytyneitä nuoria

Ronja Kolho (Espoo, 21.10.2021)

#2069

Tyttöjen Talolla moni saa apua yksinäisyyteen, masennukseen ja oppivat yhteisöllisyyttä

Susanna Niemi (Espoo , 21.10.2021)

#2085

On suuri vääryys päättäjiltä tällaisina aikoina kohdistaa leikkauksia ja evätä rahoitusta auttavilta tahoilta, jotka edelleen joka päivä osoittavat tarpeellisuutensa. Suomi on yksi Euroopan vaarallisimmista maista naiselle ja tytölle, vaikka kiiltokuvamme sitä ei meille näytäkään. Paikkoja joissa tyttö voi kokea olevansa turvassa ja huomioon otettu ei ole liikaa vaan liian vähän, tällaiset paikat kuten tyttöjentalo ovat ehdottoman tärkeitä olla olemassa.

Aura Wahlgren (Oulu, 21.10.2021)

#2091

Tyttöjen talot tekevät arvokasta ja pitkäjänteistä työtä, joka edistää osallisuutta ja ehkäisee syrjäytymistä ja siten vähentää sosiaalisista ongelmista aiheutuvia kustannuksia. Espoon Tyttöjen talo on monelle nuorelle merkittävä paikka. Toivon teidän näyttävän arvostuksenne vuosien työlle ja Espoon tarinan toteuttamiselle, jota Espoon Tyttöjen talo on tehnyt.

Sarah Tuomaala (Kirkkonummi, 21.10.2021)

#2103

Opettajana minun esitettävä huoleni tästä leikkauksesta. Tyttöjen talo tarjoaa erityisesti maahanmuuttajataustaisille nuorille apua, jollaista ei ole saatavilla mistään muualta. Myös muut oppilaani ovat hyötyneet Tyttöjen talon tukiryhmistä merkittävästi.

Nämä ovat lyhytnäköistiä leikkauksia, joissa vastuu siirretään tuleville päättäjille.

Olli Lönnberg (Helsinki, 21.10.2021)

#2119

Tässä tilanteessa oli Espoon Tyttöjen Talon lakkauttamisen sijaan hyvä vahvistaa kaupungin kanssa yhteisiä toimintatapoja sekä verkostotyötä tarvittavien palvelujen tuottamiseksi. Kukin toimija tuo mukanaan omaa erityisosaamista, mikä tuo tarvittavaa lisäarvoa.

Toiminnan lakkauttaminen tulee maksamaan Espoolle ja valtiolle moninkertaisesti enemmän kuin nykyinen vuosittainen rahoitussumma.

Nämä tytöt, nuoret naiset ja nuoret äidit lapsineen sekä mahdollisesti puolisoineen ovat jo haavoittuvassa asemassa olevia. He tarvitsevat oikea-aikaista tukea ja turvallisen paikan, talon, jonne mennä - ja jossa ammattilaisilla on aikaa ja erityisosaamista kohtaamistyötä varten. Tämä koskettavaa yhtä lailla myös poikia, nuoria miehiä sekä nuoria isiä. Vantaalla on tarpeeseen onnistuneesti vastattu. Moni espoolainen on toivonut Poikien Taloa myös, iästä riippumatta. Palvelulle on tarvetta ja sijaa.

Olen toiminut hanketyöntekijänä Espoon Tyttöjen Talon jalkautuvassa työssä, Sorellassa,, joten puhun omakohtaisesta kokemuksesta. Nykyisessä työssäni sosiaalityössä nuorten aikuisten kanssa, ei minulle tulisi mieleenkään lakkauttaa Espoon Tyttöjen Talon toimintaa. Syys-seuraussuhteet ovat väistämättä ylisukupolvissuuden huono-osaisuuteen ja kärsimykseen heijastuvia. Meillä on Suomessa upeita ja ainutlaatuisia palveluja, jotka kaipaavat jatkokehittämistä ei lakkauttamista. Espoon Tyttöjen Talo kuuluu niihin.

Ystävällisesti,
Noemi Kortetmäki

Noemi Kortetmäki (Vantaa, 21.10.2021)

#2151

Tyttöjen talot on tärkeitä!

Saara Obele (Espoo, 21.10.2021)

#2161

Tyttöjen talo oli minulle tärkeä tuki kun olin vaikeassa elämäntilanteessa.

Tea Sirén (Helsinki, 21.10.2021)

#2171

Tarvitsemme nyt kipeämmin kuin koskaan Tyttöjen taloa ja sitä vastaavia palveluja. Älkää viekö alueen nuorilta heille kuuluvaa tukea ja turvaa. Jos palvelu lakkautetaan, millä ajattelitte korvata tämän? Millä estätte ongelmien eskaloitumisen, kun tällainen ennakoiva palvelu lakkaa kannattelemasta? Tulee paljon kalliimmaksi hoitaa tämän jälkipyykkiä, kuin panostaa nykyisen tuen saatavuuteen.

Taru Patjas (Helsinki, 21.10.2021)

#2197

Todella lyhytnäköistä toimintaa.

Julia Nieminen (Helsinki , 21.10.2021)

#2199

Olen itse hyötynyt Helsingin tyttöjen talon tuesta suuresti koettuani rikkovan väkivaltaisen parisuhteen. En olisi samalla tavalla päässyt jaloilleni ilman sitä. Lisäksi se mahdollisti pienituloisena mm. joogatunneilla käymisen, joka oli mittaamattoman arvokasta. Siellä opitut asiat kulkevat edelleen mukanani. Espoon tyttöjen talo on todella tärkeä, pyydän sydämeni pohjasta sen rahoituksen jatkumista.

Jennie Mariani-Cerati (Helsinkk, 21.10.2021)