Ensiohjauspoliklinikka Ension palvelut on turvattava!

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#35

Pirkanmaalla ja Tampereella erityisesti on mielenterveyspalvelut muutenkin kamalassa jamassa juuri nyt, ja tasan mistään ei ole nyt varaa supistaa! Matalan kynnyksen palveluilla voidaan lyhentää jonoja turvallisesti kun asiakkaat ohjautuvat paremmin, suoraan ja nopeammin oikeaan palveluun. Psykiatriaflipperi on hengenvaarallinen ja kohteena eivät ole ainoastaan syrjäytyneet.
Terveisiä vapaaehtoistoimijalta, me ei voida ottaa koppia kaikesta kaatumatta itse.

Jimi Pellikka (Tampere, )

#38

Ensio on tärkeä matalan kynnyksen mt-palvelu, jollainen pitää olla kaupungin palveluissa. Ension lopettaminen veisi monilta mahdollisuuden hakea ja saada apua

Noora Linnakylä (Tampere, )

#52

Me nuoret tarvitaan tätä!

Dlniya Rahimi (Espoo, )

#69

Tampereen päättäjien tulisi aidosti kuunnella työntekijöitä uudistuksia tehdessään.

Johanna Jalonen (Tampere, )

#70

Säilyttäkää ensio

Toivo Koskinen (Tampere, )

#82

Mielenterveyspalvelut ovat muutoinkin jo täysin ruuhkautuneet ja puutteelliset, joten Ensiosta ei missään nimessä voida tinkiä, vaan nimenomaan tarve on lisätä Ension kaltaista toimintaa, kuten satsata mielenterveys- ja päihdepalveluihin muutoinkin.

Noora Hietala (Tampere, )

#85

Olen ohjannut useita päihde- ja mielenterveystilanteen arviointia kaipaavaa asiakasta Ensioon. He ovat saaneet apua nopeasti ja matalalla kynnyksellä. Joillekin Ension apu on riittänyt ja joillekin ollut tukena jatkoa odottaessa. Mielenterveys- ja päihdealan ammattilaisten tarjoama matalan kynnyksen palvelu antaa asiakkaille toivoa oman tilanteensa järjestymisessä ja voi estää muiden mielenterveys- ja päihdepalveluiden kuormittumista.

Jenni Nurminen (Lyly, )

#93

Mielenterveyshuolto on Suomessa aivan riittävän huonolla mallilla jo ilman, että Ension kaltaisia tärkeitä palveluita karsitaan.

Sami Olkkonen (Tampere, )

#106

Tuloerojen suurentuminen ja huono-osaisuuden lisääntyminen on saatava pysäytettyä. Tasa-arvoisen yhteiskunnan saavuttamiseksi päihde- ja mielenterveyspalvelut sekä niiden saavutettavuus ovat avainasemassa. Entisenä tamperelaisena tiedän, että Ension kaltaiset toimijat ovat ehdottoman tärkeitä. Tällaisilta toimijoilta ei voida leikata.

Fiona Elone (Helsinki, )

#118

Ension toiminnassa on kyse pahimmillaan ihmisten hengissäpysymisestä. Ehdottomasti palvelu, jonka jatkuvuus vähintään nykyisessä laajuudessa on taattava.

Minna Siira (Tampere, )

#190

Aina teitä saa hävetä.

Karoliina Kärkkäinen (Tampere , )