Tammirinteen uhanalainen metsä säilytettävä virkistysalueena

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#211

Mikäli suunniteltu asuntoalue toteutetaan Tammitien liikenne lisääntyisi huomattavasti ja aiheuttaisi meluhaittaa.

Juhani Rossi (Jyväskylä, 12.12.2021)

#216

Riittää jo arvokkaiden kohteiden tuhoaminen. Seuraan tarkasti, ketkä tätä hanketta kannattavat. Heille ei ääntäni heru.

Tero Linjama (Jyväskylä , 13.12.2021)

#221

Tammirinteen uhanalainen metsä on ehdottomasti säilytettävä ulkoilureitteineen alueen ihmisten kuntoilu- ja virkistyskäyttöön.

Rauno Kaukotie (Jyväskylä, 13.12.2021)

#238

On tärkeää säilyttää lähimetsät, jotka ovat asukkaille tärkeitä ulkoilukohteita. Kaavoituksessa olisi huomioitava se.
Jyväskylässä on kaadettu viimeaikoina liikaa metsiä lähialueita!

Tarja Hakala (Vaajakoski, 14.12.2021)

#243

Tämä liian hieno alue tuhottavaksi! Käykää vaikka katsomassa!

Marja Rytkönen (Jyväskylä , 14.12.2021)

#248

Kaunis metsäalue jäämässä rakentamisen alle, aluetta käytetään laajasti virkistysalueena samoilu, marjastus sienestys,uinti, hiihto mm. mainitakseni Metsäalue on jo ympäröity, ei enää lisää rakentamista

Hillevi Etelälahti (Jyväskylä, 15.12.2021)

#250

Eikö Jyväskylä pysty huomioimaan luontoarvoja kaavoituksessa senkään vertaa, mitä me Oulussa teemme?

Esa Aalto (Oulu, 15.12.2021)

#266

Alueella on megaliittimäisiä kivimuodostelmia, toistaiseksi tutkimattomia.

Riku Asikainen (Jyväskylä, 15.12.2021)

#272

Fiksu kaupunkisuunnittelu ja -rakentaminen ottaa huomioon luonnon monimuotoisuuden ja lähiluonnon merkityksen ihmisten hyvinvoinnille. Luontoa ei voi palauttaa mutta suunnitelmat voi aina päivittää.

Inka Karvonen (Oulu, 16.12.2021)

#275

Luonnon monimuotoisuuden suojelun ja virkistysalueiden tärkeyden tiedostamisen tulisi olla myös Jyväskylän päättäjien asia. Toivon, että ette tuhoa kaupungin asukkaille ja eläimistölle sekä kasveille tärkeää metsäaluetta rakentamisen vuoksi. Varmasti omakotitaloille löytyy tilaa muualtakin. Suojelkaa alue nykyisten ja tulevien asukassukupolvien vuoksi.

Sirpa Reinikainen (Turku, 16.12.2021)

#287

Jyväskylän kaupungista löytyy varmasti vähemmän arvokastakin metsää tonttimaasta!

Seppo Sirviö (Raahe, 16.12.2021)

#304

Kuunnelkaa asukkaita!

Petri Haapala (Oulu (entinen jyskäläinen), 18.12.2021)

#311

Monimuotoisuuden turvaaminen on äärimmäisen tärkeää ja se on otettava huomioon aina!
Tällä metsällä on luontoarvojen lisäksi myös korvaamaton arvo kaupunkilaisten hyvinvoinnin kannalta!

Elina Sällinen (Vihtavuori, 19.12.2021)

#317

Ilmasto- ja luontokato syistä metsiä ei tule kaavoittaa asumiseen. Alueen on todettu olevan arvokas luontokohteena, jota kaava osin tuhoaa. Kaupungin ei tule heikentää luonnon monimuotoisuutta enää yhtään.

Heljä Taavitsainen (Jyväskylä, 20.12.2021)

#321

Ette vie niitä perhanan metsiä.

Sandra Laasanen (Jyväskylä , 20.12.2021)

#328

Ulkoilualueita ja luontoa on säilytettävä!

Susanna Kellokoski (Jyväskylä , 23.12.2021)

#337

Lähimetsien ja luonnon monimuotoisuuden tuhoaminen ei hyödytä nykyisiä asukkaita eikä ole muutenkaan kovin järkevää...

Olli Koski (ESPOO, 09.01.2022)

#338

Myös aivan vieressä olevan alueen Väärämäen/Vääräjärven/Saanivvuoren metsänkaato/hakkuu toimintaan pitää puuttua.
Jyväskylässä on kaadettu viime vuosina valtavia metsäalueita. Nämä luontoalueet ovat olleet mahdollisuuksia päästä kokemaan luontoelämyksiä aivan tässä lähellä. Näihin paikkoihin pääse kävelemällä ja ei tarvitse autoa päästäkseen paikalle.
On surullista katsoa kuinka nämä vaikuttavat metsäalueet pieneliöineen kaatuvat yksi toisensa jälkeen.
Metsä on kokonaisuus.

Yrjö Takalo (Jyväskylä, 10.01.2022)

#342

Paikka on lähellä suurta joukkoa ihmisiä,jotka eivät pääse välttämättä kauempana oleviin luonnonpuistoihin

Liisa Rytkönen (Jyväskylä, 19.01.2022)

#345

Asun aivan kyseisen tärkeän luontoalueen välittömässä läheisyydessä ja haluan, että se säilyisi edelleen monipuolisena liikunta-, ulkoilu- sienestys-, marjastus ym.virkistysalueena
-

Liisa Tuohinen (Jyväskylä, 19.01.2022)

#346

Todellakin säilyttämisen arvoinen monimuotoinen taikametsä. Monenlaisia liikkujia eri ikäluokissa. Me tarvitsemme lähimetsää liikunnan ja mielenhyvinvoinnin kannalta. Lapsille myös tärkeää oppia arvostamaan metsää ja sen monenkirjavaa eliöstöä ja kasvillisuutta sekä arvokkaita puita.

Sirpa Tuohinen (Jyväskylä , 19.01.2022)

#356

Eiköhän rakennuksia ole jo ihan tarpeeksi, ei tuhota hyviä lenkkeilymaastoja!!

Alisa Kivijärvi (Jyväskylä, 20.01.2022)

#358

Asuinalueiden lähimetsät ovat erityisen tärkeitä asukkaiden viihtyvyyden ja terveyden edistämisen kannalta. Ympäristön luonnon arvostus lisää myös asuinalueen arvostusta ja asukkaiden näkemysten huomioiminen turvallisuuden tunnetta.

Tarja Sarjakoski (Helsinki, 20.01.2022)

#366

Metsä on meidän mielenterveydelle tärkeä!

Anu Korhonen (Jyskä, 21.01.2022)

#373

Tehkää hyvä päätös asukkaiden hyvinvoinnin ja lähiluonnon puolesta. Tämä metsäalue on korvaamaton ulkoilualue ympäri vuoden monenlaisille kulkijoille. Ajatus siitä että tämä virkistysalue tuhottaisiin tuntuu suorastaan järjettömältä.

Mirja Louhelainen (Jyskä, 21.01.2022)

#378

Lähiluonto ja sen monimuotoisuus on elintärkeä eläimille ja ihmisille. Juuri tänään näin metsässä harvinaistuvia kuusitiaisia. Viime syksynä viirupöllö tarkkaili minua tulevalla rakennustyömaalla pitkään. Tällaista ei tapahdu enää, jos alue häviää.

Marja-Kaisa Miilumäki (Jyväskylä, 22.01.2022)Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…