Pelastetaan Helsingin Vanhankaupunginkosken historiallinen pato

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#601

Älkää puretko

Satu Partanen (Helsinki, 25.01.2022)

#617

Padon säilyttamisen ja Vantaan joen pinnan pysymisen nykytasolla puolesta

Jacob Söderman (Helsinki, 25.01.2022)

#627

Myös minulla on henkilökohtainen kosketus tähän miljööseen. Olen liikkunut ja liikun alueella Helsingissä vieraillessani ja olen myös ikimuistoisia perhejuhlia Vanhankaupunginkosken miljöössä viettänyt. Tämä koko miljöö on osa vanhaa ja arvokasta, säilytettävää rakennettua kulttuuriympäristöä ja -perintöä.

Päivi Yli-Kauhaluoma-Nurmi (Pori, 25.01.2022)

#632

Olen entinen helsinkiläinen. Purkamispäätöksessä ei ole järkeä.

Eino Nykänen (Kuopio, 25.01.2022)

#635

Kiitos

Vappu Törnqvist (Helsinki, 25.01.2022)

#646

Ehdottomasti olennainen osa vanhankaupunginlahden ulkoilu-ja luontokohdetta. Paikan äänimaailmankin kannalta olennainen. Olen viettänyt useita päiviä kosken partaalla maisemia maalaten ja tiedän kuinka tärkeä kohde vanhankaupungin lahti ulkoilureitteineen ja patoineen kaupunkilaisille on.

Kirsti Nieminen (Vantaa, 25.01.2022)

#650

Padon kulttuuriarvo on merkittävä. Nousukohtia voidaan toteuttaa purkamatta patoa.

Outi Lauhakangas (Helsinki , 25.01.2022)

#652

Jättäkää arvokas historiallinen pato rauhaan ja parantakaa kalojen nousureittiä saaren toisella puolella. Miksi brutaalisti tuhota historiaa, kun kalojen nousun voi ohjata joen itäisen haaran kautta. Kuninkaankartanonsaaren molemmilla puolilla virtaa samaa Vantaan vettä.

Leena Mattila (Helsinki , 25.01.2022)

#665

Harkintaa ja tolkkua hankkeisiin ja päätöksentekoon! Lohikalojen nousumahdollisuus jokiin on hyvä ajatus, mutta tässä adressissa esitetyt painokkaat perustelut tämän padon puolesta ovat kiistattomat!

Merja Colliander (VARISTAIPALE, 26.01.2022)

#667

Itäisestä haarasta kalat pääsevät nousemaan! Tällaisia haaroja pitäisi rakentaa mm. Kemijoen patojen rinnalle.

Markku Jutila (Helsinki, 26.01.2022)

#674

Tämä hyvä ratkaisu. Lisäksi tulevaisuudessa tulee olemaan vetonaula ulkoilijoille ja miksei myös turisteille

Juho Suoperä (Helsinki, 26.01.2022)

#689

Tämä on osa lapsuuteni elinympäristöä ja haluaisin ehdottomasti säilyttää sen tällaisena.

Markku Pekkinen (Espoo, 26.01.2022)

#691

Tämä pitää ehdottomasti säästää. Yksi parhaista kohteista Helsingissä saa joka kerta (viikottain) käydessään wow olon putouksen upeuden ja sen miljöön vuoksi.

Sanna Kalliola (Helsinki, 27.01.2022)

#696

Helsinkiä muutetaan rankalla kädellä nykyään, surullista ettei mikään ole säilyttämisen arvoista nyky-hallinnolle.

Marina Huttunen (Helsinki, 27.01.2022)

#704

Ei saa purkaa patoa , koko joki tyhjenee , uimarannat häviää

Marita Saarela (Helsinki , 27.01.2022)

#719

Luontoa ei saa tuhota. Tehkäämme hyvä työ ja säilyttäkäämme Vanhankaupungin koski.

Castrén Viena (Helsinki, 28.01.2022)

#721

Olen entinen Kumpulan asukas, jonka päiväkävely suuntautui usein padolle ja vanhankaupungin lahdelle. Älkää tuhotko hienoa kulttuurimaisemaa!

Liisa Saarela (Porvoo, 28.01.2022)

#727

Koski on purettava.

Antti Mikkonen (Helsinki, 29.01.2022)

#730

Älkääs nyt ihan hulluja!
Jälkipolvi tulee kiroamaan teidät samoin kuin 60-70luvun keskustan purkaja pölvästit!
63 vuotta Stadissa asuneena!

Timo Koskiluoma (Järvenpää, 29.01.2022)

#735

Suojelettehan historiallisen patomme! Rakennattehan myös surkastuneille kalakannoillemme mahdollisuudet elää ja lisääntyä! Me stadilaiset rakastamme luontoamme ja kaikkea kaunista.

Anna Nummela (Helsinki, 29.01.2022)

#738

Mä haluan että se säilytetään kun siitä ei saa tuhota

Johanna Rahkila (Helsinki , 30.01.2022)

#739

Pato on osa historiallista ympäristöä. Ennallistus on epämääräinen käsite. Joen uimapaikat joen varren monen kunnan asukkaille ovat arvokkaat, padon purku laskisi veden pintaa.

Jussi Onnismaa (Helsinki, 30.01.2022)

#753

Säilytettävä kulttuuria ja säästetään Pikkukosken uimalan vedet.

Harri Mannila (Hki, 02.02.2022)

#754

Rädda gamla forsen, en kulturhistoris i stadens historia sedan 1800-talet

Jan Rosqvist (Helsingfors, 02.02.2022)

#758

Pato on välttämätön osa viereistä Voimalamuseota, joka esittelee kuinka sähköntuotanto alkoi ja sivistys otti aimon harppauksen.
Pato on myös valtavan upea vesiputous ja retkikohde. Putoavien vesimassojen seuraaminen on kiehtovaa, ja se antaa alkuvoimaisen taiteellisen elämyksen jonka vertaista saa hakea kaukaa.

Kaarina Kaikkonen (Helsinki, 02.02.2022)

#765

Kaiken vanhan purkaminen saa riittää.

Christoffer Waselius (Helsinki, 03.02.2022)

#786

Helsingin ei pidä tuhota patoa ja se purkaminen aiheuttaa laajoja ympäristö tuhoja/vaikutuksia padon yläpuolisella osalla noin 10km matkalla !

Juha Taina (Helsinki, 15.02.2022)

#790

Pelastetaan Helsingin Vanhankaupunginkosken historiallinen pato

Guy Österman (Siuntio, 15.02.2022)

#797

Pato on osa vanhaa historiallista Helsinkiä ja tulee siten säilyttää.

Yrjö Trube (Helsinki, 15.02.2022)

#800

Pato on lempipaikkani koko Helsingissä. Sitä ei saa missään nimessä purkaa!

Kat Viitala (Porvoo, 16.02.2022)Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…