Varhaiskasvatuksen kriisi- Henkilöstölle paremmat työolot!

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#413

Jos emme panosta varhaiskasvatukseen, emme panosta tulevaisuuteen.

Donna Heinonen (Kaarina , 16.02.2023)

#440

Sijaisia on mahdoton saada, joten poissaolotapauksissa päivähoidon laatu laskee huomattavasti! Päivähoidon henkilöstö väsyy työtaakan alla, koska meiltä vaaditaan yhä enemmän ja enemmän. Perustyöhön ei jää juurikaan aikaa kaiken kirjallisen työn takia. Palkka suhteessa työmäärään ja vastuuseen on aivan liian alhainen. Koulutuksia on todella paljon ja kaiken sen oppiminen sekä käytäntöön siirtäminen on mahdotonta.

Hannele Sorola (Salo, 16.02.2023)

#444

Ryhmäkoot pienemmiksi. Päiväkotiapulaisia taloihin, palkat ylös ja henkilöstöedut kuntoon! Ala ei houkuttele uusia tekijöitä ollenkaan, eivätkä vanhat jää. Houkutelkaa ihmiset takaisin!

Riikka Sullivan (Vantaa, 16.02.2023)

#463

Tämä tilanne vie loputkin ammattitaidolliset kasvattajat pois alalta. Nyt on viimeinen hetki toimia

Nanne Backman (Lohja, 16.02.2023)

#469

Laadukas varhaiskasvatus on tärkeä tulevaisuuden aikuisille. Varhainen tuki ja puuttuminen.

Leinonen Minna (Kouvola, 16.02.2023)

#470

Lapset ovat tärkeitä ja heissä tulevaisuus.
Lisää henkilökuntaa !

Pirjo Luoma (Kouvola, 16.02.2023)

#484

Henkilöstön riittävyys koko hoitopäivän ajaksi. Mitoitus mitataan puolen päivän aikaan ja on Ok, mutta jo puolen tunnin - 1 h päästä kaksi ihmistä lähtenyt pois työvuoroista.
Ammattitaitoisen henkilöstön puute on iso.

Anu Pesonen (Mikkeli, 16.02.2023)

#490

Apu henkilökuntaa ja vara henkilöitä lisää, ryhmäkokoja pienemmiksi, kaiken maailman palaveria vähemmässä, ryhmäkohtainen suhdeluku koko päivän ajan oikea, ei henkilökunnan siirtelyä päivittäin ryhmästä toiseen. Eli yhteenvetona että lapset ykkösprioteetiksi ja tärkeimmäksi asiaksi. Päättäjille sanoisin että heillä pitäisi olla pakollinen normi työajan viikon työssäolo päiväkodissa tänä päivänä jotta voitaisiin edes keskustella tämän hetken varhaiskasvatuksen tilanteesta.

Eija Anteroinen (Kemijärvi, 17.02.2023)

#556

varhaiskasvatus tulisi pitää normaalina eikä tehdä hölmöjä muutoksia

KUKA MAKSAA kansalainen (HELSINKI, 19.02.2023)

#570

Toivoisin, että työtämme alettaisiin arvostaa enemmän, esim. palkanmaksun osalta.

Terhi Mäki (Pöytyä, 22.02.2023)

#578

Lasten varhaiskasvatuksen vakaus ja turvallisuus luo terveen kasvamisen yhteiskuntaamme.

Merja Hottinen (Helsinki, 24.02.2023)

#582

Resursseja ja työrauha kiireettömään, turvalliseen arkeen kasvattajille, sekä lapsille. Työmme on mm. jatkuvaa lasten itseajattelutaitojen, puheen, omatoimisuuden, vuorovaikutuksen ja toisen huomioon ottamisen tukemista. Haluamme kasvattaa onnellisia, itseensä tuottavia, ajattelevia ja itse kokeilemalla oppivia lapsia, tähän yhteiskuntaan. Että jokainen uskoo ja tietää olevansa hyvä omana itsenään. Tasa-arvoinen ja hyväksytty. Lapsen vahvistaminen ja itsetunnon tukeminen kantaa pitkälle tulevaisuuteen.
Varhaiskasvatus on oikeasti lapsen kehityksen tärkeä ajanjakso. Pohjatyö sosiaalisten taitojen opetteluun. Antakaa meille mahdollisuus huomata lapsen tuen tarpeet ajoissa. Antakaa meille mahdollisuus toteuttaa ja auttaa lasta arjessa päivän aikana useassa kohtaa. Arjen tuki on systemaattisesti päivittäin toimiessaan, kultaakin kalliimpaa, esim toimintaterapian ohella. Emme halua, että lapsi putoaa yhteiskunnan kelkasta jo pienestä. Vain siksi, ettei meillä ole ollut aikaa panostaa kiireisessä arjessa, hänen vahvuuksien kautta. Voimme ainakin yrittää.
Koska kaikilla lapsilla ei ole samat lähtökohdat, tarvitsemme tukea, osaamista ja työrauhaa, välittää lapsista yhdessä perheen kanssa. Luoden lasten jalkojen alle perustan, joka kestää!
Työntekijät uupuu kun, työ on kiireistä selviämistä päivästä toiseen. Lasten turvallisuus? Lasten kohtaaminen? Keinojen löytäminen yhdessä.
Hektisyys, pieni palkka, avun turhaan pyytäminen, riittämättömyys .... Päivittäin läsnä työssä varhaiskasvatuksessa.
Kun lapsi siirtyy koulumaailmaan, tulee hänellä olla taitoja selvitä. Kaverit-taidot, ryhmässä toimimisen taitoja kuunnella, keskittyä, oivaltaa ja kestää pieniä pettymyksiä, tunteiden säätelytaitoja. Kykyä iloita itsensä ja toisen puolesta. Olla hyväksyvä itseään ja muita kohtaan jne. Näitä me haluamme päivähoidon arjessa opettaa. Se ei onnistu jos kädet ei riitä ja hetkeen pysähtyminen on satunnaista. Pidämme työstä ja välitämme lapsista. Työhyvinvointi tulee mahdollistaa, meille kaikille.

Minna Pennanen (Siilinjärvi , 25.02.2023)

#585

Teen töitä varhaiskasvatuksen lastenhoitajana ja samalla opiskelen varhaiskasvatuksen sosionomiksi. Tällä hetkellä opiskelen sen vuoksi, että se mahdollistaa myös muita töitä kuin varhaiskasvatuksen. Haluan työskennellä lasten parissa, mutta työ varhaiskasvatuksessa on vastuullista, kiireistä ja sitä on välillä vaikea toteuttaa tavoitteiden mukaisesti. Pienemmät ryhmäkoot tai avustavan henkilökunnan lisääminen jokaiseen lapsi ryhmään toisi suuren avun arkeen. Myös sijaisten saatavuus sairas poissaolojen ajalle olisi tärkeää turvata jotenkin. Sijaisten saamiseksi olisi suuri apu, jos jokaisessa ryhmässä olisi lapsille valmiiksi tuttu päiväkotiapulainen, joka voisi tarvittaessa sijaistaa lyhyissä poissaoloissa. Tai varhaiskasvatuksen kiertäviä lastenhoitajia pitäisi palkata paljon enemmän vakituiseksi henkilöstöksi päiväkoteihin.

Niina Lahtinen (Espoo, 25.02.2023)

#590

Nykyiset resurssit ei myöskään riitä lasten tuen tarpeisiin vastaamiseen.

Leena Linsiö (Hyvinkää , 25.02.2023)

#595

Pien ryhmät takaisin ja S2 lapsien Suomen kielen opetukseen enemmän tukea.Maahanmuuttaja taustaiset ei sukulaiset voisi tehdä esim.4 tuntista klo8-12 päiväkodissa kielikaveri hommia niin että tulkkaisivat lapselle oman ja Suomen kielen ja hoitajille mitä lapsi sanoa.Samankielisiä voisi olla aamu ulkoilussa samassa pihassa.

Tanja Pietarinen (Espoo, 25.02.2023)Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…