Vetoomus Loukonlahden väljemmän rakentamisen puolesta

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#605

Pirkkalan valtuusto-ohjelman kuntastrategiasta 2018-2022
”Säilytämme luontoa ja vaalimme arvokkaita luontokohteita.”
Loukonlahden ranta ja peltomaisemat ovat todellakin vanhaa ja arvokasta luontoa ja perinnemaisemaa!

Päivi Aejmelaeus (Pirkkala, 06.01.2022)

#618

Väljää rakentamista rantojen avoimuutta kunnioittaen ja tilaa myös auto-venetraileriyhdistelmien muutaman tunnin päiväparkille.

Antti Lampinen (Pirkkala, 07.01.2022)

#629

Väljenmän asumisen puolesata.
Lisää paikoitus tilaa Reetantielle.

Tapani Honkanen (Pirkkala, 08.01.2022)

#634

Nyt jo Loukonlahdesta ja lähialueilta on tosi haasteellista löytää rauhallista luontoa, jossa vois kulkea muuallakin kuin asfaltilla. Koin, että kesäaikaan oli melkeinpä pelottavaa jo aikuisellekin liikkua Loukonlahdessa ja lähilaueilla. Ei tulisi mieleenikään lähteä pyöräilemään lastenlasten 11v ja 7v kanssa näillä Pyhäreitillä. Väkeä (pääosin nuoria aikuisia) suhahta ohi vasemmalta ja oikealta, uein vähintään kaksi rinnakkain. Sääli, että Pirkkalan kunnan viherimago pikku hiljaa kuihtuu tällä menolla. Olisi
kin paljon reilumpaa olla kunnolla ja julkisesti ison Tampereen asumislähiö eikä yrittää houkutella asukkaita 'kylän' imagolla. Ihmiset täällä ovat tosi mukavia!
Kiitos adressialoitteesta!

t. Uudisasukas

Lenita Nieminen (Pirkkala, 08.01.2022)

#637

Matonpesupaikka pitää säilyttää.

Leena Mannila (Pirkkala, 08.01.2022)

#642

Onnellisia tulevia uusia vuosikymmeniä väljemmässä Loukonlahdessa Pirkkalassa asuville.

Hilkka Raittila (Pirkkala, 09.01.2022)

#668

Loukonlahden kaltaisen alueen "kantokyky" ei kestä näin täyteen sullotun kaavan mukaista rakentamista.
----------------------------
Myös alueen kulttuurilliset seikat on otettava huomioon kaavan tiheyttä alentavana tekijänä, jo siksikin, ettei kulttuuriselvitys jää huomiotta ja vesity.

Alueen äänimaailma muuttuu liikenteen ja muun melun myötä voimakkaasti elämää häiritseväksi; rakentamisen kestäessä pitkään, ehkä, mene tiedä kymmenenkin vuotta. Äänimaailma muuttuu joka tapauksessa pysyvästi.

Terveen yhdyskuntasuunnittelun on otettava huomioon ihminen ja kaavoituksen kautta syntyvän rakentamisen vaikutus asukkaisiin, mikä nyt on tyystin unohdettu. Perusteena ei voi olla pelkästään tehokkuus valuutassa mitaten. Kun nyt pyritään mahdollisimman alhaiseen hintaan per infrastruktuuriyksikkö, se ei voi olla oikea vaikutin kaavoituksessa, vaan on huomioitava myös ihmisten hyvinvointi ja viihtyvyys, kuin myös sullotun kaavan aiheuttamat muut haitat, joita joudutaan myöhemmin korjaamaan. Niitä ovat pysäköintipaikkojen lisäys, tieväylien laajennukset jne.

Kun toisaalla kunnassa on lunastettu miljoonilla rantamaita virkistysreiteille, Loukonlahdessa väylä pyritään sulkemaan sullomalla kaavan turvin alue täyteen rakennelmia ilman hengitysaukkoja. Suunnittelu ei ole johdonmukaista eikä kokonaisuuden kannalta järkevää.

Iso haitta ruuhkakaavoituksesta jo olemassaolevalle asutukselle aiheutuu asuntojen hinnanlaskuna, mikä alkaa siitä, jos tämä sullontakaava hyväksytään ja toteutetaan. Myös asukkaiden viihtyvyys ja alueen viihtyisyys katoaa. Seurauksena voi olla muuttoliike alueelta ja kunnasta poispäin, mikä heikentää Pirkkalan vetovoimaisuutta aiheuttaen mainehaittaa kunnalle ja kunnan harjoittamalle kaavoituspolitiikalle..

Kaava tulee palauttaa valmisteluun sekä selkeään kohtuullistamiseen ottaen humaanin yhdyskuntasuunnittelun perusteet käyttöön. Kaavoituksen tulee olla mm. edellä esitetyin syin oikeasuhtainen ihmisten ja seudun, alueen kantokykyyn nähden.

Pentti Jokinen (Pirkkala, 10.01.2022)

#672

Haluamme säilyttää perinnemaiseman mahd vähin muutoksin!

Paul Arjmelaeus (Pirkkala, 10.01.2022)

#689

Päättäjät, miettikää!

Sinikka Salonen (Pirkkala, 11.01.2022)

#709

Malttia ja järkeä päätöksiin! Tähän maailmanaikaan mennessä luulisi jo tulleen selväksi, millainen on ahneen loppu. Tuhottua ympäristöä ei saada takaisin.

Ritva Alpola (Pirkkala, 12.01.2022)

#720

Järkeä nyt tähän. Miksi pilata hieno kotikuntamme?

Jyrki Valakallio (Pirkkala, 12.01.2022)

#730

Valoja päälle päättäjät! Näin tiheää rakentamista ei halua nykyiset eikä tulevat Louksulaiset.

Jari Vesala (Pirkkala, 12.01.2022)

#735

Pirkkalan tulevassa rakentamisessa tulisi vahvasti kunnioittaa niitä arvoja, jotka ovat tehneet Pirkkalasta vetovoimaisen ja menestyvän. Nämä arvot liittyvät rakentamisen kannalta väljyyteen, luonnonläheisyyteen ja turvallisuuteen. Nykysuunnitelmat vaarantavat peruuttamattomasti nämä arvot ja vievät Pirkkalaa kohti kasvotonta lähiörakentamista. Nykysuunnitelmin Pirkkalan vetovoima ja saavutettu arvostus sekä haluttavuus asuinpaikkana tullaan menettämään.

vesa-jaakko rantala (helsinki, 12.01.2022)

#738

Kuka enää näkee ja kokee vanhoja puita? Meidän sukupolveltamme se oikeus on viety. Näkevätkö lapselapsenlapsenne? Mitä ikinä tehdäänkin, tai jätetään tekemättä, lähtökohta on, että Maa ei ole ihmisten haluja varten, eikä se noudata ihmismielen logiikkaa. Edes Pirkkalassa. Muut eliöt olivat täällä kauan ennen meitä, ja olemme riippuvaisia näistä äärimmäisen monimutkaisista ekosysteemeistä ja kulttuurirakennelmista. Emme tiedä paljoa, mutta sen verran kyllä, että älykäs ihmisten elämää kunnioittava rakentaminen osoittaa nöyrää kunnioitusta kaikkea elämän monimuotoisuutta kohtaan. Nykyiset tuhotoimet ja suunnitelmat tuottavat jo nyt sanoin kuvaamatonta surua, pelkoa, ja vihaa. Jokainen puu on esimerkiksi osa arvaamatonta ekosysteemiä, ja juuriverkostot kulkevat kauttaaltaan, yhteydessä kokonaisuuteen, jonka tasapainoa on vaarallista horjuttaa enää yhtään lisää. Nyt pitää ajatella myös tulevaisuuteen ja elämää ylläpitävät arvot edellä. Jokainen rakennus rannassa on lisäksi turha näköeste ja melu- sekä valosaasteen tuottaja, mitä ei mukavuuushyödyillä voi mitenkään kompensoida.
Ihminen kyllä sopeutuu paljoon, ja meidän on pakko sopeutua, eikä se voi tapahtua erillään luonnon realiteeteista. Mikään pakkohan ei ole rakentaa. Liikuntaan ei ihan oikeasti tarvita halleja ja kenttiä, jotka palvelevat pientä osaa, mutta tuottavat kärsimystä lopulta kaikille. Ihminen liikkuu luonnostaan mieluiten muun elämän keskellä, kun on tilaa ja inspiroiva ympäristö. Sitä kohti siis rohkeasti, niin kaikki voivat lopulta paremmin, ihan luonnostaan, ja myös rahaa kuluu huomattavasti vähemmän.

Maria Jutila (Pirkkala, 12.01.2022)

#744

Loukonlahti on Pirkkalan rantaviivalla erityinen helmi, jonka arvo täytyy säilyttää. Kaavan on otettava tämä huomioon.

Heikki Pitkänen (Tampere, 13.01.2022)

#755

Miksi Pirkkalan kunta tuhoaa epäinhimillisellä rakentamisella systemaattisesti alueen toisensa jälkeen?
Esim.Pereen alue, nyt Loukonlahti?
Miksi asukkailta viedään mahdollisuus asua yhteydessä luontoon?
Suomi on yksi Euroopan harvaan asutuimmista maista?
Ketä tämä aivan liian tiheä rakentaminen ja luontoa pysyvästi tuhoava rakentaminen palvelee?

Lilli Laurikainen-Patjas (Pirkkala, 13.01.2022)

#760

Loukonlahteen ei mitään uusia asuntoja.

Leena Grönqvist (Pirkkala , 13.01.2022)

#770

Loukonlahden vanhojen asuinalueiden turvallisuus ja parkkipaikkoja säilyttäminen on huomioitava kaavassa. Lisäksi nykyisiä viheralueita pitäisi säilyttää enemmän.
Kreetantien yhdistäminen Pereentiehem ja läpiajon mahdollistaminen tulee estää muilta kuin busseilla.
Kreetantien varrella on taloyhtiön parkkipakkojen määrä säilyttäminen on tärkeää, sillä paikkoja on nyt 38 yhtiöllä, jossa on 72 asuntoa.

Erkki Ojutkangas (PIRKKALA, 14.01.2022)

#771

Loukonlahden "vanhojen" asukkaiden asumisviihtyvyys tulee säilyttää. Siis
1) väljempi rakentaminen
2) ranta-alueen säilyttäminen riittävän väljänä (ei rakentamista rantaan saakka)
3) ei läpiajoa Kreetantien kautta uudelle alueelle
4) liikenteen
/autojen lisääntyminen> riittävästi autopaikkoja> tienvarsipysäköinti ongelmallista
5) järvinäkymien säilyttäminen vanhojen taloyhtiöiden asukkaille

Maija Ojutkangas (Pirkkala, 14.01.2022)

#792

Idyllinen rantareitti kilpikaarnamäntyineen. Harvinainen, kaunis maalaismaisema. Siihen ei kukaan tuollaista talosumppua halua. Jos nyt jotain on pakko rakentaa, voisi sen tehdä korkeammalle mäkeen, korkeilla taloilla sinne Haikan metsikköön joka nytkin on hoitamatonta ryteikköä. Ne eivät olisi kenenkään tiellä ja sieltä olisi hienot näkymät järvelle. Asukkaita mahtuisi paljon pienempään tilaan. Lisäksi pitäisi luontoa säästää. Vanhat tammet säilyttää ja puistomaisema. Peltoaukea myös vapaaksi järveen saakka. Silloin säilyisi tämä hieno maisema-arvo ja viihtyisyys. Ja tämä Loukonlahden rantamaisema ei kyllä kaipaa yhtään rakennusta lisää. Säilyttääkseen nykyisen luontoarvonsa.

Katajisto Leena (Pirkkala, 15.01.2022)

#794

Suomessa kesäisin käydessäni olen nauttinut kauniista rantamaisemasta mm siellä Loukknlahdessa. Pettymykseni on suuri. Nimenonmaan rannat ja niityt pitäisi säilyttää kaikille lähiympäristön asukkaille virkistysalueena . Rahako tässä ratkaisee, että muutamat harvat miljoonien omistajat saavat rantamaiseman olohuoneeseensa. Toivoisin suunnittelua joka ottaa huomioon kaikkien lähistön asukkaiden tarpeet, rantojen luonnon säilyttämistä.
Arkitehtinä tekee kipeää katsella tuollaista, sanoisinko suhteetonta suunnittelua.

Sinikka Peijari-Leikam (München , 15.01.2022)

#795

Ratikka tuo kaikenlaista lieveilmiötä Pirkkalan kaavoitukseen. Paheksun tällaista toimintaa.

Jaakko Pitkänen (Pirkkala, 15.01.2022)

#800

Ihanaa perinne maisemaa ei saa pilata
liiallisella rakentamisella.

Marja-Liisa Vallenius (Pirkkala, 15.01.2022)Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…