Adressi Espoon Tyttöjen Talo® -toiminnan lakkauttamista vastaan

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#1607

Tyttöjen Talojen toiminta tavoittaa nuoria, joita mikään muu toiminta harvoin, jos koskaan tavoittaa. Tyttöjen Talolla tehtävää työtä ei voi kuka tahansa säästöjen toivossa toteuttaa minimalistisesti, vaan heikoimmassa asemassa olevien nuorten tavoittaminen on erityistä osaamista, jota on Tyttöjen Taloilla paikallisesti toteutettu jo vuosia ellei vuosikymmeniä. Osaaminen on tässä Talossa huikeaa ja sitä tulee arvostaa.

Jenni Haapamäki (Tampere, 19.10.2021)

#1611

Tällaiset päätökset kertovat laajemmista arvovalinnoista. Lapset ja nuoret eivät ole oikea säästökohde.

Miisa Mustonen (Helsinki, 19.10.2021)

#1617

Tässä tilanteessa nuoret tarvitsevat kaiken mahdollisen tuen. Heidän varassaan on tulevaisuus.
Nyt prioriteetit kuntoon.

Tuomo Leinonen (Jyväskylä, 19.10.2021)

#1643

Sukupuolierityinen ja sukupuolisensitiivinen nuorisotyö on äärettömän tärkeää ja ainutlaatuista spesifiä tukea, josta ei ole tarkoituksenmukaista leikata missään olosuhteissa.

Touko Niinimäki (Helsinki, 19.10.2021)

#1649

Kun osa tytöistä voi tällä hetkellä ennätyksellisen huonosti, ja seksuaalinen ahdistelu on lisääntynyt räjähdysmäisesti, te teette tällaisen päätöksen?!

Hannele Siro (Kerava, 19.10.2021)

#1655

Mitään naisille tai tytöille suunnattua toimintaa EI TULE LOPETTAA, yhtään missään päin Suomea. Tytöt tarvitsevat aivan kaiken tuen mitä voi saada, tällaista tyttöjä tukevaa toimintaa pitää nimenomaan lisätä!

Piritta Mettinen (Tampere, 19.10.2021)

#1664

Talon olemassa olo on tärkeää!

Siiri Kujansuu (Tuusula, 19.10.2021)

#1670

Nuorten tukemisen puolesta puhutaan paljon, mutta teot puuttuvat. Turvallisesti koettujen ohjattujen, teemallisten ryhmien lopettaminen vedoten siihen, että ne kuuluvat sosiaalipuolelle, on naurettava. Läheiseni nuori löysi vihdoinkin Espoosta turvallisen ryhmän, mitään vastaavaa ei ole tarjolla tilalle.

Paula Männikkö (Helsinki, 19.10.2021)

#1674

Panostakaa nuorisoon!!

Kaisa Peltoniemi (Tampere, 19.10.2021)

#1678

Tyttöjen talo tarjoaa huipputärkeää seksuaalikasvatusta ja tukea kriisi- sekä haastetilanteisiin tytöille. Tätä palvelua ei saa jättää muun kuin julkisen sektorin vastuulle. Tytöt haavoittuvassa asemassa.

Okko Karvonen (Helsinki, 19.10.2021)

#1681

Tyttöjen palveluista säästäminen on lyhytnäköistä. Kouluterveyskyselyn mukaan erityisesti tyttöjen ahdistus ja mielenterveyden oireilu on lisääntynyt. Ohjatut vertaisryhmät, jotka mahdollistavat nuoren identiteetin ja kasvun pohdinnan ja rakentumisen turvallisessa ympäristössä ovat kustannustehokas tapa säästää kustannuksia tulevaisuudessa. Raskaat, korjaavat mielenterveyspalvelut tulevat todella kalliiksi.

Päivi Huuskonen (Lempäälä, 19.10.2021)

#1683

Näin tärkeän toiminnan lopettaminen on epäinhimillistä näin olemattomien säästöjen verukkeella.

Leena Nieminen (Espoo, 19.10.2021)

#1717

Nuorten pahoinvointia vähentävä toiminta on sijoitusta tulevaisuuteen ja maksaa itsensä takaisin. Tärkeää!

Kaarina Rintamäki (Espoo, 19.10.2021)

#1724

Espoon kaupungin avoin nuorisotyö ei korvaa vaikuttavuudeltaan sitä, mitä Tyttöjen talon asiakkaat tarvitsevat ja ovat saaneet Tyttöjen talon ryhmämuotoisten toimitojen kautta ja moniammatillisen henkilökunnan tuella.

Psykologisen turvallisuuden kautta, jota pienryhmät tarjoavat, haavoittuneen ja traumatisoituneen yksilön eheytyminen ja kasvu omaksi itsekseen on mahdollista.
Nuoret, joiden osallisuus omassa elämässään on syystä tai toisesta sidottu tai rajoitettu, tarvitsevat turvallista ohjausta ja harjoittelua kasvaakseen toimivaksi ja osallistuvaksi kansalaiseksi. He tarvitsevat usein myös terapeuttista tukea.
Tyttöjen talon arvokasta, vuosien mittaan rakennettua työtä ei voi ajaa alas ajamatta samalla alas ajatusta tasa-arvoisesta yhteiskunnasta, joka koulutuksen ohella arvostaa sivistystä, demokratiaa ja yksilön vapautta ja osallisuutta koskien oman elämänsä päätöksentekoa.

Nuorisotyöllä on oma merkittävä tehtävänsä, mutta toiminnoillaan se ei korvaa, eikä voikaan korvata Tyttöjen talon toimintaa. Molempia tarvitaan.

Janna Herttuainen (Klaukkala, 20.10.2021)

#1738

Tyttöjen taloon kohdistetut säästötoimet ovat valtavan lyhytnäköistä politiikkaa. Maahanmuuttajanuoret ovat palveluiden ulkopuolelle jäädessään syrj uhassa

Päivi Vuolle (Riihimäki , 20.10.2021)

#1752

Tyttöjen talo on äärettömän tärkeä tuen, tiedon ja turvan tila nuorille tytöille ja naisille, jolle ei ole Espoossa vertaista. Tyttöjen talon toiminta ennaltaehkäisee monitasoisesti nuorten tyttöjen syrjäytymistä ja antaa heille turvalliset puitteet kasvaa vastuullisiksi aikuisiksi. Tyttöjen talon lakkauttamisesta seuraisi valtava määrä henkistä ja todennäköisesti fyysistäkin pahoinvointia, jolle ei voi laittaa hintalappua. Toivon sydämeni pohjasta, että tyttöjen talon tärkeää toimintaa tuetaan jatkossakin Espoon kaupungin toimesta. Kiitos.

Jenni Haiko (Espoo, 20.10.2021)

#1753

Lapset ja nuoret ovat Espoon säästöjen kohteena suurin virhevalinta, joka voidaan tehdä, etenkin kun säästöjä kertyy jo nykyisellään puutteellisista nuorten palveluista: kouluterveydenhuollossa, opiskeluterveydenhuollossa, lastenpsykiatriassa ja MTP-klinikalla. Tyttöjen talo tarjoaa todella tärkeää tukea ja toimintaa espoolaisille nuorille, taloja pitäisi perustaa lisää lakkauttamisten sijaan.

Iida Tuomi (Helsinki, 20.10.2021)

#1763

Turvaa ja tulevaisuutta tytöille!

Minna Pappila (Lemu, 20.10.2021)

#1781

Äskettäin julkaistiin tietoja tyttöjen pahoinvoinnista ja heihin kohdistuvista monista paineista. Näinkö siihen valtiovalta vastaa, sulkemalla tyttöjen elintärkeän turvapaikan, tyttöjen talon???

Erja Kilpinen (Helsinki, 20.10.2021)

#1789

Säästäminen väärissä asioissa johtaa väistämättä lisäkuluihin joskus myöhemmin. Espoon Tyttöjen Talo on tehnyt hienoa työtä perustamisestaan saakka.

Hanna Nurmi (Helsinki, 20.10.2021)