EI Battery 3 Finland OY:n kaivoshankkeille

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#3

Ei missään nimessä pidä sallia.

Marko Liekola (Hamina, 23.01.2023)

#24

Alueella on luonnonsuojelualueita ja vesistöjä, jotka johtavat maamme suurimpaan vesistöön Saimaaseen. Kaivostoiminta olisi myös merkittävä uhka matkailuelinkeinolle ja veisi myös paljon mökkiläisiä pois alueelta. Mökkiläiset tuovat merkittävän osan myynnistä paikallisille yrittäjille.

Johanna Virtanen (Lempäälä, 23.01.2023)

#34

Laatokan lohen virtavedet suojeltava Rautjärvellä.

Harri Lunkka (Laikko, 23.01.2023)

#39

En halua enkä hyväksy mitään kaivauksia kyseisillä paikkakunnilla! Siellä on pohjavesi alueita joita ei saa tuhota!!

Tanja Koski (Hyvinkää, 23.01.2023)

#41

Jos joskus, niin nyt tehkää oikeita päätöksiä!

Tiina Grönberg (Imatra, 23.01.2023)

#45

Iso EI kaivoshankkeelle!

Anne Muukkonen (Taipalsaari, 23.01.2023)

#48

Ehdoton EI kaivoshankkeelle@

Marjatta Ylitalo (Imatra, 23.01.2023)

#53

Ei pilata Saimaata!

Harri Laakso (Ruokolahti, 23.01.2023)

#60

Saimaan ympäristöineen voi pilata vain kerran. Nykysukupolvilla ei ole oikeutta pilata tulevien sukupolvien vesistöjä ja maa-alueita. Kaivosten aiheuttama ympäristöuhka on todellinen, koska vieläkään ei osata estää valumapäästöjä eikä ilmassa leviävää myrkyllistä tuhkaa ja pölyjä.

Airi Salava (Helsinki, 23.01.2023)

#68

.

Katja Ranta (Kerava, 23.01.2023)

#71

Laittakaa se uusi kaivoslaki nopeasti ajantasalle.

Jaana Silvo (Ruokolahti, 23.01.2023)

#74

EI mitään kaivostoimintaa järvi Suomen ainutlaatuiseen ja virkistysarvoltaan merkittävään luontoon! ! !

Anssi Muukkonen (Taipalsaari , 23.01.2023)

#81

Suomea ei voi eikä saa myydä monikansallisille yrityksille.Kaivislaki kuntoon, jolloin verotus ja koko kaivannaisjärjestelmä suojaamaan suomen, ja koko itä- suomen uusiutumatonta luontoa.

Leena Mansikka (Tampere, 23.01.2023)

#89

Tarvittaessa tulen henkilökohtaisesti paikan päälle kiinnittämään itseni kuuseen kiinni. En hyväksy kaivostoimintaa suunnitellulla alueella.

Johanna Kaipia (Lappeenranta, 23.01.2023)

#104

Ei kaivoksia

leo nenonen (Imatra, 23.01.2023)

#127

Mökki Lieviskässä, maailman puhtain vesi otetaan Saimaasta. Upea luonto ja rauha. Sitä ette pilaa!!!!

Päivi Ranto (Porvoo, 23.01.2023)

#132

Hiitolanjoen valuma-alueen kaivoshankkeet vaarantaisivat ja todennäköisesti tuhoaisivat maailmassa ainutlaatuisen luonnonvaraisen järvilohikannan.

Kari Pätilä (Joutseno, 23.01.2023)

#143

Säästäkää Saimaa

Maija Pellinen (Helsinki, 23.01.2023)

#159

Keskeyttäkää hanke ja vesistöjen/luonnon pilaaminen. Kiitos.

Mikko Salmi (Lappeenranta, 23.01.2023)

#160

Ei missään nimessä kaivoslupia Saimaan alueelle, luontoa on suojeltava kaikin keinoin!

Anne Holmen-Lahtinen (Imatra , 23.01.2023)

#169

Meillä suomalaisilla ei varaa uhrata puhdasta vettämme, luontoa, keruutaloutta eikä kotejamme ulkomaalaisomisteisille kaivosyhtiöille. Me haluamme säilyttää sen luonnon rikkauden ja puhtauden itsellämme joka meillä nyt on, joten kaivoksia ei maaperällemme päästetä.

Maija-Liisa Hallikainen (Rautjärvi, 23.01.2023)

#182

Ainutlaatuinen Saimaan luonto ei kestä kaivostoimintaa. Ehdoton ei myös sille, että luonnonvarojemme tuotot ohjautuvat ulkomaille ja haitat jäävät Suomen luonnon kannettavaksi.

Raija Seilonen (Helsinki, 23.01.2023)

#183

Jyrkkä ei kaivoshankkeelle

Onni Rautio (Ruokolahti, 23.01.2023)

#187

Ei missään nimessä kaivoksia tänne, kauniit ja puhtaat järvemme ovat tärkeämpiä!!!

Tuija Väyrynen (Ruokolahti , 23.01.2023)

#190

Saimaata ei pilata!!!

Pia Muukka (Lappeenranta, 23.01.2023)

#199

Suomen vesistöä, metsiä ja rantoja tulee varjella. Niitä ei saa uhrata rahan vuoksi.

Heidi Grundström (Tuusula, 23.01.2023)Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…