VETOOMUS LAPSEN EDUN MUKAISISTA KOULUPAIKKAPÄÄTÖKSISTÄ

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#9

Järki käteen päättäjät tulevaisuutemme on lasten käsissä joten antakaamme heille turvallinen tie aikuisuuteen!

Pia Blomqvist (Turku, 13.04.2022)

#37

Nyt järki käteen hyvät päättäjät

Maarit Uuttu (turku, 13.04.2022)

#46

Nyt vihdoin kouluasiat Kaarinassa kuntoon ihan kaikin puolin. Kaikki muu turha pois.

Susanna Korte (Kaarina , 13.04.2022)

#64

Erityisen tuen oppilaan koulupaikkaa ei pitäisi lähteä muuttamaan yhtäkkiä ilman että ollaan huoltajien ja opettajien kanssa asiaa mietitty .

Sari Kotaniemi (Kaarina, 13.04.2022)

#66

sisarukset samaan kouluun,ihmetyttää miksi yksi oppilas ei sovi kouluunne.

Sisko Oksanen (Kaarina, 13.04.2022)

#70

Jostain selittämättömästä syystä kaupunki haluaa lähettää meidän nuorimmaisen pojan eri kouluun kuin: isoveljensä, esikoulukaverinsa ja naapuruston kaverit. Kaupungin strategiaa ja tehtyjä päätöksiä tulee tarkastella uudestaan

Juha-Antti Koskinen (Kaarina, 13.04.2022)

#72

Lähikouluperiaate ja kuntalaisten kuuleminen koulurajojen muutoksista, sekä perustelut koulurajojen siirrolle. Nyt rajoja muutettiin ihan yhtäkkiä ja puskista, tulevan pikkukoululaisen koulumatka olisi 1,4km sijaan reilu tupla eli 3km. Päiväkoti on aikoinaan valittu sen mukaan, mistä kaverit menevät samaan kouluun. Lapsen repiminen pois tästä kaveripiiristä koulurajojen mielivaltaisen siirron takia on käsittämättömän törkeää toimintaa.

Annukka Rentola (Kaarina, 13.04.2022)

#99

Tämä olis pitänyt tehdä jo useita vuosia aiemmin.

Kristiina Iltanen (Kaarina, 13.04.2022)

#135

Perusopetuslaki 3 a § (11.3.2022/163)
Lapsen edun ensisijaisuus
Perusopetusta suunniteltaessa, järjestettäessä ja siitä päätettäessä on ensisijaisesti huomioitava lapsen etu.
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628

Päivi Laakso (Kaarina, 13.04.2022)

#153

Olemme muuttaneet juuri Kaarinaan uudelle asuinalueelle ja täällä näkyy jo paljon muitakin lastenvaunuja meidän lisäksemme. Väestönkasvu ja lapsiperheiden muutto Kaarinaan on tosiasia. Varhaiskasvatuksen paikkojen määrä ja sijainti sekä koulupaikkojen riittävyys pitää saada ajan tasalle!

Heli Tasala (Kaarina, 14.04.2022)

#158

Huomioi lapsen ja perheen etu.

Mirja Huoso (Kaarina, 14.04.2022)

#166

Koulupäätös pitää nähdä kokonaisuutena. Sosiaaliset kontaktit, perheen arjen sujuvuus sekä turvallinen koulumatka pitää olla keskiössä. Hulkkion alue pitää päivitetyn infrastruktuurin myötä lukea kesämäen jatkeeksi ja lähikouluksi osoitettava luonnollisesti Valkeavuori. Rungon koulu joka nyt merkattu Hulkkiossa asuvien lähikouluksi uuden aluejaon myötä on päätöksenä käsittämätön. Reitti Rungon kouluun on kokonaismatkan osalta pidempi sekä reitti huomattavasti turvattomampi kuin valkeavuoreen, johon koulutie hulkkiosta kulkee rauhallisen asutusalueen läpi. Rungon kouluun ainoa reitti Hulkkiosta on vilkkaan helsingintien varrella, jossa raskaan liikenteen määrä on huomattava ja reitti jopa vaarallinen pienelle lapselle.

Petteri Ketola (Kaarina, 14.04.2022)

#169

Järki käteen ja kuntalaisten hyvinvointi edelle!

Timo Mustonen (Kaarina, 14.04.2022)

#189

Sisarusten päästävä samaan kouluun, ihan jo koulumatkojen turvallisuuden vuoksi.

Meiju Gröndahl (Kaarina, 14.04.2022)Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…