Keijupuiston kaavoitushanketta asuintaloiksi ei saa toteuttaa!

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#11

Lapset tarvitsevat tilaa ja luontoa koulun ympärille! Eivät uutta kerrostaloa täynnä pieniä yksiöitä lisäämään levottomuutta ja päihteitä Laajakallioon. Koulu on nyt yksi Kirkkonummen parhaita ja houkuttelee jatkuvasti espoolaisia perheitä muuttamaan Laajakallioon - pidetään se sellaisena!

Linda Hepo-oja (Kirkkonummi , 13.05.2022)

#16

Alue on tärkeä lähiluontokohde päiväkodille ja koululle. Arboretumin eteen on nähty vaivaa ja sitä ei saa hävittää!

Tiina-Maria Tuomi (Kirkkonummi, 13.05.2022)

#25

Koululaiset tutustuvat kyseiseen metsäalaan ja sen kasvillisuuteen.
Kunnalla on muitakin alueita. Liian ahdas rakentaminen luo myös ongelmia, joten miksi sitä ei huomioida. Nythän Laajakallio alkaa näyttämään jo nykyisellään Helsingin lähiöitä. Luontoa tulisi olla rakennusten ympärillä, ei asfalttia.

Petri Ylönen (Kirkkonummi, 13.05.2022)

#27

Tuo metsä tulee säilyttää.Ei Kirkkonummen kunta voi olla edistämässä ”betonibunkkerointia” ja siten hävittää lähimetsiä ja hiilinieluja.Tuo metsä on tärkeä lähikoulun (ja muidenkin)lapsien luontokohde johon he ovat jo vuosikausia istuttaneet puuntaimia;nyt Kirkkonummen kaavoittaja aikoo diktaattorin tavoin tuhota kaiken tuon ja kaavoittaa alueelle kerrostaloja.Kerrassaan tyrmistyttävää.Selittäkää hyvällä omallatunnolla aikeenne noille puuntaimia istuttaneille koululaisille.Tämä kaavoitusaie on kerrassaan pöyristyttävä ja sen alulle panijat on saatava julkisuuteen,näyttämään kasvonsa jotta kuntalaiset tietävät ketkä kunnassamme viranomaisvaltuuksin ovat valmiita terrorisoimaan elinympäristöämme.

Pekka Hokkanen (Kirkkonummi, 13.05.2022)

#40

Metsä on säilytettävä virkistys- ja opetuskäytössä

Johanna Manninen (Kerava, 13.05.2022)

#46

Jos nyt kuitenkin jotain metsäplänttejä jätettäisiin tälle alueelle!!!!!

Anna Koski (Kirkkonummi, 13.05.2022)

#48

Vaehaiskasvatussuunnitelman perusteet sekä perusopetuksen opetussuunnutelman perusteet ohjaavat opettajia sekä kasvattajia hyödyntämään erilaisia oppimisympäristöjä. Silloin niitä on myös huomioitava kaavoituksessa! Tutkitusti luonnolla on monia hyvinvointia ja terveyttä edistäviä vaikutuksia. Samoin ulkona oppiminen tulee oppimista monin eri tavoin ja tutkitusti. Myös ikkunasta näkyvällä maisemalla on vaikutusta oppimiseen ja jälleen tutkitusti!

Myös pienimmillä lapsilla varhaiskasvatuksessa on oikeus tutkia lähiluontoa ja luoda oma yhteys lähiympöristöönsä. Turvallisesti ja päiväkodin lähellä sekä monipuolisesti.

Ekososiaalinen sivistys ohjaa kasvatuksemme ja opetuksemme arvoperustaa. Sen toetutumiseen tarvitaan yhteyttä luontoon!

Virpi Jussila (Kirkkonummi , 13.05.2022)

#51

Koulun lähimetsä ja -luonto on varjeltava lasten käyttöön.

Pekka Rutanen (Kirkkonummi, 13.05.2022)

#82

Työskentelen itse Laajakallion päiväkodissa varhaiskasvatuksen opettajana. Päiväkodin eri lapsiryhmät (eri ikäiset lapset, 1-6-vuotiaat) retkeilevät ja leikkivät viikottain ja päivittäin Laajakallion koulun ja päiväkodin takaisessa metsässä. Pienten lastenkin kanssa on helppoa kulkea metsään, koska se on niin lähellä päiväkotia. Olemme rakentaneet metsään lasten kanssa majoja, tutkineet luontoa ja sen ilmiöitä, tehneet vuosittain seikkailu-, luonto- ja tonttupolkuja, joihin koululaiset sekä lasten vanhemmat ovat osallistuneet lastensa kanssa. Myös Laajakallion Touhulan päiväkodin esikoululaiset ovat osallistuneet Laajakallion päiväkodin esikoululaisten kanssa yhteisten seikkailupolkujen suunnitteluun, rakentamiseen ja seikkailuun em. metsässä.
Metsä on erittäin tärkeä leikki-, liikkumis- ja tutkimusympäristö niin päiväkodin lapsille, henkilökunnalle, koululaisille kuin lasten vanhemmillekin ja kaikille laajakalliolaisille. Metsä on ehdottomasti säilytettävä rakentamattomana, luontaisena lähimetsäympäristönä, jonne kaikkien on helppoa mennä nauttimaan luonnon kauneudesta ja samalla voi oppia luonnon kunnioittamista, arvostamista ja ekologista kestävää kehitystä.

Hannele Stafford (Kirkkonummi, 13.05.2022)

#89

Tämä on lähimetsä pienille päiväkotilaisille. Kunnan varhaiskasvatussuunnitelman mukaan ympäristökasvatus on yksi osa-alue varhaiskasvatuksessa. Pienet lapset eivät voi siirtyä pitkiä matkoja. Kun päiväkodin henkilöstössä vajausta, lähimetsäretket pystytään toteuttamaan eikä niitä tarvitse perua. Lähimetsä on rauhoittava ja turvallinen paikka oppia luonnosta ja kokea luonnossa liikkumisen elämyksiä. Siksikin lähimetsä on tärkeä.

Koulun ikkunoista näkyy metsämaisema ja se rauhoittaa oppilaita. Oppilailla on ihana mahdollisuus pitää tunteja ulkona raittiissa ilmassa luonnon helmassa. Tässä jos missä lapset oppivat arvostamaan vuodenaikoja ja kasvun ihmettä ja pitämään huolta ympäristöstään pitkäjänteisesti. Oma lähimetsä on äärettömän suuri rikkaus!

Sari Soininen (Kirkkonummi, 13.05.2022)

#90

Lisää luontoa ei kerrostaloja!

Krista Munter (Kirkkonummi, 13.05.2022)

#106

Paikallisena tiedän, että metsä on aktiivisessa käytössä ja tärkeä osa päiväkodin ja koulun ulkoilua. Metsää on jo muutenkin kaadettu liikaa alueelta.

Lauri Lavanti (Kirkkonummi, 14.05.2022)

#144

Kaikkea metsä ja peltoaluetta ei saa rakentaa täyteen.

Sanna Kaartovirta (Kirkkonummi, 15.05.2022)

#148

Metsät koulujen ja päiväkotien läheisyydessä on säästettävä, jotta lapset pääsevät metsään oppimaan, siellä heillä ja opeillakin stressitaso laskee, luontosuhde vahvistuu, maapallomme tarvitsee niitä, jotka ymmärtävät metsiemme arvon (ja tässä tapauksessa kyseessä ei taloudellinen arvo!), lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus!

Maarit Björklund (Inkoo, 15.05.2022)

#164

Ei ole mitään järkeä rakentaa näin pienelle alueelle. Puistoalue on tärkeä oppimisympäristö koululaisille, ja tuo paljon iloa leikkialueena alueen lapsille. Iäkkäimmät asukkaat ulkoilevat säännöllisesti polulla (päivittäin keväällä, kesällä ja syksyllä). Millä tavalla kunta on tutkinut kuinka paljon kyseistä aluetta käytetään tällä hetkellä? Kirkkonummelta löytyy sopivampiakin paikkoja rakentamiselle. Tolsan alue on muutenkin muuttunut levottomammaksi kun kerrostaloja on rakennettu enemmän junaradan varrelle.

Petra Lindström (Kirkkonummi, 16.05.2022)

#180

Metsäalue on korvaamaton, päivittäin käytössä oleva oppimisympäristö varhaiskasvatukseen osallistuville lapsille ja alueen koululaisille. Alueella on arboretum, jota on kunnostettu vuosia oppilaskunnan ja vanhempainyhdistyksen yhteistyönä, esim. nimikkopuut, linnunpöntöt, istutukset, hyönteishotellit, luontopolku. Lähimetsä luo viihtyisyyttä ja mahdollistaa Kirkkonummen kunnan valitsemien tavoitteiden saavuttamisen käytännössä: lapsilähtöinen kunta, HINKU, kuntalaiset aktiivisina toimijoina, luonnonläheisyys.

Tuulia Väkeväinen (Kirkkonummi, 16.05.2022)

#182

Olen ollut 40vuotta varhaiskasvattaja ja luonto ja metsä on .ollut jokapäiväinen paikka.Siellä saa olla lapset vapaana ja ilakoida tutustua uusiin ihmeisiin.retkeilemme eväiden kanssa jatutkimme muurahaisten elämää.ym ym

Paula Soininen (Kuopio, 17.05.2022)

#185

Perheemme kaksi lasta ovat molemmat viettäneet suuren osan lapsuudestaan tämän puistoalueen vehreydestä ja luontoelämyksistä nauttien; ensin Laajakallion päiväkodin lapsina, myöhemmin Laajakallion koulun oppilaina. Olemme usein kuulleet innostuneita tarinoita erilaisista majaleikeistä, havainnollisista oppitunneista sekä eväsretkistä lehvistön suojissa. Alueelle ei missään tapauksessa saa rakentaa kaavailtuja rakennuksia vaan alue tulee säilyttää lähiseudun asukkaiden ja päiväkodin + koulun virkistysalueena. Alueen jättäminen nykytilaansa tukee myös päiväkodeissa ja kouluissa toteutettavia ja meille kaikille henkistä pääomaa tuottavia ja jaksamista edistäviä vihreitä arvoja.

Sanna Mäkelä (Kirkkonummi, 17.05.2022)

#187

Ehdottoman tärkeä ulkoilualue koululle, päiväkodille ja alueen asukkaille.

Sanna Toivonen (Kirkkonummi, 17.05.2022)

#189

On täällä lääniä rakentaa ilmankin, että viedään pienten lähimetsä!

Susanna Angervo (Kirkkonummi, 18.05.2022)Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…