Vastustamme Saamelaiskäräjälakiesitystä

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#8

Alkuperäiskansan oikeudet ovat muutakin kuin kieli.

Janipetri Sulasalmi (Hyvinkää , 20.11.2022)

#14

Etnisillä alkuperäiskansan jäsenillä/ihmisillä ei tehdä valtapolitiikka Demokraattisessa Suomessa. Ihmisillä on oikeus itseensä, etnisyytensä, identiteettiinsä ja kulttuuriinsa. Oikeusmurha ei tule kuuloonkaan ja kaikkia saamelaisia ja saamelaisryhmiä tulee kuunnella lain valmistelussa, nyt niin ei ole tapahtunut.

Hilla Vaarala (Saarijärvi, 20.11.2022)

#15

Tämä on oikeus murha jos laki hyväksytään, päätäjät annatteko pienen ryhmän tehdä etnistäpuhdistusta.

Armi Haapamäki (Kittilä, 20.11.2022)

#23

Olemme kaikilla kriteereillä mitattuna saamelaista alkuperäiskansaa. On rikos jättää meidät alkuperäiskansaoikeuksien ulkopuolelle. Olen saamelainen ja ylpeä juuristani.

Lea Sopanen (Salla, 20.11.2022)

#29

Marin ei ajattele kansalaisten etuja. Bilettäminen nuorten seurassa ei ole sopivaa käytöstä suomen pääministeriltä. En halua sellaista käytöstä suomen keulakuvalta. Hän on huono edustamaan suomea ja hänen tekemät päätökset eihän ole kansan eduksi. Saamelais lakiin sanon sen verran että minun isäni on Inarin saamelainen ja mummoni on kasvanut saamelaiseen perinteeseen molemmat asuvat Inarissa. Molemmat ovat biologisesti saamelaisia ja niin olen minäkin hain tänä vuonna vaaliluetteloon ja odotan päätöstä. Minusta uusi laki mitä yritetään ajaa on rasistinen ja siinä suositaan vain tietynlaisia saamelaisia (jotka puhuvat kieltä) minä olen saamelainen mutta minulle ei koskaan opetettu lapsena saamea joten kielen perusteella valitseminen on absurdia. Olen kasvanut ajatellen että olen saamelainen ja se etten puhu saamea ei tee minusta vähemmän saamelaista. Kielellinen perimä on muutenkin heikolla pohjalla sillä vain todella harva osaa saamea, lapset muuttavat kaupunkeihin ja eivät puhu saamea. Jos pelkän kielitaidon perusteella valitaan niin sukupolvien päästä saattaa olla ettei ole yhtään saamelaista. Kaikilla jotka ovat sukunsa kautta saamelaisia on oikeus olla ja äänestää saamelaisten asioista. Nämä asiat on minulle tärkeitä ja toivon että saan äänestää näistä asioista kun ne liittyvät minun elämääni vahvasti. Kaikilla pitäisi olla vapaus olla toteuttaa omaa kulttuuriaan äänestää itseään koskevista asioista ei vain osalla!

Saga Sirviö (Oulu, 20.11.2022)

#33

Uusi laki syrjisi metsäsaamelaisia. Rasismia vuonna 2002.

Asko Sulasalmi (Upplands Väsby , 20.11.2022)

#35

Otettava kaikki Saamelaiset huomioon hallitusohjelman mukaisesti!

Rami Niemelä (Peltovuoma, 20.11.2022)

#36

Hei! Kaikki saamelaiset saman pöydän äärelle ja kaikki kansanedustajat äänestämään lakiesitystä, joka kehittää saamelaista kulttuuria ja kieltä sekä vahvistaa saamelaista identiteettiä tänään ja myös tulevaisuudessa.

Anna-Kaarina Keskitalo (Varkaus, 20.11.2022)

#37

Kielensä menettänyt suomalaistamisen yhteydessä, ei voi olla peruste tulla syrjityksi. Kielen osaaminen ei missään nimessä ole ainoa asia, mistä identiteetti muodostuu ja millä kulttuuri ja etninen tausta määritellään.

Riikka Planting (Jääli, 20.11.2022)

#39

Tutkikaa, älkää hutkiko

Marjukka Frondelius (Lappeenranta, 20.11.2022)

#44

Juha Joonan perusteltu eriävä mielipide on tosiasioihin perustuva kakilta osiltaan ja sen ohittaminen päätöksenteossa on vastuutonta ja typerää.

Risto Turunen (Ivalo, 20.11.2022)

#48

Alkuperäiskansa Suomessa tulee olla yhdenvertaisessa asemassa. Syrjivää lakiesitystä ei tule hyväksyä. Demokratia ja oikeudenmukaisuus tulee olla lähtökohta, että Saamelaiskäräjien legitimiteetti on oikein.

Anu Avaskari (Ivalo, 20.11.2022)

#52

Alkuperäiskansaan kuuluvia ei voi syrjäyttää kielen menetyksen varjolla. Lappalaiset ovat asuneet täällä vuosisatojen ajan, eikä ole oikein, että muualta alle sata vuotta sitten saapuneet määrittelevät vanhojen sukujen jälkeläisten identiteetin

Anja Akujärvi (Ivalo, 20.11.2022)

#64

Demokratian, saamelaisten yhtäläisen äänioikeuden ja oikeudenmukaisuuden puolesta. Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille Suomen alkuperäiskansan jäsenille. Siksi en tue saamelaiskäräjälakiuudistusta sen esitetyssä muodossa.
Alla olevat lait antaa jo nyt saamelaiskäräjille merkittävän vallan ja eriarvostaa ihmisiä ja elinkeinoja. Nekin on syytä tuoda julkisuuteen ja suuren massan tietoon. Metsähallituslaki poronhoidon osalta, Poronhoitolaki, Kolttalaki, Akve kon menettely.
Lisäksi Saamelaiskäräjät käyttää valtaa Luontovarasuunnitelman sekä Hoito ja käyttösuunnitelman kautta.

Aimo Koistinen (Nellim, 20.11.2022)

#70

Erittäin syrjivä lakiesitys

Jarmo Kylmämaa (Kolari, 20.11.2022)

#71

Saamelaiskäräjien valmistelema uusi laki on rasistinen. Saamelaiskäräjien johdon vallan ja ahneuden ruumiillistuma.

Marja-Terttu Peltovuoma (Pukkila, 20.11.2022)

#75

Käräjälaki on uudistettava kaikkia saamelaisia hoomioivaksi. Nykyinen laki on huono ja uusi ehdotus vielä huonompi, epätasaarvoa lisäävä.

Terttu Frantti (Tornio, 20.11.2022)

#87

Saamelaiset ansaitsevat demokratiaan ja oikeudenmukaisuuteen perustuvan lain. Saamelaiset tulee kohdata inhimillisellä tasolla eikä konfliktin osapuolten mustamaalaamisen perusteella muodostetun kuvan kautta etäältä. Konflikti ei ratkea viemällä eriarvoistava lakiesitys läpi väkivalloin, kohtaamatta saamelaisyhteisön sisäisiä haasteita. Saamelaisten äänestäjien tulee olla yhdenvertaisessa asemassa toisiinsa nähden.

Inka Kangasniemi (Rovaniemi, 20.11.2022)

#115

Lakia ei pidä hyväksyä tällaisenaan, tämä aiheuttaa entistä enemmän epäoikeudenmukaisuutta saamelaisten keskuudessa.
- Saamelaisuus on muutakin kuin kieli. Se ei kerro, mistä sinut on tehty, mitä suonissasi virtaa...

Niina Helistö (Rovaniemi, 20.11.2022)

#118

Etelä-Afrikkakin hylkäsi rasismin.

Tarmo Soikkonen (Inari, 20.11.2022)

#127

Kun kuuluu alueensa alkuperäiskansaan jo syntyessään, kuka sen voisi muuksi muuttaa. Jos on syntynyt inarin- tai metsäsaamelaiseksi ja kasvanut ja elänyt inarin- tai metsäsaamelaisessa kulttuurissa, haluaa itse identifioitua saamelaiseksi, esi- isiensä perinteiseen kulttuuriin, silloin on saamelainen. Monilta meiltä vietiin kieli. Senkin vääryyden voi onneksemme nykyisin korjata, kiitos oppimateriaali tuotannon ja saamenkileten opetuksen. Erityisesti te inarin- ja metsäsaamelaiset nuoret, tarttukaa tilaisuuteen opiskella esi- isienne kieli. Vaikka kieli ei voikaan olla alkuperäiskansan keskeisin tunnus, tai kansaan kuulumisen kriteeri, eikä kielen menetys ole meidän syytämme, kyllä se kieli silti kannattaa opiskella.

Kari Kyrö (Inari, 20.11.2022)

#129

Laki pitää perustua tutkittuun asutushistoriaan aina sieltä asti kun asioita on kirjattu.Tutkia myös nykyisten ns.alkuperäisten saamelaissukujen asutushistoria ko.ajalta.

Kari Akujärvi (Ivalo, 20.11.2022)

#137

Sukuni on asunut ainakin jo 1600 luvulta Enontekiöllä. Eikö meillä olisi oikeus asua ja elää luonnon antimista eespäin.

Lilja Kultima (Palojoensuu, 20.11.2022)

#139

Lakiesitys on syrjivä ja epäoikeudenmukainen osaa saamelaisia kohtaan.

Vuokko Kononen (Rovaniemi, 20.11.2022)

#148

Saamelaiskäräjälaissa tulee olla kakki samat kriteerit alkuperäiskansaan kuulumiisesta, kuin on ILO-sopimuksessa. ILO-sopimuksessa määritellään alkuperäiskansaksi polveutuminen siitä kansasta, jotka ovat asuttaneet aluetta, jo ennen muiden asuttajien alueelle tuloa. Me jotka polveudumme Suomen- Lapin vanhimmista asuttajasuvuista, saamelaikäräjät eivät hyväksy meitä saamelaisiksi. Mutta Suomen saamelaisiksi on hyvksytty sellaisiakin henkilöitä joiden esivanhemmat ovat tulleet Suomen alueelle 1800- luvulla Ruotsin ja Norjan puolelta. Heidän jälkeläiset eivät ole Suomen valtion alueen alkuperäiskansaa, vaikka he olisivatkin polveutuneet saamelaissuvuista. Tämä on Suomen nykyiselle hallitukselle liian monimutkainen ja vaikeasti ymmärrettävä asia.

Sisko Sulasalmi (Rovaniemi, 20.11.2022)

#171

Syntyperältäni olen saamelainen.
Katson,että sillä perusteella olen äänioikeudettu saamelaisparlamentissa.

Esa Ylipieti (Hyvinkää, 20.11.2022)

#175

Alkuperäiskansa koostuu yksilöistä, joilla jokaisella on jakamaton ja yhtäläinen ihmisoikeus. Mikään hallinnollinen toimielin ei ole oikeutettu niitä rikkomaan. Ryhmäidentifikaatio voi koskettaa vain tiettyä ryhmää, ei koko kansaa. Mikäli ryhmäidentifikaatio hyväksytään legitiiminä perusteena, tosiasiallisesti hyväksytään vahvimman/suurimman ryhmän dominanssi heikomman/pienemmän ryhmän ihmisoikeuksien suhteen. Oikeusvaltion perusidea on turvata heikommassa asemassa olevien oikeusturva kaikissa tilanteissa. Vahvin vaikuttava tekijä oikeusvaltioperiaatteen kehittämisessä modernina aikana on ollut 2. Maailmansota ja sen aikana antisemitismin pahin kärjistymä historiassa. YK ihmisoikeuskomiteoineen on perustettu juuri siihen pohjaten, että vastaavaa yhden ryhmän ylivaltaa suhteessa yksilön ihmisoikeuksiin ei koskaan enää tapahtuisi missään YK:n sopimuksen ratifioineen maan poliittisissa järjestelmissä.

Birgitta Eira (Enontekiö, 20.11.2022)

#177

Tehkää edes lakiesityksen kunnolla. Tämä ei ole ensimmäinen susi. Hävettää äänestää teitä.

Teija Taavela (Ulvila, 20.11.2022)

#182

Saamelaiskäräjälakiehdotus on syrjinnän hyväksyminen ja eriarvoistaminen saamensuvuille. Se antaa SaKä täyden vallan valita naamataulun mukaan saamelaiseksi. Sellainen ryhmä tulee myöhemmin olemaan sisäsiittoinen kaukana saamelaisuudesta.

Paavo Riihitammela (Kirkkonummi, 20.11.2022)Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…