Ei tuulivoimaloita Ruoveden Ruhalaan!

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#201

I am oldrr than 16 years

Jan Michiels (Brysseli, 16.03.2022)

#206

Vastustan ehdottomasti tällaista hanketta ja yhdyn adressin perusteluihin täysin!

Heidi Strömmer (Tampere, 17.03.2022)

#207

Perehtykää tuulivoiman haittoihin suhteessa hyötyyn, ennen kuin teette mitään peruuttamatonta. Suomessa mennään nyt liian sokeasti tuulivoimayhtiöiden pillin mukaan ja tuhotaan luonto ja ihmisten sekä eläinten elinympäristö!

Tanja Veittimäki (Sastamala , 17.03.2022)

#211

Katsellut uutta asuinpaikkaa ja siitä pidän huolen, että tuulimyllyjä ei ole tai tule lähelle. Tuulimyllyt paljon isompi haittatekijä kuin ensin ymmärtääkään. Ei tuo muuttovoittoa. Siinä ne kiinteistöveroina odotetut tulot kunnalle hupenee.

Ville Myllymaa (Sastamala, 17.03.2022)

#213

Tuulivoima ei ole vihreää energiaa vaikka sitä niin hehkutetaan. Niiden rakentaminen tuhoaa ja saastuttaa enemmän kuin mitä näillä voidaan tuottaa ”päästötöntä” energiaa. Suuri huijaus koko juttu!

Lauri Lehtonen (Sastamala, 17.03.2022)

#214

En vastusta tuulivoimaa. Päinvastoin, sillä ostan itsekin Vattenfallilta nimenomaan tuulivoimaa. Mutta tämän nimenomaisen, kulttuurihistoriallisesti poikkeuksellisen arvokkaan maiseman ja alueen sijasta tulisi etsiä toinen sijainti. Tällä alueella ovat tehneet taidetta Suomen kultakauden tärkeimmät taiteilijat ja heidän perässään sinne ovat sekä hakeutuneet että kesäisin hakeutuvat myös tämän ajan tärkeimmät, kansainvälisestikin merkittävät taiteilijat sekä tapahtumat. Tämä hanke todennäköisesti aiheuttaisi Ruovedelle ja koko Pirkanmaan alueelle laajemmin merkittäviä mainehaittoja sekä taloudellisia tappioita. Edellyttäisi siis ainakin todella paljon huolellisempaa selvitystä ennen kaavamuutosta.

Paulina Ahokas (Tampere, 17.03.2022)

#220

Ostimme juuri hienon rantatontin ja nyt se näkymä tultaisiin pilaamaan tuulivoimalalla, jota en tahdo. Joku paikka löytyy varmasti kauempaa keskustaa ja hienoa järvimaisemaa.

Kari Kellokoski (Ruovesi, 18.03.2022)

#234

Hullut tekee hulluja asioita rahan peräss. Viisaat miettivät pidemmälle.

Eero Asunta (Tampere, 19.03.2022)

#238

Tuulivoima on Saksaan, Venäjälle ja Kiinaan suoritettua Suomen veronmaksajilta toteutettua rahansiirtoa. Kiinteistöverototeutuma on nyt noin max 50% luvatusta tuulivoimayhtiöiden verosuunnittelun myötä. Tämä perustuu toimintavarauksiin ja rakennuskustannusten minimointiin.
Tuulivoima ei sovellu toteutettavaksi luontoarvojen ja luonnon säilyttämisen kannalta Ruoveden Ruhalaan. Sama tilanne on Puolangalla, että minimaalinen ja epävarma tuulivoimakiinteistöverotuotto uhkaa luontomatkailun ja luontoarvojen säilymistä. Allekirjoittakaahan vapain mielin myös tuulivoimavapaa Puolanka adressi ympäri maailmaa hienojen vaaramaisemien ja Paljakan globaalin virkistyskäytön jatkamiseksi.

Arto Hilliaho (Törmänmäki, 19.03.2022)

#243

Ruoveden maisema, järvet, metsät, pellot on ainutlaatuinen.
Sitä ei pidä pilata tuulivoimaloilla jotka tulisivat hallitsemaan maisemaa.
Saksalaiset ovat jo pilanneet oman luontonsa. nyt saksalainen raha yrittää pilata meidän luonnon.
Meidän ei pidä tehdä samoja virheitä,
Vaan arvostaa ainutlaatuista luontoamme.

Matti Suominen (Ruovesi Kotvioniemi, 21.03.2022)

#252

Tiedot noin korkeiden myllyjen vaikutuksista ihmisiin ja muuhun eliökuntaan pitää tehdä tai koota puolueettomasti ja perusteellisest eli kiirehtiä ei saa.

Leena Salmela (Ruovesi, 24.03.2022)

#258

Kun lasketaan hankkeen rahalliset tuotot kunnalle 30 vuoden aikana, ovat ne marginaaliset. Luontoa ei saa takaisin.

Kristiina Kyyrö (Jäminkipohja, 24.03.2022)

#271

Ruovesi on kulttuurihistoriallisesti merkittävää aluetta, eivätkä tuulivoimalat sovi Ruoveden imagoon. Tuulimyllyt saattavat karkoittaa kesäasukkaita, jotka ovat elintärkeitä Ruoveden taloudelle ja vireydelle.

Henni Häihälä (Pirkkala, 25.03.2022)

#275

Ei näin!

Juho Jokipolvi (Hämeenkyrö, 25.03.2022)

#284

Pilaa kaiken

Jorma Piisinen (Veikkola, 25.03.2022)

#289

Ruhalasta kotoisin olevana ja perikunnan osakkaana edelleen Ruhalassa paljon aikaa viettävänä en halua kotitaloani tuulimyllyjen varjoon. On aivan selvää, että koko "Ruhalan suoran" alueella talot ja talotontit menettävät arvonsa. Kukaan ei halua muuttaa/rakentaa taloaan tuulimyllyjen läheisyyteen. Ruovesi asuinpaikkana kyllä menettää lopunkin vetovoimansa, sikäli kun sitä on ollut. Murskamäen alueella olevan luonnon ja metsät maanomistaja on jo ehtinyt suurelta osin pilata suot ojittamalla, metsiä hakkaamalla ja soramurskaamon rakentamisella, joten heidän on turha esittää, että puiston rakentaminen olisi heiltä jokin "ekoteko", he vain tarvitsevat siitä saatavat rahat, kun aluetta ei voi määrättömästi "kupata". Tuulivoimaa en sinänsä vastusta, mutta Suomesta löytyy varmasti parempia, kauempana asutusta olevia paikkoja, joihin tuulivoimaloita voisi rakentaa.

Terhi Taipale (Espoo, 25.03.2022)

#311

Olen ehdottomasti kaikkien uusiutuvien energioiden kannalla, olemme jo vuosia valinneet vihreän sähkön ja ajaneet biokaasuautolla. Nyt on myös viimeinen hetki päästä eroon Venäjältä tulevasta energiasta ja tehdä kaikki mahdollinen ilmaston lämpenenemisen hidastamiseksi. Tuulivoimaa tarvitaan ja sitä tarvitaan myös Ruovedellä. Sanon siis kyllä maalämmölle, aurinkoenergialle ja tuulivoimalle, mutta vastustan Ruhalan tuulivoimahanketta sen sijoituspaikan vuoksi. Kun lähimmät asuintalot ovat kilometrin päässä ei voida väittää, että paikka olisi loppuun asti harkittu. Ruhalan kylän vakituisten asukkaiden kannalta hankkeen eteneminen olisi vielä aivan toista kuin niille, jotka asuvat etäämpänä tai meillekään, jotka tulemme Ruovedelle mökkeilemään, nauttimaan hiljaisuudesta ja ainutlaatuisesta kansallismaisemasta. On helppo kannattaa näitä jättimyllyjä, jos sellainen ei seiso omalla takapihalla. Toivottavasti Ruovedelle tulee tuulivoimapuisto, paikkaan jossa lähistöllä ei ole asutusta.

Valtioneuvoston tutkimuksessa ”Tuulivoimaloiden infraääni ja terveys” (2020) saatiin tietoa tuulivoimaloista kuultavasta äänestä. Osoittautui, että tuulivoimaloiden lähellä sijaitsevien asuntojen sisätiloissa mitatut kokonaisäänitasot olivat koko tutkimusajan suurempia kuin aiemmissa tuulivoimayhtiöiden teettämissä mittauksissa, ja että tuulivoimalat muuttavat maaseudulla lähialueen äänimaiseman kaupunkimaiseksi meluympäristöksi.

Raahessa ja Kurikassa tehdyissä mittauksissa asuntojen sisällä pitkäaikaiset keskimääräiset äänitasot ylittivät terveydensuojelulaissa asetetut suurimmat sallitut äänitasot 10–12 desibelillä. Asumisterveysasetuksen mukainen suurin sallittu yöaikainen kokonaisäänitaso saa olla enintään 25 desibeliä, mutta esimerkiksi Kurikassa 1,6 kilometrin etäisyydellä sijaitsevassa asunnossa mitatut sisämelutasot olivat 37 desibeliä.

Maailman terveysjärjestö WHO toi esille 2018 raportissaan tuulivoimaloiden aiheuttaman terveysriskin. Terveyshaittoja alkaa näkyä, kun yöaikainen äänenpainetaso on ulkona yli 40 desibeliä.

Eija-Riitta Nuotio (Hyvinkää, 27.03.2022)

#322

Tuulivoima hyvä asia. Löytyy varmaan paikkoja parempiakin, joissa haitat vähempää.

Marita Taipale (Kangasala, 27.03.2022)

#323

Kannatan tuulivoimaa, mutta en tätä hanketta kaavaillun sijoituspaikan vuoksi. Se on noin massiivisine myllyineen yksinkertaisesti aivan liian lähellä asutusta. Sen paremmin vakituisten asukkaiden kuin mökkiläistenkään olosuhteet eivät pysy entisellään mikäli tuulimyllyt rakennetaan kaavaillulle paikalle. Tuulivoimaa tarvitaan kuten kaikkea muutakin uusiutuvaa energiaa ja haluan luottaa siihen, että Ruovedellä maltetaan etsiä tuulivoimapuistolle mahdollisimman hyvä paikka, tarpeeksi etäällä asutuksesta. Ettei tämän kansallismaiseman ainutlaatuisuutta tarvitse käydä katsomassa Ateneumissa vaan sitä voi ihailla edelleen paikan päällä. Lisäksi on sanottava, että hiljaisuus on aivan erityistä luksusta näinä meluisina aikoina ja sen arvo tulee vuosi vuodelta nousemaan. Hiljaisuutta Ruovedeltä on tähän asti löytynyt. Toivottavasti myös tulevaisuudessa.

Kurt Nuotio (Hyvinkää, 27.03.2022)

#332

Tuulivoimaloita tarvitaan Ruovedelle mutta paikkaa hyvä vielä harkita

Simo Särkilahti (TAMPERE, 29.03.2022)

#347

Maisemaa erittäin hyvin niin maantien kuin vesireitin puolelta tuntien oudoksun suunnitelmaa, jossa kaavaillun suuruinen tuulipuisto sijoitettaisiin näin lähelle Ruoveden keskeisiä luontoarvoja sekä asutusta.

Iiro Hirvensalo (Järvenpää, 03.04.2022)

#348

Haluan lapsenlapsille luonnon kauneuden. Älkää tehkö tuulivoimaa RUOVEDEN RUHALAAN!!!! !! Kiitos ❤️

Hanna Nyrhinen (33610 tampere, 03.04.2022)

#349

Ei tuulimyllyjä asutuksen ja kansallismaiseman keskelle!! Tuulivoima sinänsä hyvä asia, mutta myllyjen paikka löydyttävä kaukana asutuksesta.

Tuula Paukkunen (Joensuu, 03.04.2022)

#357

Mielestäni tuulipuisto pitäisi perustaa esim adressissa mainitulle alueelle Ruoveden ja Ylöjärven (Kurun) rajamaille

Ulla Ala-Mononen (Tampere, 03.04.2022)

#365

Suunniteltu paikka ei sovellu korkeille tuulimyllyille,

Kari Lahtinen (Kangasala, 03.04.2022)

#369

Tuulivoimalle sopivampi paikka ratkaistava. Tulee vaikuttaan muuten asuntojen ja mökkien hintoihin ja ruoveden kauniiseen imagoon.

Kati Apell (Ruovesi, 03.04.2022)

#380

Mökin myynti tulee ajankohtaiseksi, mikäli nämä tuulimyllyt tulevat Ruhalaan.

Johanna Laakso (Tampere, 05.04.2022)

#382

Ei sovi Ruoveden imagolle isot tuulivoimalat. Meillä on isän puolelta sukutila Kekkosella Rajamäki niminen paikka ja olen täysin sitä mieltä, että tuulivoimalat vesittäisivät alueen maaseudullisen maisema arvon ja kulttuurin.

Pekka Rajamäki (Helsinki, 05.04.2022)

#385

Jyrkkä EI tuulivoima tehtaille ehdotettuun paikkaan. Arvokasta kultturimaisemaa ei saa pilata ehdotettuun paikkaan ja lisäksi myllyt tulevat aivan liian lähelle asutusta. Tehtaalle löytyy varmasti syrjäisempiä paikkoja Ruovedellä, jossa maisema, asutus ja ympäristöhaitat ovat pienemmät. Jos myllyt rakennetaan toiseen paikaan. pitää niistä kerätä rahasto, jolla huolehditaan siitä, että tehtaista ei niiden käytön lopputtua tule haitallista ympäristöjätettä !

Ilkka Hakala (Kuru, 05.04.2022)

#391

Olisi skandaali tärvellä upea kulttuurimaisema.

Eeva Hirvensalo (Helsinki, 06.04.2022)Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…