Vastustamme Saamelaiskäräjälakiesitystä

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#201

Pitää saada esitys, joka saa 100%:n kannatuksen Saamelaiskäräjillä.

Jukka Wuolijoki (Espoo, 20.11.2022)

#211

Rahalla voi ostaa kaikenlaista mutta ei sukua. Henkilön polveutuminen, alkuperäisyys ja sukujuurien selvittäminen ei ole, eikä saa olla pienen, valikoidun omia tarkoitusperiä ajavan ryhmän yksinoikeus. Alkuperäisyyttä ei voi ostaa, ulkopuolinen ei voi sitä muuttaa. Alkuperäisyys on muutakin kuin kieli ja poronhoito. Tänäpäivänä se on esim. eri elinkeinojen yhteensovittamista, yhdessä sovittuja asioita, ei erottelua pienen ryhmän mielihalujen mukaan.

Elli-Maria Kultima (Kilpisjärvi, 21.11.2022)

#215

Lakia ei saa hyväksyä vastustan

Reijo Kyrö (Kittilä, 21.11.2022)

#225

Eivät vain helsinkiläiset saa äänestää koko Suomea koskevista asioista. Ei voi olla niin, että vain osa saamelaisista voi äänestää kaikkia saamelaisia koskevista asioista.

Taija Sillanpää (Kemi, 21.11.2022)

#227

Ihmisoikeuksia ja yhdenvertaisuutta tulee kunnioittaa. Saamelaiskäräjälaissa tulee ottaa huomioon kaikki saamelaisryhmät tasavertaisina.

Ritva Hanuniemi-Pulska (Savukoski, 21.11.2022)

#231

Tämän asian tiimoilta päätöksenteko ja ihmisoikeudet Suomessa 2022 on järkyttänyt tasollaan.

Sanna Kantola (Helsinki, 21.11.2022)

#252

Rkp,vassarit javihreät luulin että vastutta rasismia toisin näyttää olevan, omat ensin muilla ei niinkään ole väliä.

Arto Koskinen (Inari, 21.11.2022)

#263

Laki ei turvaa kaikia saamelasia vain on syrjivä, eikä ota perimää huomioon sillä se on tärkei polveutuminen.

Esa Siitonen (Kittilä, 21.11.2022)

#265

Mulla ei oo asiaan osaa tai arpaa mut hengessä mukana!

Jouni Kärkkäinen (Rovaniemi, 21.11.2022)

#269

Saamelaiskäräjälaki kirjoitettava uudelleen.

Arja Mäkitalo (Sodankylä, 21.11.2022)

#277

Olen metsäsaamelaisten jälkeläinen sekä isäni että äitini puolelta.
Se kamala häpeän taakka jota isomummini on kantaneet, salatessaan saamelaiset juurensa, asian salailu, jotta jälkipolvi voisi kokea olla tasavertainen muiden suomalaisten kanssa. Milloin aletaan opettamaan alkuperäiskansan historiaa, vääristelemättä?
Nykyinen lakialoite on kuin veistä haavassa vääntäisi.
Samaan aikaan nämä niin sanotut oikeat saamelaiset haukkuvat mm metsäsaamelaisia ( Kemilappalaisia) sukupuuttoon kuolleiksi, valtaväestöön sulautuneiksi. Kieltävät oikeuden pitää sukuasuja ym. Ne on kuulemma vanhoja tarjoilian vaatteita ym. Rasismia jälleen.
Ääni oikeus tulee kuulua varsinkin niille, jotka asuvat vanhan lapin alueella (ei minulle), joiden sukujuuret ja kantaisät lappalaisissa / saamelaisissa. Kirkko karsi kielen mm nykyisen Koilismaan alueen alkuperäisväestöltä. Jopa miehet piestiin, jos puhuivat omaa kieltään. Minunkin mummini oli oppinut ensimmäisenä kielenään keminlapinkielen. Hänen juuret Posion saamessa, joskin hänen ispvanhempansa olivat joutuneet muuttamaan Rovaniemelle, elannon perässä.
Minä ja sisareni opimme kuitenkin metsäyhteyden ym taitoja vanhemmiltmme. Tietämättä mistä kaikki juontui, kuinka vanhaa perua tietomme olivat. Lapsemme ja lapsenlapsemme oppivat tiedon meiltä, vaikka jälleen esiin npussut rasismi vaijentaa meidän suunme. On niin paljon helpompi olla vain suomalainen.
Suomalainen , mitäs historia siitä kertoo? Monen kansan sekoitus, mutta se tekee meistä ainutlaatuisia, itseemme uskovia ihmisiä.
Eija Hänninen mm noaidi Aikkian jälkeläinen

Eija Hänninen (Liminka, 21.11.2022)

#291

Me olemme olemassa.

Elisa Annunen (Tampere, 21.11.2022)

#316

Nykyisten "saamelaisten" tavoite on pitää heidän joukkonsa mahdollisimman pienenä, koska päätavoite on SAAMENMAA, ei kunnallinen vaikutusvalta. Vrt Norjan ja Ruotsin suuret saamelaisväestöt; siellä tavoitteena vaikuttaminen politiikkaan. Keminlapin metsäsaamelaisten diskriminointia voi tarkastella myös tästä Suomen saamelaisten Saamenmaa-haaveesta käsin: sen verran realisteja ovat, että tajuavat ettei sentään puolta Suomea voida vaatia Saamenmaaksi! GEENITUTKIMUS OLISI PUOLUEETON RATKAISU SAAMELAISUUDEN SELVITTÄMISEKSI. Eikö sitä uskalleta ottaa työkalupakkiin? Ja vielä: saamelaiset eivät ole Suomen tai EU: ainoa alkuperäiskansa. Esim Suomessa jaVenäjällä sellainen status kuuluisi myös karjalaisille ja vepsäläisille. Ylimalkaan KAIKKI ims- kansat (itämeren suomalaisia kieliä puhuvat kansat ovat alkuperäiskansoja!

Marjatta Astren (Hämeenlinna, 21.11.2022)

#322

Periytyminen osoittaa saamelaisuuden!

Juhani Ollila (Helsinki, 21.11.2022)

#323

Rotulait eivät taida kuullua tähän maailman aikaan.

Petja Sillanpää (Espoo, 21.11.2022)

#325

Vaalitavan muutos listavaaleiksi

Riitta Aikio (Utsjoki, 21.11.2022)

#328

Suomi on demokratia.

Kai Alt (Rovaniemi, 21.11.2022)

#348

VALTION PÄÄTTÄJÄT HUOMIO !!
Käviskö eduskunta vaaleissa sama käytäntö kuin saamelaiskäräjä vaaleissa. Kuntakiintiöt käräjävaaleissa vääristää demokratian ja antaa yhdelle saamelaisryhmälle ylivallan.
KÄRÄJÄ VAALIT TOIMII NÄIN:
Käräjille valitaan yhteensä 21 edustajaa.Jokaisesta saamelaiskunnasta pääsee 3 ehdokasta käräjille kiintiöillä. Loput ehdokkaat valitaan äänimäärien mukaan.
Ongelma on se, että äänioikeutettujen määrä kunnissa on kovin erillainen.
Enontekiön kunta n. 320 äänioikeutettua
Utsjoen " n. 470 "
Sodankylässä " n.120 "
Inarissa " n.1470 "
Koska Enontekiön, Utsjoen ja Sodankylän kunnissa asuu pelkästään pohjoissaamelaisia, he saa aina 9 kiintiö paikkaa käräjille.
Inarinkunnassa asuu kolttasaamelaisia, pohjoissaamelaisia ja inarinsaamelaisia he saavat 3 kiintiöpikkaa, vaikka äänioikeutettuja on Inarissa enemmän kuin noissa muissa kunnissa yhteensä. Koska pohjoissaamelaisia asuu myös inarinkunnassa heille tulee aina muutama edustaja käräjille myös Inarista. Tällä vaalikaudella 2 pohjoissaamelaista henkilöä.
Näin pohjoissaamelaisilla on aina enemmän edustajia käräjillä, kuin koltilla ja inarinsaamelaisilla yhteensä. Tätä demokratia vajetta ei ole korjattu uuteen lakiehdotukseen. Syy siihen on, että uutta lakiehdotusta on olleet laatimassa ainoastaa pohjoissaamelaiset käräjillä valtaapitävät henkilöt, itse valitsemiensa lakimiesten kanssa.

Marjatta Soikkonen (Inari, 21.11.2022)

#353

Suomen SaKä lakimuutos esitys on välttämättä pysäytettävä! Suomi ja Ruotsi ovat jo vuosikymmeniä halunneet nousta Kansainvälisten ihmisoikeuksien suojelijaksi ja se on mahdollista vain, jos omien maitensa sisällä selvitetään KAIKKI, ja tarkoitan tosiaan kaikkien ihmisten perusoikeudet! Olen lukenut saame ja "lappalais" historiaa 55 vuotta, tiedän tarkalleen, ainakin viimeisten 2000 vuoden tapahtumat, nimitykset ja tehdyt vääryydet heitä kohtaan, joihin on saatava loppu! Tiedän myös että Saamenkansa on YKSI KANSA, kutsu sitä sitten saamelaiseksi tai lappalaiseksi! Valitettavasti on hyvin paljon väärinkäsityksiä heidän nimestä, jonka avulla yrittää entiset koloniaalivaltiot Suomi/Ruotsi lisätä sitä, jo 1400 - 1500 luvuilla alkanutta heikennystä, hajoittamista ja hallitsemista saamen kansasta, joiden alueille kolonivaalivaltiot on rajoitettu! En kirjoittaisi sanaakaan jos en varmasti tietäisi ja olen aina valmis kuunteluun ja kuuntelemaan! On ymmärtämätöntä että Suomen oikeusministeriö edes ajattelee lakimuutosesitystä sinä, jona se on julkaistu. Siihen sisältyy syviä ja suuria ihmisoikeusrikkomuksia, suomen peruslainrikkomuksia, ohittelua, vähäistelyä ja vakavaa syrjintää! Siksi olen täysin vastaan tätä ja vaadin että Suomen valtio otta Saamelaiskäräjilta diktatoorisen vallan pois ja alottaa asioiden selvitykse, transparanttisen neuvottelun voimalla ihan alusta, uudelleen, johon KAIKKI saamelaiset, myös Inarin, Metsä ja pyyntisaamelaiset myös otetaan mukaan, jossa myös heitä kuunnellaan, joiden oikeuksia katsellaan samoin silmin kuin niiden tunturisaamelaisten oikeuksia, jotka 1852 vuoden autonomiasuomen ja Norjan välisen rajasulkemisen jälkeen tulivat suomen lapin alkuperäisasukkaiden asumaalueelle! Mikään kansainvälinen järjestö ei tue Suomen ja Suomen saamelaiskäräjien toimintaa eikä myöskään hyväksy sen aiheuttamaa syrjintää! Pysäyttäkää tuo uusi lakimuutosesitys!

Mauri Eira (Hoting, 21.11.2022)

#367

Ihmisoikeudet syrjitään nykyisen samelaiskäräjä lain voimalla ja uuden lakiesityksen voimalla syrjiminen vain lisääntyy!
useimmat Suomen alkuperäiskansan asukkaista kutsuu itseään lappalaisiksi, koska se on ainoa heidän itse tuntema historiallinen nimitys heistä. Heillä ei ole tuntemusta koloniaalivaltioiden alentavasta nimityksestä sinä, jota se merkitsee; tyhmä, taitamaton ei sivilisöity, höperö.
Sana "lapp" periytyy saksankielen "lappe" sanasta, joka merkitsee; "tyhmä, typerä, naurettava" jota myös rotubiologian voimalla on vahvistettu. Se on alentanut vakavasti heidän sisäistä omakuvaa. Sana "lapp" ei esiinny saamenkielessä. Aikaisin keskiajalla puhuttiin latinankieltä vallanomaisilta ja käytettiin sanontaa "homo stolidus" , joka merkitsee "tyhmä mies". Kun saksankieli muutti pääkieleksi vallanpitäjille esimerkiksi Ruotsissa, käännettiin sana latinankielestä saksan kielelle "lappe". "Stolitus" in sukua latinan sanalle "stopidus" jota voi verrata englannin kielen "stupid" sanaan. Siksi selvitys käsitteistä on tärkeä, koska lappalainen - saamelainen ovat yksi ja sama kansa, jolloin lappalaiskäsitteen poistaminen johtaa vain enemmän ja pitempään hämminkiin!

Koska jo satoja vuosia sitten melkein menettäneet alkuperäisen Kemi, tai Inarinsaamenkielen, niin heille ei ole kasunut tietoon "Saamelainen" nimitys, vaikka he ovat YKSI ja SAMA KANSA . Lappalainen ja Saamelainen ovat täysiä synonyymejä. Myös he, jotka jo aikaisemmin kutsuneet itseänsä saamelaisiksi uskovat että Lappalaiset ovat joku toinen kansa.
Siksi on tärkeää että selvitys kaikista eri käsityksistä ja vaikeuksista aloitetaan uudestaan ja eri lailla! Kaikki saamelaiset/ pitää olla mukana neuvottelu ja keskustelpöydän ympärillä, kansainvälisten tarkkailijoiden läsnä ollessa! Suomen saamelaiskäräjät EIVÄT EDUSTA suomen metsä ja pyyntisaamelaisia!
Tuo nykyinen lakiuudistusesitys on poistettava ja uudistus on aloitettava paljon syvemmillä perustoilla joissa ei ole syrjiminen mukana!

Mona Stjerndorff (Hoting, 21.11.2022)

#390

Toteutuessaan esitetty lakiehdotus laillistaa Säkä:n enemmistön omaksuman syrjinnän sekä epätasa-arvoisen ja epäkunnioittavan kohtelun. Ei tällaista voi hyväksyä, mikäli laillisuusnäkökulmaa arvostaa. Vaalijärjestelmä vaatisi remontin, jotta annettujen äänien painoarvo vastuita jaettaessa osuisi kohdalleen, mutta siihen tämä ehdotus ei tietenkään puutu. Sen sijaan Säkä:n nykyjohdolle epämieluisia äänestäjiä kyllä siivottaisiin mieluusti ulos rekisteristä. Konfliktit eivät asian tiimoilta lopu, jos näin epäkelpo tekele saa lainvoiman. Toivon edustuksellisesti mahdollisimman laajaa kokoonpanoa seuraavaa esitystä laadittaessa, jottei mikään asianosainen taho kokisi näkemyksensä vähättelyä ja sivuuttamista. Siten asioista vallitsisi konsensus jo esityksen lähtiessä eduskuntaan ja läpimenolle olisi paremmat mahdollisuudet.

Tapio Heikkonen (Haukipudas, 21.11.2022)Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…