Säilytetään Oulunkylän kehittäminen kuntalaisten käsissä.

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#6

Yhtään puistoa ei saa pienentää . Päinvastoin lisää kasveja ja istutuksia olemassa oleviin.

Lilli Viljakainen (Helsinki, 10.11.2021)

#16

On tärkeää, että on sellainen tavoite, jolla kunnioitetaan olemassa olevia toimijoita ja asukkaiden tahtotilaa.
Tärkeää on, että on sellainen asteittainen ja hallittu kehityspolku!

Jukka Iivarinen (Helsinki, 10.11.2021)

#17

Järki käteen ja säilyttäkää vanha ostari sekä lasten leikkipaikat,viheralueista puhumattakaan.

Ulla Nurmi (Helsinki Oulunkylä, 10.11.2021)

#27

Tytär, pian 3v rakastaa mäkitorpan leikkipuistoa. Tuo ison ilon pienille ihmisille.

Angela Kajava (Helsinki, 10.11.2021)

#32

Oulunkylän kehittämistä ei saa tehdä kiinteistösijoittajien ehdoilla, vaan avoimessa yhteistyössä alueen asukkaiden kanssa. Puistojen uhraaminen valtavalle rakennusmassalle heikentää Oulunkylän viihtyisyyttä. Esimerkiksi Mäkitorpan puisto on valtavan tärkeä oulunkyläläisille, lapsista aikuisiin.

Päivi Rainio (Helsinki, 10.11.2021)

#80

Erityisen tärkeää että kauppa, terveyskeskus, HUS Lab, apteekki ja kirjasto säilyvät ennallaan lähellä asemaa

Tuula Hannuksela (Helsinki, 11.11.2021)

#81

Oulunkylän historiaan liittyy avoimet puistot, sen sijaan että ne rakennetaan yksityiseen käyttöön. Kaavoituksen tehtävä on ottaa historia ja kulttuuri sekä luonto huomioon, Mäkitorpanpuiston rakentaminen ei tue näitä.

Anna Pursiainen (Helsinki, 11.11.2021)

#86

Puistoihin ei saa koskea!

Satu Niemi (Helsinki, 11.11.2021)

#97

Kaupunkia pitää rakentaa kaupunkilaisille ja heidän tarpeista käsin eikä sijoitusyhtiön voitontavoittelun tarpeista. Oulunkylä kaipaa rakentamista mutta siitä pitää keskustella oulunkyläläisten kanssa.

Jaana Kangas (Helsinki , 11.11.2021)

#98

Me kaikenikäiset tarvitsemme puistoalueita, joten kehittäkäämme niitä siis nykyisissä kokoluokissa. Palveluja toki tarvitaan lisää, mutta se ei saa tapahtua puistojen kustannuksella.

Liisa Tossavainen (Oulunkylä, Helsinki, 11.11.2021)

#100

Vihreää idylliä tarvitaan yhä enemmän.

Tanner Keijo (Helsinki, 11.11.2021)

#112

Mäkitorpantien puisto ja muut viheralueet ovat Oulunkylän viihtyisyyden ja identiteetin kannalta korvaamattomia. Oulunkylän kehittämistä ei tule luovuttaa pääomasijoittajien ja kiinteistönkehittäjien haltuun. Tällä vaarannetaan koko asuinalueen imago sen tuleva kehitys.

Mika Falck (Helsinki, 12.11.2021)

#115

Alueen asukkaat ovat oman asuinalueensa parhaita asiantuntijoita. Heitä on kuunneltava!

Elina Ylppö (Helsinki, 12.11.2021)

#117

Näpit irti Ågelin puistoista!

Antti Kuusela (HELSINKI, 12.11.2021)

#121

Tämä adressi on hyvä alku negatiivisen kehityksen katkaisemiseksi, mutta tässä esiteltyjen perustelujen lisäksi on olemassa myös lukuisia muita kaupunkiympäristön ja asuinviihtyvyyden ja - turvallisuuden kannalta oleellisia syitä tehdä paremmat ja kokonaisvaltaisemmat selvitykset hankkeen edelleenkehittämiseksi.

Päivi Tossavainen (Helsinki, 12.11.2021)

#126

Oulunkylän viheralueita ei saa supistaa, päin vastoin niitä pitäisi mahdollisuuksien mukaan pyrkiä lisäämään, sillä lisärakentamisen myötä myös asukasmäärä, eli viheralueiden käyttäjämäärä kasvaa.

Rosa Lumme (Helsinki , 13.11.2021)

#135

Helsingissä ei pidä uhrata enää lainkaan viheralueita muulle käytölle. Jos pitää rakentaa lisää asuntoja ym niin mieluimmin hieman korkeampia rakennuksia. Asukasluvun kasvu ei saa olla itseisavo. Asuinympäristön laatu on tärkeintä.

Timo Kuitunen (Helsinki, 14.11.2021)

#157

Puistoihin ei saa koskea. Ovat tärkeitä viihtyisyyden ja mm ilmanlaadun parantajia.

Johanna Jalonen (Helsinki, 26.11.2021)Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…