Pitkäkatu 25:n kulttuurimiljöö kuuluu kaupunkilaisille

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#11

Säilyttäkää Jyväskylälle harvinainen ja hedelmällinen ruohonjuuritason kulttuuritila(t).

Esa Linna (Jyväskylä, 30.01.2023)

#20

Kulttuuri kuuluu kansalle, eikä harvoja kulttuuritiloja kaupungissa voi alistaa eksklusiivisesti keskiluokkaisten talonomistajien hupikäyttöön.

Tatu Malm (Jyväskylä, 30.01.2023)

#21

Jyväskylän keskustan alue on täynnä mahdollisuuksia täydennysrakentamiselle. Nämä kulttuurihistoriallisesti arvokkaat ja kaupunkilaisten yleisesti käyttämät alueet pitää jättää rauhaan täydennysrakentamista. Rakentamalla sinne viedään vain elintilaa kaupunkilaisilta ja siten viihtyisyys vähenee

Julius Vähänen (Jyväskylä, 30.01.2023)

#30

Pitkäkatu 25:n kulttuurihistoriallinen, yli satavuotias miljöö ansaitsee suojelun ja vanhat talot kaupungin itse suorittaman peruskorjauksen. Pitäisi ymmärtää, miten arvokas kohde tämä on yhdessä viereisen Mäki-Matin perhepuiston kanssa. Kehittämispotentiaalia on tässä alueessa valtavasti myös matkailun kannalta. Jyväskylässä on päästy vähillä rahoilla vanhan korjaamisessa, tähän on kyllä varaa panostaa. Muukin kuin urheilu on kulttuuria.

Kaupunkilaisten yhteisesti käyttämää kulttuurimiljöötä EI tule uhrata täydennysrakentamisen alttarille muutaman kymmenen asukkaan tähden! Tontin nykyinen rakentamiskielto tulee pitää voimassa, kaavamuutos joutaa tulla hylätyksi.

Minna Koivisto (Jyväskylä, 30.01.2023)

#32

Pitkäkatu 25 tontille ei pidä rakentaa moderneja rakennuksia. Nykyiset rakennukset ja miljöö pitää säilyttää paikallisesti ja valtakunnallisestikin ainutlaatuisena ja avoimena kulttuuriympäristönä.

Timo Suutarinen (Jyväskylä, 30.01.2023)

#33

Olen tanssinut mäkituvalla vuodesta 2008, kohta 15- vuotta ja toiminut Jyväskylän Flamenco yhdistyksen jäsenenä. Olen kulttuurituottaja ja opiskelen tällä hetkellä FM kulttuuriympäristön maisteriohjelmassa. Näen monen asian silmin, että mäkituvan ja siihen kuuluvien rakennuksien säilyttäminen, sekä taiteellisen ja kulttuuritoiminnan ylläpitäminen nykyisellään on Mäki-Matin kulttuuriympäristön historian kunnioittamista, ja sen arvoja ja suojelua tarkastellen alue tiloineen on erityisen tärkeä eikä sitä tulisi muuttaa. Se ei pelkästään ole yksi alue vaan yhdistää perhepuiston kultturi-ja taidetoiminnalleen tärkeitä elementtejä. Tuleville sukupolville tämä alue tulee säilyttää. Uudisrakentamisen myötä ongelmia tulisi olemaan tilojen ylläpidossa ja mahdolliset ilkivallat voisivat kasvaa, sillä tila vaatii käyttäjän ymmärtämystä ja kunnioitusta. Kävelin eilen kotiin tanssitreeneistäni ja matkalla eräs vanha mies pysäytti minut ja kysyi, onko nämä tilat edelleen toiminnassa, koska hänen isänsä on toiminut kyseisessä sairaalassa. Kerroin, että on mutta suojelutyötä tulee jatkaa. Hän sanoi, että hyvä, koska tiloilla on pitkä historia.

Johanna Tuominen (Jyväskylä , 30.01.2023)

#34

Mäkitorpan alue ja rakennukset ovat kulttuurihistoriallisesti erittäin merkittävät, eikä alueelle tule tehdä kaavamuutoksia. Mäkitorpan aktiivinen kulttuuritoiminta on suuresti merkityksellistä etenkin meille jyväskyläläisille ja yhteisöjen vaikutus on tärkeä.

Elina Halminen (Jyväskylä, 30.01.2023)

#36

Kansan henki köyhtyy ilman kulttuuria. Ihmisen elämään kuuluu asioiden moninaisuus ja yhteisöllisyys, ei vaihtoehtojen vähyys ja yksitoikkoisuus omissa pikku poteroissa ja suljetuissa yhteiskuntaluokissa.

Sami Siivola (Jyväskylä, 30.01.2023)

#37

Näyttäkää, että Jyväskylä on OIKEASTI kulttuurikaupunki.

Janina Vuoti (JYVÄSKYLÄ, 30.01.2023)

#47

Mäkituvan ja Mäkitorpan alueen säilyttäminen nykyisellään on iso osa alueen viihtyvyyttä ja mahdollistaa myös vireän kulttuuritoiminnan, jota on mahdollista edelleen kehittää. Kuka enää haluaa asua alueella, jos jokainen nurkka on täyteen rakennettu?

Annukka Lahti (Jyväskylä, 30.01.2023)

#57

Mäkitorpan tilojen säilyttäminen Jyväskylän itsenäisten kulttuuritoimijoiden vuokrattavissa on ensisijaisen tärkeää näille pienen budjetin toimijoille. Kaupungin on tehtävä kaikki voitava, jotta tilojen vuokrausmahdollisuus jatkuu.

Anna Salmi (Jyväskylä , 30.01.2023)

#58

Päättäjien tulisi ymmärtää saavutettavan ja omaehtoisen kulttuurin arvo kaupungin veto- ja pitovoiman lisääjänä.

Jyväskylä on monille opiskelijoille vain välipysähdys, ja tämänkaltainen alakulttuuritoimijoiden aliarvostus vähentää entisestään korkeakoulutettujen henkilöiden houkutusta jäädä Jyväskylään. Pitkäjänteisen kulttuuritoiminnan kehittäminen vaatii pysyviä tiloja, joissa ei tarvitse jatkuvasti taistella olemassaolon puolesta.

Päättäjiemme kannattaisi tutustua taiteen ja kulttuurin välillisiin vaikutuksiin edes talouden ja sosiaalisen hyvinvoinnin osalta ja miettiä, kannattaisiko sittenkin mieluummin sijoittaa niihin entistä enemmän. Kulta Ry:n tuottamat tietokortit vievät jo varsin pitkälle, jos aihe ei ole tuttu
https://kulttuurijataide.fi/aineistoja/

Jere Saajoranta (Jyväskylä, 30.01.2023)

#64

Kulttuurellisesti tärkeät paikat on säilytettävä!

Ilona Koskinen (Jyväskylä, 30.01.2023)

#75

Ei, ei näin Jyväskylän päättäjät. - Ei toisteta aiempia kaameita virheitä, joilla on tuhottu suuri osa vanhasta Jyväskylästä.

Lena Paju (Hankasalmi, 30.01.2023)

#79

Jos tälle alueelle on pakko rakentaa on tämän tontin vieressä oleva puisto mahdollisuus. Toimii tällä hetkellä vaan soran ja lumen säilytyspaikkana. Mäkimatin perhepuisto sekä harjun alue toimii hyvinä virkistymismahdollisuuksina koiranulkoiluttajille jne. Säilytetään vanhat arvorakennukset! Arkkitehtuurin monimuotoisuus on vetonaula, ei uudisrakentaminen! Erilaiset kulttuurimiljööt ovat arvokkaita ja toimivat vetonaulana paikallisille kuin myös turisteille. Lähialueella asuvana nautin pihan elosta ja musiikin tuomasta tunnelmasta: Kaupunki on elossa ja sen asukkailla mahdollisuus tuottaa tai osallistua kulttuuritarjontaan.

Kukkakaupan pitäjä on paikallinen pienyrittäjä, ei jyrätä hänen menestyksekkäästi 40v toiminutta liiketoimintaa! Käymme säännöllisesti ostoksilla hänen luonaan. Kaupalla on myös oiva sijainti, sieltä on monet kukat viety konserttien osallistujille musiikkikampuksella tai Hippoksen urheilutapahtumiin kiitokseksi.

Johanna Matthies (Jyväskylä , 30.01.2023)

#87

Kulttuurihistoriallisesti merkittävän alueen uudisrakentaminen olisi erittäin typerä ja peruuttamaton veto. Alueella on vahva käyttöarvo tälläkin hetkellä. Kulttuuritoiminta = yhteisöllisyys = kaupunkilaisten hyvinvointi. Pitkäkatu 25:n alue tulee säilyttää ja suojella!

Väinö Bom (Jyväskylä, 30.01.2023)

#115

Ei viedä matalan kynnyksen kulttuuritoiminnalta niitä vähäisiäkin tiloja mitä ne ovat itselleen kaupungissa raivanneet.

Vilma Rasku (Jyväskylä, 30.01.2023)

#116

Itsenäisesti toimivaa renntoa matalankynnykssen tapahtumatilaa tuskin tulee toista!

Jaakko Haaponiemi (Jyväskylä, 30.01.2023)

#118

Älkää antako historian toistaa itseään. Singulariteetti kiristää ja aivan tarpeeksi pinnaa.

Petri Ervasti (jyväskylä, 30.01.2023)

#121

Helsingissä asuva Jyväskyläläinen, hei. Täältä asti olen käynyt Mäkitorpan tapahtumissa, aivan ihana pieni kulttuurikeskus, historiallisesti arvokas ja todella säilyttämisen arvoinen!

Anna Käyhkö (Helsinki , 30.01.2023)

#124

Kaupunkilaisten yhteinen perinnepihapiiri, historiaa sykkivä avoin kulttuurimiljöö ja kukkakauppa!

Elina Ilves (Laukaa, 30.01.2023)

#132

Älkää tuhotko vanhaa ja tunkeko uutta joka paikkaan kaupunkialueella vaan antakaa ilmavien avoimien miljöiden olla, ja puistojen ja polkujen ...

Terhi Toropainen (Konnevesi , 30.01.2023)

#133

Käsittämätön suunnitelma!

Hilpi Turpeinen (Helsinki, 30.01.2023)

#145

Jyväskylän keskusta-alue on erittäin tehokkaasti rakennettu ja sen vastapainoksi kaupunkilaiset tarvitsee myös väljää vapaata viheraluetta.

Tuija Mäkinen (Jyväskylä, 30.01.2023)

#155

Ilmaston lämmetessä kaupunkilaiset tarvitsevat lisää puistomausua virkistyspaikkoja ja perheet yhteisiä kohtaamispaikkoja. Ei rakenneta vähijä tilojamne täyteeen vaan annetaan hustorian ja ajan näkyä ja tuntua.

Hannele Torvinen (Jyväskylä , 30.01.2023)

#156

Tämä rakennussuunnitelma ei saa toteutua!

Hanna Lindström (Palokka, 30.01.2023)

#165

Nyt olisi aika laittaa loppu tälle kaavahankkeelle ja löytää tälle sijoitusyhtiölle rakennuspaikat jostain muualta kuin Pitkäkatu 25 osoitteen korttelipaikalta! Kyllähän kaupungin ja kiinteistöneuvos Enbergin toiminnassa on jotain erikoista, että taloja on jo ennakkomarkkinoitu keväällä 2022 vaikkei minkäänlaisia asioita oltu saatu eteenpäin. Onko tehty jo päätökset etukäteen ja runnotaan väkisin kaava läpi kiinteistöneuvoksen ohjaillessa kaupungin kaavoittajien työtä?
Lisäksi Jyväskylän museoviraston päätöstä tai kantaa pitäisi tarkastella kriittisesti ja museoviraston puolesta kannan antaneiden henkilöiden nimet julkisiksi. Kuulostaa todella erikoiselta päätökseltä, että harmittavan rumat rakennukset annettaisiin rakentaa suojeltujen rakennusten eteen eikä alueen miljööllä olisi mitään merkitystä. Jo maakunta-arkiston rakentaminen oli iso virhe aikoinaan, mutta sille asialle emme voi enää mitään valitettavasti.
Pitkäkadun Kukkatalon häätämiseksi on Jyväskylän kaupunki jo tehnyt kaikkensa käyttäen milloin mitäkin verukkeita rakennuksen pois saamiseksi. Päiväkodin toimiessa suojelluissa rakennuksissa kaupungin suurena huolena oli, että lapsiaan hoidosta hakevat ihmiset voivat ajaa jalankulkijoiden päälle kun hirsirakennus peittää näkyvyyden. Lisäksi yhtenä suurena huolena on myös ollut hirsirakennuksen tulipalovaara. Näemmä vaaraa ei ollut maakunta-arkistosta ja sen tulipalosta 02.12.2004. Arkisto on rakennettu todella lähelle suojeltuja rakennuksia. Lisäksi takana sijaitsevassa kerrostalossakin taisi tuli roihuta, mutta niistä ei ole ollut vaaraa samalla tavalla kuin pienestä 44 vuotta alueella toimineesta Kukkatalosta kylläkin.
Huokaako kiinteistöneuvos Enberg, Jyväskylän kaupunki ja Museovirasto helpotuksesta jos nähtävästi jo etukäteen sovitusta kaavamuutoksesta tulevan rakennushankkeen aikana lähtee kipinä väärään suuntaan?
Nyt rakennuslautakunta ja päättävät ihmiset tämän asian tiimoilta, ottakaa toistenne selkärangasta kiinni ja suoristakaa ne Jyväskylän ja alueen suojelun puolesta. Etsitään kiinteistöneuvokselle vaikka oloneuvoksen töitä jos ei muualta rakentamatonta maata löydy.
Kiitos.

Ari Nousiainen (Jyväskylä, 30.01.2023)

#190

ahneet vouhakkeet!

Perttu Penttinen (kajaani, 30.01.2023)

#191

Keskustan ja Mäki-Matin alueet ovat ihan riittävän täynnä kerrostaloja. Säästäkää kulttuuritilat ja -maisemat!

Joni Pyöriä (Jyväskylä, 30.01.2023)Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…