Ei enempää tuulivoimapuistoja lähelle Pohjanmaan rannikkoa

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#1

Vill inte ha någon Vindkraftpark utanför Jakobstads kust.

Alfred Kjellman (Jakobstad, 23.02.2023)

#2

Jag anser det fel att exploatera bottenviken med ett industriområde i form vindparker. Behov finns inte för dessa, då vindenergi kan byggas mera fördelaktigt på land.

Cay Kronqvist (Nykarleby, 23.02.2023)

#3

Förstör inte vår skärgård och vår kust samt stora kraftledningsgator strax ovanför våra sommarstugor

Guy Hedvall (HIRVLAX, 23.02.2023)

#6

Vill inte ha utländska investerare som skor sig på oss oc en horisont att vila ögonen på.

Britt-Marie Siekkinen (Nykarleby , 23.02.2023)

#8

Behövs ej, gynnar inte på något sätt vår närregion.

Rune Nynäs (Jakobstad , 23.02.2023)

#10

Jag delar skribentens åsikt i frågan.

Peter Lindqvist (Larsmo , 23.02.2023)

#12

Vindkraftverk av den här kalibern behövs inte i våra vatten!

Camilla Lindqvist (Larsmo, 23.02.2023)

#13

Vill inte ha vindkraftverk vid kusten.

Yvonne Borgmästars (Bennäs , 23.02.2023)

#15

Havsvindkraft behövs ej eftersom:
1. Vi har I Finland tillräckligt med vindkraft och exporterar redan nu överskott;
2. Landbaserad vindkraft byggs och räcker till för "elektrifiering" av fossilt inom trafik och industri och gynnar kommuner o markägare samt skapar jobb i energiomläggningen;
3. Österbottens kusthav är tusentals smultronställe där den fria horisonten ger avkoppling och laddning för morgondagen - får ej förstöras!

Ralf Bertula (Jakobstad, 23.02.2023)

#19

Det finns för och nackdelar med att bo på landet/Österbotten. En av fördelarna är att vi har möjlighet att njuta av havet och vår underbara natur. Men tas dessa möjligheter bort så är det snart bara nackdelar. Om denna vindkraftpark byggs så kommer jag som ännu är ung ta mitt pick och pack och starta ett liv nån annanstans, där man har bättre värderingar.

Jeremia Backman (Nykarleby , 23.02.2023)

#20

Jag vill bevara den vakra skärgården och havskusten, det ska inte förvandlas till ett industriområde.

John Hellsten (Nykarleby, 23.02.2023)

#25

Förstör inte vår unika kust med kraftverk

Anton Kling (nykarleby, 24.02.2023)

#27

Förstör inte naturen. Bygg kärnkraft istället!

Thomas Malmberg (Kullavik+, 24.02.2023)

#30

Vindkraft är miljöförstörande och förstörande av pengar.

Marie Alexisson (Smedjebacken , 24.02.2023)

#33

Jag motsätter mig den businessinriktade energikolonialiseringen som pågår med tokbyggande av vindkraft i de österbottniska landskapen och nu även planeras för Bottenviken.

Hans Storbacka (Nederlappfors, 24.02.2023)

#35

Vkv är skadligt!

Lars-Gunnar Norberg (Umeå, 24.02.2023)

#36

Pengarna går till utlandet. Vi står kvar med alla nackdelar. Varför bygga en massa betonggrund i havet? Vem tar sedan bort dom?

Kjell Hagvik (Jakobstad, 24.02.2023)

#37

Vindkraftindustrier ger stora skador och ytterst lite nytta

Reidar Svedahl (Norrköping , 24.02.2023)

#41

Jag stöder ovannämnda argument.

Maria Hagberg (Vörå, 24.02.2023)

#43

Vindkraftverk förgiftar naturen och ger dyr ström.

Kent Nilsson (Sundbyberg, 24.02.2023)

#44

Vi behöver inte mera vindkraft

harto hattula (Malax Långåminne, 24.02.2023)

#45

Inga vindkraftverk i vår skärgård. Jo visst dom är ut i haven men man kommer se vindkraft parken när man åker båt till havs

Kevin Kanckos (Larsmo, 24.02.2023)

#47

Vindkraft är en på alla sett dålig teknologi!

Torbjörn Ripstrand (Mora, 24.02.2023)

#48

Inge fler vindsnurror

Vesa Udd (Tullinga, 24.02.2023)

#51

Industrianläggningar hör inte hemma havet med den naturförstöring som det skulle innebära. Hela havets ekosystem skulle sättas i obalans!

Berg Eva -Stina (Skaftung, 24.02.2023)

#53

Vi har förstört tillräckligt på land med denna oplanerbara energi, vi skall inte förstöra havet också. Nu får det räcka

Kenneth Lolax (Korsnäs, 24.02.2023)

#59

Vindkraft är i längden ineffektivt och miljöovänligt.

Johan Johnson-Stampe (Stockholm, 24.02.2023)

#60

Vindkraft borde inte byggas nånstans allra minst ut i havet.
Denna naturförstörande ickeproduktiva energitillverkning borde i lag förbjudas och de redan byggda rivas.

Hans Eckerman (Korsholm, 24.02.2023)

#61

Sluta förstöra naturen!

Pia Hagfors (Ramnäs, 24.02.2023)

#65

Vindkraftens miljöpåverkan på vatten, vattenlevande djur, miljön på land och djuren där och fågellivet på land och till havs är inte utredd på ett tillfredsställande sätt

Iréne Johansson (Halmstad, 24.02.2023)

#66

Naturvärden i fara !

Maj-len Enlund (Larsmo, 24.02.2023)

#72

Vår fina skärgård skall bevaras i ostört tillstånd.

Thomas Kronholm (JAKOBSTAD, 24.02.2023)

#73

Den enorma miljöförstörelse som sker när dessa vindpropellrar har tjänat ut och skall rivas. Vem ska betala rivningen? Skattebetalarna gissar jag.

Christer Byggmästar (Umeå, 24.02.2023)

#79

Det förstör vår kust och natur

Christian Backman (Nykarleby , 24.02.2023)

#84

Ogillar ej planerbar energi som förstör mera än vad den ger

Tommy Pettersson (Bygdeå , 24.02.2023)

#85

Sommar stuga vid havet

Hannes Granlund (Vexala, 24.02.2023)

#86

Vindkraften är en mycket osäker energikälla, som alltid borde skaffa backup-anläggning, när det inte blåser. De nya gigantiska vindkraftverken förstör boendemiljön för alla som bor i närheten (upp till 5 km) samt förstör landskapsbilden och hotar naturen med sina stora ingrepp. Dessutom håller de bara 10-15 år så det blir otroliga mängder skrot efter några år ute i skog o mark. Nej till mer vindkraft. Vi har tillräckligt nu i Finland!

Peter Häggblom (Vasa, 24.02.2023)

#87

Den natur- och miljöförstörande vindkraften måste stoppas!

Eriksson Torbjörn (Holmön, 24.02.2023)

#89

Vindkraft är urusel.

Stefan Andersen (Tulinge+, 24.02.2023)

#90

Bevara det ända som människan inte har förstört ännu. Bevara vår vackra natur som vi har kvar vid kusten.

Stefan Kulla (Pedersöre, 24.02.2023)

#92

Havsvindsparkerna kommer att ändra det unika skärgårdslandskapet radikalt och miljömässiga följderna kan vara kraftiga.

Jani Vestlin (Nykarleby, 24.02.2023)

#102

Jag omfattar innehållet

Catharina Svens (Munsala , 25.02.2023)

#108

Jag störs redan av ett vindkraftverk där jag bor. Vill inte förstöra vår vackra natur mer ..

Jan-Erik Lundberg (Väddö+, 25.02.2023)

#109

Jag vill bevara de öppna haven för både djur och människor.

Lilian Nyholm-Hannus (Nykarleby, 25.02.2023)

#111

Om man bygger i Finland ska det vara finskt ägd och klausul vid försäljning måste det säljas till Finsk ägare. Dessutom är det inte naturvänligt att förstöra vattenområden.

Tom Jansson (Forby, 25.02.2023)

#121

Den österbottniska kusten har redan många vindkraftsparker och behöver fördelas jämnare i landet. Vår kust är vacker och unik, varför inte låta den behålla sin naturliga skönhet utan blinkande vindkraftsparker?

Ove Lillas (Nykarleby, 25.02.2023)

#124

Vill inte ha havsvindkraftspark!

Carola Nyvall (Nykarleby, 26.02.2023)

#128

Havet ska fredas från sådan invasion.

kerstin asplund (Umeå, 26.02.2023)

#130

Assez d'éolien aléatoire sur nos côtes européennes, qui tuent les oiseaux et défigurent nos paysages, pour une faible production !

Michel DESPLANCHES (VILLEURBANNE, 26.02.2023)

#133

Detta är kvalificerat vansinne och det gäller all vindkraft, till lands eller havs. Det som planeras söder om Öland är lika förödande.

Jörgen Brorson (Mönsterås, 26.02.2023)

#134

Vinkraftsindustrin kräver redan i byggskedet mycket som påverkar miljön.Vindkraft påverkar negativt på djurriket och naturen samt att det påverkar negativt människan genom att det förstör bl.a. jaktmarker.

Catriina Englund (Oravainen, 27.02.2023)

#136

Inga flera vindkraftsparker nära Österbottens kust, lägg dem längs ring 3.

Christian Nyman (Jakobstad, 27.02.2023)

#137

De är fula, tar bort vår fina natur m.m

Hannah Hägglund (Oravais, 27.02.2023)

#139

Vacker natur sku bli förstört o flyttfåglar sku dö

Marko Timisjärvi (Jakobstad, 27.02.2023)

#154

Vindkraft har vi mer än nog av!

Urban Andersson (Örnsköldsvik , 27.02.2023)

#155

För att jag har sommarhus vid kusten i vexala, närmare bestämt på slutet av härihellvägen

Jan-Mikael Jansson (Oslo, 27.02.2023)

#162

Finns miljoner anledningar men framförallt en opålitlig samt ful energiresurs som kräver otroligt stora ytor för att ha effekt

Magnus Rådström (Maxmo , 28.02.2023)

#163

Som kustbo vill jag ha fri horisont.

Gerd Bertula (Jakobstad, 28.02.2023)

#169

Jag är för vindkraft men inte i havet

Malena Vesternäs (Jakobstad , 28.02.2023)

#177

Jag har sommarstuga i Nykarleby. Helt forkastliga planer.

Christer Sundell (Lake Worth Beach, Florida, 01.03.2023)

#179

Naturen skall skyddas från detta vansinne!

Martin Hagman (Kållby, 01.03.2023)

#181

Det räcker nu med vindkraftverk i österbotten!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Anki Andersson (Nykarleby , 01.03.2023)

#189

Vill inte ha förstörd utsik och natur

Patric Vesterlund (Nykarleby, 01.03.2023)

#191

Fins ingen lönsamhet för oss

Mathias Herten (Nykarleby, 01.03.2023)

#196

De förstör naturen

Kenneth Byggmästar (Socklot, 01.03.2023)

#198

Inga betongbyggen i havet!

Kim Sirkka (Larsmo, 01.03.2023)Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…